Meerlanden start bouw composteringstunnels

Meerlanden start bouw composteringstunnels

Meerlanden start bouw composteringstunnel

Maandag 22 juni is Meerlanden gestart met de optimalisering van het overdekte composteringscomplex in Rijsenhout. Naast de bestaande vijf tunnels worden twee extra tunnels gebouwd. In deze tunnels wordt groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gecomposteerd, nadat het eerst vergist is. Tegelijk met de twee nieuwe tunnels, wordt de mengfaciliteit behorende bij de compostering vergroot. Met deze uitbreiding komt Meerlanden tegemoet aan de wens van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om geen gecomposteerd materiaal buiten op te slaan. Daarnaast kan Meerlanden door de extra composteringscapaciteit meer groengas produceren. De bouw zal eind 2015 gereed zijn.

Groene energie

In 2010 is de bestaande openlucht compostering op het terrein van Meerlanden in Rijsenhout vervangen voor een moderne overdekte tunnelcompostering. Vervolgens is in 2011 een vergistingsinstallatie in bedrijf genomen. Een innovatieve stap voorwaarts in de verwerking van het GFT dat Meerlanden bij bewoners en bedrijven inzamelt. Sindsdien worden namelijk groene energie, warmte, water en compost gewonnen uit het tuin- en keukenafval. Producten, die op verschillende manieren nuttig toegepast kunnen worden en bijdragen aan de besparing op grondstoffen en de vermindering van CO2-uitstoot in de regio.

Reductie geuroverlast

Inmiddels draait de installatie op volle toeren en dient het als voorbeeld voor soortgelijke installaties in Nederland. Echter, omwonenden van Meerlanden ervaren bij tijd en wijle ook geuroverlast, die terug te voeren is op de installatie. In samenspraak met deze omwonenden, de gemeente Haarlemmermeer en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied treft Meerlanden verschillende maatregelen om de geuroverlast tegen te gaan. De uitbreiding van de compostering  is één van de stappen in dit proces.