Ongediertebestrijding

Meerlanden-iconen-30

Iedereen kan last krijgen van ongedierte zowel binnenshuis als buitenshuis.

Ongedierte kan overlast veroorzaken en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Daarom helpen wij particulieren en bedrijven met het bestrijden van ongedierte. Onze werkzaamheden voeren wij uit volgens de wettelijke richtlijnen.

Ongediertebestrijding

Wij zijn gespecialiseerd in de bestrijding en preventie van ongedierte zoals vlooien, ratten, muizen, kakkerlakken, zilvervisjes, wespen en andere dierplagen. De tarieven voor ongediertebestrijding verschillen per gemeente.

Heeft u een ongediertebestrijder nodig of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Publieksinformatie via 0297 – 381 717.

Meer informatie over de meest voorkomende ongedierte vindt u hieronder.

Bijen

De bij komt als cultuurvorm in ons gehele land voor. Bijen leven in volken. De bij vliegt gedurende het gehele zomerseizoen. De hoofdkleur van de bij is bruin. Het gehele volk, met uitzondering van de mannetjes, overwintert in een korf of kast. De bij is zeer nuttig bij het bestuiven van planten en cultuurgewassen. De bij verzamelt honing om als volk te overwinteren; de imker neemt de honing af en geeft hier suikerwater voor terug.

Waarschuw een imker bij het aantreffen van een zwerm. Deze zal het nest verwijderen. De zwerm wordt alleen bestreden als de zwerm niet ‘te scheppen’ is door de imker. Meerlanden bestrijdt uitsluitend een bijenvolk wanneer het volgens de ongediertebestrijders een gevaarlijke situatie betreft. Let wel, de bijenpopulaties staan zeer ernstig onder druk en we bestrijden ze liever niet.

Kakkerlakken

De Duitse kakkerlak is de meest voorkomende soort kakkerlak in ons land. De Duitse kakkerlak is lichtschuw en eet eigenlijk alles. De kakkerlak is strogeel-lichtbruin en qua lengte ongeveer 10-15 mm excl. de antennes. Het heeft een voorkeur voor zoet, vochtrijk voedsel en koolhydraten. Duitse kakkerlakken bevuilen voedsel en zijn dragers van bacteriën, zoals salmonella. Ze verspreiden daarnaast een onaangename geur. Om de kakkerlak te weren is het raadzaam om het voedsel te ontnemen. Daarnaast is een goede hygiëne van belang. De professionele bestrijding van kakkerlakken is niet gemakkelijk. Vaak komt hier meer bij kijken dan een enkele bestrijding. Hiervoor zal een bestrijdingsplan worden opgesteld.

Muizen

Huismuizen verblijven meestal binnen gebouwen of in de directe omgeving ervan. Ze komen ook voor in het vrije veld van waaruit ze in het najaar naar gebouwen trekken. De muis kent een maximale levensduur van ca. 2 jaar. De uitbreiding van de populatie is afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het beschikbare voedsel en de nestgelegenheid. Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden en voedselvoorraden bevuilen met faeces en urine. Ook komt knaagschade voor aan verpakte levensmiddelen, kabels, isolatiemateriaal en vloeren.

Niet in de directe omgeving van de mens zijn muizen nuttig als ‘opruimers’ en dienen als voedsel voor grotere dieren. Om muizen te weren kunnen bouwkundige en hygiënische maatregelen genomen worden. Denk hierbij ook aan het dichten van naden en kieren. Voorkom het aanbod van voedsel.

Ratten

De bruine rat is de meest voorkomende rat in Nederland. De kleur is hierbij overigens geen kenmerk van het soort. De volwassen rat is ongeveer 22-30 cm lang en weegt maximaal 500 gram. De rat ontwikkelt zich sterk. Na 3 maanden zijn de jongen geslachtsrijp en theoretisch kan elk wijfje ca 120 jongen ter wereld brengen, die ook weer deelnemen aan de voortplanting. De maximale levensduur van een rat is ongeveer 2-3 jaar. De rat is een alleseter met een duidelijke voorkeur voor het beste dat voorhanden is. Granen, groenten, fruit en vlees/vis. De rat heeft de voorkeur voor een waterrijke omgeving; ze hebben dagelijks vocht nodig.

Als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid. Ratten bevuilen daarnaast voedselvoorraden met faeces en urine. Ook veroorzaken ratten knaagschade aan kabels, vloeren en isolatiemateriaal. Ook kunnen door ratten verzakkingen optreden door graverijen. Bestrijding van bruine ratten is een zaak voor deskundigen die tevens de nodige aandacht schenken aan de te nemen weringsmaatregelen en niet alleen bij de ‘klager’ een bestrijding uitvoeren, maar ook een onderzoek instellen in de omgeving.

Wespen

In Nederland komen de gewone wesp en de duitse wesp veel voor. Een goed ontwikkeld wespenvolk bestaat dan uit 5.000 of meer individuen. Karakteristiek bij de wesp is de gele en zwarte dwarstekening op het achterlijf en de smalle taille (wespentaille). De wesp vangt en consumeert erg veel andere insecten zoals kamervliegen en steekmuggen. De wesp kan hinderlijk zijn indien de invliegopening van het nest zich in de directe omgeving van mens en huisdier bevindt.

Probeer zelf nooit de invliegopening te dichten. De ongediertebestrijders van Meerlanden bestrijden de wespen door op de invliegopening een poedervormig insecticide te spuiten.

Zilvervisjes / papiervisjes

Het zilvervisje komt zeer algemeen voor in gebouwen. Het zilvervisje kan zeer gemakkelijk verward worden met het ovenvisje en het papiervisje. Determinatie is gewenst! Het zilvervisje is een vleugelloos insect van maximaal 11 mm. Het zijn lichtschuwe dieren en ze leven overdag verscholen. Zilvervisjes leven in een vochtige omgeving, voornamelijk in natte ruimten (sanitair). Papiervisjes kunnen − in grote aantallen − schade veroorzaken aan o.a. papier, behang en boeken. Een lage luchtvochtigheid (<50%) veroorzaakt een hoge sterfte onder de zilvervisjes/papiervisjes. Dit is te realiseren door de ruimte droog te stoken en de ruimte goed te ventileren bij droge weersomstandigheden. Een professionele bestrijding heeft geen nut wanneer de gunstige leefomstandigheden gehandhaafd blijven. De bestrijdingstechnicus zal bij uitzondering gebruik maken van een residueel werkend insecticide.