Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web

Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Wethouder Kruijswijk steunt leerlingen met bezoek aan groep 5

Afgelopen week bezocht wethouder Richard Kruijswijk groep 5 van de Bloemendaalse School Vereniging (BSV). De BSV is eind maart begonnen met scheiden van afval in de klas. De school wil zo min mogelijk restafval produceren om uiteindelijk afvalvrij te worden. De wethouder wilde wel eens van de leerlingen en de juf horen hoe dat gaat. In gesprek met de klas bleek dat het soms lastig is om alle afvalstromen goed te scheiden, maar dat het steeds beter gaat. Bovendien is het beter voor de aarde omdat er door recycling minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. “Goed dat jullie aan de toekomst van de aarde werken door het afval te scheiden en weet dat ik jullie steun met dit lastige werk!” concludeerde wethouder Kruijswijk aan het eind van het gesprek.

Het recyclingprogramma op de BSV is een samenwerking tussen de school, de gemeente Bloemendaal en Meerlanden met het doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

De Groene BSV

Het initiatief om mee te doen met het educatieprogramma Recycling van Meerlanden en Bloemendaal komt vanuit de Groene BSV. Een club van betrokken ouders die in overleg met directrice Jacqueline Schulte en de gemeente in vier jaar de hele school wil verduurzamen. Onder meer het vergroenen van het schoolplein met moestuinen en eigen energieopwekking maken onderdeel uit van dit programma. Afvalpreventie en –scheiding vallen hier ook onder. Door kinderen hierover te leren kunnen zij hun ouders weer opvoeden.

Educatieprogramma Recycling

De BSV wil de op zoveel mogelijk aspecten de school van Bloemendaal verduurzamen en start daarom met het educatieprogramma over recycling van Meerlanden. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in vier verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic en drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het educatieprogramma van Meerlanden is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op en zo heeft het effect in de gehele gemeente.

Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web