‘Veel mensen doen iets voor een ander, dat moeten we koesteren’

Als aftredend bestuurslid boog Joost Hoffscholte zich dit jaar voor het laatst over de aanvragen voor het Meerlandenfonds. De oud-burgemeester van Aalsmeer, ooit betrokken bij de start van Meerlanden en later bij de oprichting van het Meerlandenfonds, laat nog één keer zijn licht schijnen over het fonds dat zoveel vrijwilligers in de regio bijstaat.

‘De bedoeling van het fonds is een schouderklop geven in de vorm van financiële ondersteuning aan mensen die zich voor hun naasten inzetten’, begint Joost Hoffscholte. Het Meerlandenfonds richt zich op vrijwilligerswerk waarmee buurtbewoners geholpen zijn. ‘Als een harmonie bijvoorbeeld vijftig jaar bestaat en in het jubileumjaar extra activiteiten wil organiseren, dan dragen we daaraan bij. Stel je eens voor: al vijftig jaar zijn mensen belangeloos in de weer om de harmonie draaiende te houden en zorgen daarmee voor binding in hun omgeving. Dat is toch geweldig?’

Uiteenlopende initiatieven krijgen steun
Er zijn veel initiatieven die door het Meerlandenfonds worden gesteund. Joost: ‘Muziek- en zangverenigingen dienen aanvragen bij ons in, maar ook wijkraden, buurthuizen, kerkelijke stichtingen en goede doelen. Als al het vrijwilligerswerk zou stoppen, dan valt de samenleving stil. Daar ben ik van overtuigd. Er wordt zoveel gedaan door zoveel mensen. Voor ouderen die vereenzamen, voor kansarme kinderen: de moeite die mensen nemen voor een ander moeten we koesteren.’

Aanvragen draaien steeds vaker om verduurzamen
Bij de start van het fonds in 2007 kwamen er minder dan 100 aanvragen voor een bijdrage binnen. Inmiddels zijn dat er zo tussen de 300 en 400, rond de kwart wordt gehonoreerd. Joost: ‘Het meest ontroerend vind ik de initiatieven voor mensen die ernstig ziek zijn. Wat we ook merken is dat aanvragen steeds vaker te maken hebben met het verduurzamen van organisaties, bijvoorbeeld een bijdrage voor het aanschaffen van zonnepanelen. Dat kan ik alleen maar omarmen, want dat is wat de wereld de komende tijd nodig heeft.’

‘Je ziet de trots als mensen hun project toelichten’
Een andere ontwikkeling die het fonds heeft doorgemaakt, is dat de uitreiking van alle bijdragen niet bij Meerlanden, maar op locatie gebeurt. Bij voorkeur bij een van de organisaties die steun ontvangen. Joost: ‘Op die manier kunnen de organisaties zich op een andere manier aan de regio presenteren. Het is altijd weer een inspirerende middag waar de initiatieven die dat jaar een bijdrage ontvangen, de mogelijkheid krijgen om zichzelf te presenteren. Je ziet dan de trots van de betrokken mensen als ze hun project toelichten.’

‘Er zouden meer van dergelijke fondsen moeten komen’
Eigenlijk zouden meer bedrijven dergelijke fondsen moeten oprichten als dat binnen de mogelijkheden ligt, meent Joost Hoffscholte. ‘Het belangrijkste kapitaal van een bedrijf zijn namelijk de mensen die er werken. Zij wonen en werken vaak allemaal in de omgeving van het bedrijf. Naast werknemer zijn ze ouder, mantelzorger en dus ook vaak vrijwilliger. Steun ze daarbij. Op deze manier bijdragen aan de samenleving is gelijk een mooi visitekaartje van een bedrijf. Het werkt dus twee kanten op. Toen het fonds van start ging, had ik niet durven hopen dat het al zo lang zou bestaan. Mijn advies vanuit hoofd en hart zou zijn: het Meerlandenfonds is zo waardevol voor zowel de samenleving als de organisatie, laat het vooral voortbestaan!’