Reactie op berichtgeving NOS over plastic in zwart/grijze, ondoorzichtige zakken

Reactie op berichtgeving NOS over plastic in zwart/grijze, ondoorzichtige zakken

De NOS berichtte afgelopen week dat PMD verpakkingsmateriaal in zwart/grijze, ondoorzichtige zakken wordt verbrand. Dit klopt niet. Voordat de zakken met PMD verpakkingsmateriaal de sorteerinstallatie ingaan, vindt er een visuele check plaats. De complete vracht wordt bekeken en zakken waar restafval in zit, worden eruit gehaald. Deze zakken zijn zwaarder en hebben een andere vorm dan zakken waarin PMD in zit.

Belangrijkste ‘vervuilers’

Het komt voor dat er vrachten met PMD verpakkingsmateriaal gedeeltelijk of helemaal worden afgekeurd. De reden hiervoor is dat er dan te veel materialen (stoorstoffen/vervuiling) in het PMD zitten die er niet in thuishoren. Het zijn materialen waardoor de sorteermachine stukloopt of materialen die het PMD vervuilen, waardoor het niet meer hergebruikt kan worden. De belangrijkste vervuilers zijn grote plastic folies/zeilen (zoals campingzeil, bouwzeil, landbouwfolie of partytenten), touwen, medisch afval, harde kunststoffen (zoals emmers, tuinstoelen en speelgoed), karton en restafval. Als deze materialen worden aangetroffen dan kan een vracht worden afgekeurd. De zakken worden dan als restafval verwerkt.