Meerlanden op zoek naar grondstoffen met de ‘Grondstofkar’

Bvim-artikel-Grondstoffen-gezocht-blauw
Grondstofkar

Meerlanden denkt, in samenwerking met de gemeenten Heemstede en Lisse, een oplossing te hebben gevonden om de hoeveelheid restafval in de gemeenten te verminderen. Hiervoor is een mobiele milieustraat ontwikkeld: de Grondstofkar. Deze kar is elke werkdag op een andere locatie te vinden. Zo willen beide partijen de drempel tot het scheiden van afval voor de inwoners verlagen. Als de proef na evaluatie positief blijkt, wordt deze uitgebreid naar andere gemeenten.

Een tweede leven

Hoewel Meerlanden en de gemeenten zich actief inzetten voor het inzamelen en scheiden van afval, leert de ervaring dat mensen nog veel waardevolle grondstoffen thuis hebben liggen. De wil om het afval op de juiste manier te scheiden is er wel, maar een ritje naar de milieustraat schiet er vaak bij in. Met de Grondstofkar wordt deze drempel verlaagd. Meerlanden kan deze producten, die normaal blijven liggen, vervolgens een tweede leven geven door ze om te zetten in grondstoffen.

Altijd een plek in de buurt

De Grondstofkar staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur op een locatie in de gemeente. Omdat de kar meerijdt met de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte, wisselt de locatie regelmatig en is hij voor iedereen een keer in de buurt. Op de website van Meerlanden staat aangegeven op welke locatie de kar exact staat, omdat hij is uitgerust met een GPS-zender. Deze informatie is terug te vinden op http://www.meerlanden.nl.

Inzamelen

De Grondstofkar is bedoeld voor de volgende producten en materialen:

  • Frituurvet
  • Spaarlampen
  • Tl-buizen
  • Kleine elektrische apparaten
  • Inktpatronen
  • Cartridges
  • Batterijen
  • Textiel