Ongediertebestrijding

Meerlanden-iconen-30

Iedereen kan last krijgen van ongedierte zowel binnenshuis als buitenshuis.

Ongedierte kan overlast veroorzaken en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Daarom helpen wij particulieren en bedrijven met het bestrijden van ongedierte. Onze werkzaamheden voeren wij uit volgens de wettelijke richtlijnen.

Ongediertebestrijding

Wij zijn gespecialiseerd in de bestrijding en preventie van ongedierte zoals vlooien, ratten, muizen, kakkerlakken, zilvervisjes, wespen en andere dierplagen. De tarieven voor ongediertebestrijding verschillen per gemeente.

Heeft u een ongediertebestrijder nodig of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Publieksinformatie via 0297 – 381 717.

Meer informatie over de meest voorkomende ongedierte vindt u hieronder.

Bijen

De bij komt als cultuurvorm in ons gehele land voor. Bijen leven in volken. De bij vliegt gedurende het gehele zomerseizoen. De hoofdkleur van de bij is bruin. Het gehele volk, met uitzondering van de mannetjes, overwintert in een korf of kast. De bij is zeer nuttig bij het bestuiven van planten en cultuurgewassen. De bij verzamelt honing om als volk te overwinteren; de imker neemt de honing af en geeft hier suikerwater voor terug.

Waarschuw een imker bij het aantreffen van een zwerm. Deze zal het nest verwijderen. De zwerm wordt alleen bestreden als de zwerm niet ’te scheppen’ is door de imker. Meerlanden bestrijdt uitsluitend een bijenvolk wanneer het volgens de ongediertebestrijders een gevaarlijke situatie betreft. Let wel, de bijenpopulaties staan zeer ernstig onder druk en we bestrijden ze liever niet.

Kakkerlakken

De Duitse kakkerlak is de meest voorkomende soort kakkerlak in ons land. De Duitse kakkerlak is lichtschuw en eet eigenlijk alles. De kakkerlak is strogeel-lichtbruin en qua lengte ongeveer 10-15 mm excl. de antennes. Het heeft een voorkeur voor zoet, vochtrijk voedsel en koolhydraten. Duitse kakkerlakken bevuilen voedsel en zijn dragers van bacteriën, zoals salmonella. Ze verspreiden daarnaast een onaangename geur. Om de kakkerlak te weren is het raadzaam om het voedsel te ontnemen. Daarnaast is een goede hygiëne van belang. De professionele bestrijding van kakkerlakken is niet gemakkelijk. Vaak komt hier meer bij kijken dan een enkele bestrijding. Hiervoor zal een bestrijdingsplan worden opgesteld.

Muizen

Huismuizen verblijven meestal binnen gebouwen of in de directe omgeving ervan. Ze komen ook voor in het vrije veld van waaruit ze in het najaar naar gebouwen trekken. De muis kent een maximale levensduur van ca. 2 jaar. De uitbreiding van de populatie is afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het beschikbare voedsel en de nestgelegenheid. Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden en voedselvoorraden bevuilen met faeces en urine. Ook komt knaagschade voor aan verpakte levensmiddelen, kabels, isolatiemateriaal en vloeren.

Niet in de directe omgeving van de mens zijn muizen nuttig als ‘opruimers’ en dienen als voedsel voor grotere dieren. Om muizen te weren kunnen bouwkundige en hygiënische maatregelen genomen worden. Denk hierbij ook aan het dichten van naden en kieren. Voorkom het aanbod van voedsel.

Ratten

> Soort: DE BRUINE RAT (Rattus norvegicus Berkenhout)
> Familie: Ware muizen (Maridae)
> Orde: Knaagdieren (Rodentia)

De Bruine Rat
De bruine rat is verreweg de meest voorkomende rat in Nederland. De kleur is overigens geen kenmerk van het soort, want er komen verschillende kleurvariëteiten voor; zelfs witte ratten. De volwassen rat is ongeveer 20 tot 30 centimeter lang, weegt maximaal 400 gram en heeft een maximale levensduur van 2 á 3 jaar. Je kunt een rat eenvoudig herkennen aan de stevige bouw met een stompe snuit waarbij de oren goed zichtbaar zijn in de vacht.

Ratten hebben een groot aanpassingsvermogen en ontwikkelen zich sterk. Na 3 maanden zijn de jongen geslachtsrijp en kunnen de wijfjes ongeveer 120 jongen ter wereld brengen. Deze jongen kunnen na een paar werken al uitstekend zwemmen, graven en klimmen waarbij de ruik de voornaamste zintuig is. Bruine ratten zijn vooral in de nachtelijk uren actief rondom waterrijke omgevingen en houden zich overdag verscholen. Kenmerken voor bruine ratten is hun voedselpatroon; granen, knolgewassen, groenten, fruit en zelfs vlees.

De schade die bruine ratten veroorzaken is zeer groot. Als dragen van verschillende ziektekiemen vormen bruine ratten een bedreiging voor de volksgezondheid. Zo kunnen ze verschillende veeziekten verspreiden, zoals de varkens- en de vogelpest. Ook veroorzaken ratten knaagschade aan kabels, vloeren en isolatiemateriaal. Als gevolg kunnen door ratten verzakkingen optreden door graverijen.

Bestrijding van de bruine rat is een zaak voor deskundigen die tevens de nodige aandacht schenken aan de te nemen weringsmaterialen en niet alleen bij de ‘klager’ een bestrijding uitvoeren, maar ook een onderzoek instellen in de omgeving.

Waar te vinden?
Bruine ratten hebben een voorkeur voor waterrijke milieus. Ratten zijn alleseters en komen op verschillende plekken, zoals rioleringsstelsels, onder gebouwen en op (drukke) plekken waar voedsel te vinden is. Langs slootkanten, bij gebouwen of in ruigten vinden we rattenholen. Om te controleren of de holen nog bewoond zijn, kun je de holen dichttrappen. Binnen 1 dag is het hol weer open bij actieve bewoning. In stoffige ruimten zijn sleepsporen van de staart waar te nemen en pootafdrukken. Randen die veel belopen worden zijn zwart van het buiksmeer en bovendien treffen we daar ook veelal knaagsporen aan.

Hoe te bestrijden?
Als je ratten in huis hebt, is et belangrijk om zo snel mogelijk een effectieve rattenbestrijding uit te voeren; raten zijn geen reizigers. Wanneer ze een goede schuilplek met voldoende voedsel hebben gevonden, blijven ze daar en planten ze zich snel voor. Aan de hand van de grootte van de plaag, kun je een beslissing maken dit zelf te doen of het door een professional te laten uitvoeren. Het is slim om bij een grote plaag altijd een professional in te schakelen. Voordat je een beslissing maakt, is het belangrijk om alvast preventieve maatregelen te nemen:

– Maak voedsel onbereikbaar voor ratten door het goed afgesloten te bewaren en op te slaan.
– Maak gaten rondom en in je huis groter dan twee centimeter dicht (met gaas).
– Maak je composthoop dicht, het liefst ook geurdicht.
– Snoei de omgeving, laat ratten niet via een tak op het dak komen.
– Ratten houdingen niet van de geur terpentine, cayennepeper, kamille en munt.
– Onderhoud en maai welkanten en terreinen goed, waardoor het moeilijk wordt daar holen te maken.
– Voer vogels niet met brood of zaden; dit lokt ratten.
– Check je riool op kwaliteit en gaten; een goed rioleringssysteem is belangrijk.

Indien actieve bestrijding met vergif noodzakelijk is, is dat alleen toegestaan door gediplomeerde professionals die over een vakbekwaamheidsbewijs beschikken. Alleen deze professionals kunnen een bruine ratten plaag controleren door een juiste mix van preventieve maatregelen en actieve bestrijding.

Wespen

In Nederland komen de gewone wesp en de duitse wesp veel voor. Een goed ontwikkeld wespenvolk bestaat dan uit 5.000 of meer individuen. Karakteristiek bij de wesp is de gele en zwarte dwarstekening op het achterlijf en de smalle taille (wespentaille). De wesp vangt en consumeert erg veel andere insecten zoals kamervliegen en steekmuggen. De wesp kan hinderlijk zijn indien de invliegopening van het nest zich in de directe omgeving van mens en huisdier bevindt.

Probeer zelf nooit de invliegopening te dichten. De ongediertebestrijders van Meerlanden bestrijden de wespen door op de invliegopening een poedervormig insecticide te spuiten.

Zilvervisjes / papiervisjes

Het zilvervisje komt zeer algemeen voor in gebouwen. Het zilvervisje kan zeer gemakkelijk verward worden met het ovenvisje en het papiervisje. Determinatie is gewenst! Het zilvervisje is een vleugelloos insect van maximaal 11 mm. Het zijn lichtschuwe dieren en ze leven overdag verscholen. Zilvervisjes leven in een vochtige omgeving, voornamelijk in natte ruimten (sanitair). Papiervisjes kunnen − in grote aantallen − schade veroorzaken aan o.a. papier, behang en boeken. Een lage luchtvochtigheid (<50%) veroorzaakt een hoge sterfte onder de zilvervisjes/papiervisjes. Dit is te realiseren door de ruimte droog te stoken en de ruimte goed te ventileren bij droge weersomstandigheden. Een professionele bestrijding heeft geen nut wanneer de gunstige leefomstandigheden gehandhaafd blijven. De bestrijdingstechnicus zal bij uitzondering gebruik maken van een residueel werkend insecticide.