Restafval onder de grond

uitleg-ondergrondse-lisse

Restafval onder de grond

Arjan van Amsterdam, chauffeur bij Meerlanden, demonstreert aan wethouder Evert-Jan Nieuwenhuis en Angeline Kierkels, Algemeen Directeur Meerlanden, de werking van de onlangs geplaatste verzamelcontainer voor restafval aan de Vivaldistraat. Van de 54 geplande nieuwe ondergrondse verzamelcontainers in woonwijken staan er inmiddels 48 in de grond en is het omliggende straatwerk afgemaakt. De komende weken worden de laatste containers geplaatst.

Half oktober worden de minicontainers ingenomen en krijgen inwoners een nieuwe minicontainer voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Ook ontvangen zij dan een inzamelpas waarmee de container voor restafval in hun buurt geopend kan worden. Vanaf dat moment worden alle waardevolle afvalstoffen aan huis opgehaald en brengen inwoners het kleine beetje restafval dat dan nog overblijft naar de verzamelcontainer in de buurt.

“In Lisse willen we het afval goed sorteren. Om dit goed te kunnen doen hebben inwoners de juiste inzamelmiddelen nodig, dus minicontainers voor de meest voorkomende waardevolle afvalstromen aan huis en een container voor restafval op loopafstand in de buurt,” aldus Evert Jan Nieuwenhuis.

Simkaarten in containers voor restafval

De nieuwe ondergrondse verzamelcontainers hebben ingebouwde SIM-kaarten. Deze SIM-kaarten kunnen in de nabije toekomst berichten sturen naar een software-systeem waardoor Meerlanden kan zien welke containers bijna vol zijn of een storing hebben.

“Op basis van deze actuele informatie, plannen wij dan onze inzamelroutes zodanig in dat de wagens alleen naar een verzamelcontainer rijden als dat ook echt nodig is. Dit betekent dat we uiteindelijk minder vaak door woonwijken rijden, minder groengas nodig hebben en minder kilometers maken. En dat draagt weer bij aan een duurzame bedrijfsvoering die wij Meerlanden-breed nastreven,” aldus Angeline Kierkels.

Betalen per lediging

Na 1 januari 2017 betaalt u een bedrag per lediging, oftewel opening van de container. De gemeenteraad stelt aan het einde van het jaar dit bedrag vast. De vaste jaarlijkse afvalstoffenheffing daalt vanaf volgend jaar met ongeveer 20%.

Brengparkjes bij winkelcentra opnieuw ingericht

Naast de plaatsing van ondergrondse verzamelcontainers in woonwijken, worden ook de brengparkjes bij winkelcentra aangepast om het sorteren van waardevolle afvalstromen te vergemakkelijken. Deze brengparkjes hebben straks containers voor textiel, papier, glas, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) en nog één container voor restafval.

Sorteren, maak je afval waardevol

De plaatsing van nieuwe ondergrondse verzamelcontainers voor restafval in woonwijken en de nieuwe inrichting van de brengparken bij winkelcentra maken deel uit van het gemeentelijk plan om per 1 januari 2017 waardevolle afvalstromen aan huis te laten ophalen en inwoners tegen betaling hun restafval zelf te laten wegbrengen. Uiteindelijk doel hiervan is om het restafval per inwoner drastisch te verlagen en waardevolle afvalstromen volledig te recyclen. Voor de meeste inwoners geldt dat als zij hun afval thuis goed sorteren, zij nagenoeg geen restafval meer hebben.

uitleg-ondergrondse-lisse-1