Milieupassen

Meerlanden-iconen-17

Sommige verzamelcontainers voor afval zijn alleen toegankelijk met een speciale afvalpas. Op deze manier wordt oneigenlijk gebruik tegengegaan.

Afvalpassen in gemeente Haarlemmermeer

  • In de gemeente staan ondergrondse containers voor GFT en Etensresten en Restafval. Deze containers zijn alleen te openen met een speciale afvalpas.
  • De afvalpas wordt aan nieuwe bewoners eenmalig gratis verstrekt.
  • Bij verlies of diefstal van de pas kunt u een nieuwe pas kopen door €15,00 over te maken op IBAN NL34RABO 0149.889.275 onder vermelding van postcode en huisnummer. Zodra wij dit bedrag hebben ontvangen hebben, sturen wij een nieuwe afvalpas. De oude pas wordt dan geblokkeerd.