Vernieuwde online afvalkalender en afvalapp live!

Afvalapp

De online afvalkalender en app van Meerlanden zijn vernieuwd.

De online kalender kan nu geraadpleegd worden op elk type smartphone, tablet of PC. De app voor Android en iOS is onder meer voorzien van een heldere lay-out en de pushnotificatie-functie is verbeterd. Gebruikers van de App wordt aangeraden de update te installeren. Bij de meeste gebruikers zal deze update automatisch plaatsvinden. De huidige app zal geen data meer doorgeven.
Via de online afvalkalender is het mogelijk om de inzameldagen in de eigen digitale agenda te laten zetten waarbij een wekelijkse automatische update ervoor zorgt dat eventuele wijzigingen ook worden verwerkt. Met de app kunnen inwoners nakijken wat de eerstvolgende inzameldag is en de inzameldata per maand inzien. Ook bevat de app informatie over wat wel en niet bij een bepaalde afvalstroom hoort.

 

Instellen notificatie en Pushnotificaties toestaan

De gebruiker kan in de app instellen of hij of zij een notificatie wilt ontvangen. Dat is een seintje dat de container aan de weg gezet moet worden. Het tijdstip waarop dit bericht ontvangen wordt, kan door de gebruiker zelf worden aangegeven bij instellingen. Van belang daarbij is dat de gebruiker controleert of hij ook bij de algemene instellingen van het toestel heeft aangegeven dat pushnotificaties worden toegestaan voor deze app. Alleen wanneer dit op toestelniveau en op app-niveau is geregeld, kunnen notificaties worden doorgegeven.

Afvalapp