Milieupassen

Meerlanden-iconen-17

Sommige verzamelcontainers voor afval zijn alleen toegankelijk met een speciale milieupas. Op deze manier wordt oneigenlijk gebruik tegengegaan.

Afvalpassen in gemeente Heemstede

  • In de gemeente staan ondergrondse containers voor GFT en Etensresten en Restafval. Deze containers zijn alleen te openen met een speciale afvalpas.
  • De pas is naar keuze voorzien van 100 of 200 tikken per jaar. Elke storting van restafval kost 1 tik. Het storten van GFT en Etensresten is gratis.
  • Per jaar is het mogelijk om het aantal tikken te wijzigen. Neem hiervoor contact op met Meerlanden Publieksinformatie, 0297 – 381 717.
  • De afvalpas wordt aan nieuwe bewoners eenmalig gratis verstrekt.
  • Bij verlies of diefstal van de pas kunt u een nieuwe pas kopen door €15,00 over te maken op IBAN NL34RABO 0149.889.275 onder vermelding van postcode en huisnummer. Zodra wij dit bedrag hebben ontvangen hebben, sturen wij een nieuwe afvalpas. De oude pas wordt dan geblokkeerd.