Recycle-educatieprogramma

De Wilgen

Het recycle-educatieprogramma is speciaal voor basisscholen ontwikkeld door Meerlanden in samenwerking met gemeenten en NMCx, Centrum voor duurzaamheid.

Recycle-educatieprogramma

Het recycle-educatieprogramma maakt mogelijk dat leerlingen van deelnemende basisscholen hun afval scheiden in gekleurde afvalbakken: groenafval (groen), papier (blauw), plastic (oranje), drankkartons (geel) en restafval (grijs). Wij halen het gescheiden afval bij de school op zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Het recycle-educatieprogramma¬†is geen commerci√ęle activiteit, maar een samenwerking tussen gemeenten, scholen en Meerlanden.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden. Zij voeden op hun beurt hun directe omgeving weer op.

Met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel kan de school bovendien geld verdienen waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Binnen het project krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. Dit wordt verzorgd door het NMCx.