Gladheidbestrijding

Meerlanden-iconen-03

Meerlanden staat in samenwerking met de gemeenten paraat om gevaarlijke situaties door gladheid tegen te gaan. We doen dit zowel preventief als tijdens gladheid. We zijn goed voorbereid, maar niet alle wegen of paden kunnen ijs- of sneeuwvrij gemaakt worden. Blijf daarom extra alert bij winters weer en neem zelf ook maatregelen.

Gladheidbestrijding

Informatie bij extreem winterweer

Hoe blijf ik op de hoogte tijdens extreme weersomstandigheden?

Dagelijkse updates tijdens extreme weersomstandigheden en aanhoudende gladheid/ sneeuwval vindt u op de website van uw gemeente. Ook communiceren veel gemeenten dan via Facebook, Twitter en WhatsApp.

Is er contact met hulpdiensten over gladheidbestrijding?

De coördinatoren gladheidbestrijding van Meerlanden staan in nauw contact met de gemeenten. De gemeenten onderhouden het contact met de hulpverleningsdiensten en Openbaar Vervoersbedrijven. De hulpverleners en de openbaar vervoerders weten waar en wanneer de gladheid wordt bestreden.

Waar Meerlanden strooit

Waar strooit Meerlanden in uw gemeente?

Op de website van uw gemeente vindt u het uitvoeringsplan van de gladheidbestrijding.

Worden ook fietspaden gestrooid?

Ja, fietspaden worden ook gestrooid, tegelijkertijd met de rijwegen in het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente. Een overzicht van de fietspaden waar gestrooid wordt, vindt u op de website van uw gemeente in het uitvoeringsplan van de gladheidbestrijding.

In welke volgorde worden straten gestrooid?

In het uitvoeringsplan van de gladheidbestrijding zijn onderstaande wegen opgenomen en deze worden in combinatie gestrooid:

 1. Uitrukroutes van de hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie)
 2. Ontsluitingswegen en doorgaande wegen
 3. Ontsluitingswegen binnen woonkernen

Per gemeente kunnen ook specifieke straten zijn opgenomen in het gladheidbestrijdingsplan. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Worden trottoirs en eigen terreinen ook gestrooid?

Nee, in de regel worden trottoirs en eigen terreinen niet gestrooid. Het is de taak van de bewoner/gebruiker van een gebouw om de stoep en toegangsweg sneeuw- en ijsvrij te houden. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wanneer gaan de strooiwagens op pad om te strooien?

Als de weersverwachting aangeeft dat er gladheid op komst is, gaat Meerlanden strooien volgens het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente. Meerlanden rapporteert aan de gemeente over de inzet.

Hoe wordt er gestrooid?

Preventief: als er gladheid is voorspeld, bestrijdt Meerlanden vooraf de gladheid. Wij gebruiken hiervoor de natzout-methode (het zout wordt vooraf vochtig gemaakt, zodat het beter hecht aan het wegdek).

Curatief: als het al glad is of tijdens aanhoudende gladheid, bestrijdt Meerlanden de gladheid door middel van de natzout-methode (het zout wordt vooraf vochtig gemaakt, zodat het beter hecht aan het wegdek).

In de gemeente Haarlemmermeer worden de fietspaden gesproeid met pekelwater.

Worden er bij extreem weer extra maatregelen genomen?

Ja, tijdens extreme winterse weersomstandigheden met aanhoudende gladheid kan Meerlanden ook schuiven, borstelen en handmatig strooien. Bij extreme gladheid worden alleen de hoofdroutes gestrooid.

Welke wegen strooit de gemeente/Meerlanden, welke de Provincie en welke de Rijksoverheid?

Het Rijk strooit alleen op de rijkswegen. Dit zijn de A-wegen, zoals de A4, A5 en A9. De provincie strooit op de provinciale wegen. Deze wegen verbinden de grotere plaatsen in een regio. Dit zijn de N-wegen, zoals de N201, N205 en N207. Meerlanden strooit in opdracht van de gemeente de wegen die in beheer zijn van de gemeente en zijn opgenomen in het gladheidbestrijdingsplan.

Wat uzelf kunt doen aan gladheidbestrijding

Waar staan de zoutkisten?

Zoutkisten worden geplaatst in de omgeving van plekken waar strooiwagens niet of moeilijk kunnen komen. U vindt de locaties in het zoutkistenoverzicht op de website van uw gemeente.

Waarvoor zijn de zoutkisten bedoeld?

Met zout uit de zoutkisten kunt u op plaatsen strooien waar strooiwagens niet of moeilijk kunnen komen, zoals trottoirs of fietsbruggen.

Het zout uit de zoutkisten is niet bedoeld voor privégebruik.

Waar kan ik als inwoner zelf zout kopen?

Strooizout is te koop op enkele milieustraten van Meerlanden, bij tuincentra en bijvoorbeeld doe-het-zelfwinkels.

Wat kan ik zelf nog meer doen?

 • Houd het weerbericht in de gaten!
 • Houd de stoep voor uw eigen huis sneeuw- of ijsvrij. Zo blijft de buurt begaanbaar voor voetgangers.
 • Haal tijdig een sneeuwschuiver (of bezem) en zout in huis.
 • Zorg dat uw auto winterklaar is.
 • Moet u de ruiten van je auto schoon krabben, hou dan rekening met gladheid op de weg.
 • Probeer nooit een strooiwagen in te halen. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
 • Denk aan uw buren die misschien minder goed ter been zijn en hulp nodig hebben.
 • Zorg voor voldoende eten en drinken in huis.
 • Neem een deken en iets te eten en te drinken mee in de auto als u een lange afstand moet rijden.

Afvalinzameling tijdens gladheid

Meerlanden is in uw gemeente verantwoordelijk voor gladheidbestrijding en afvalinzameling. Tijdens gladheid kan het zo zijn dat de verzamel- en rolcontainers later geleegd worden dan normaal. Bij extreme weersituaties kan worden besloten al het beschikbare personeel zoveel mogelijk in te zetten voor gladheidbestrijding. Dit heeft dan gevolgen voor de inzameling van huisvuil. In dit geval informeren wij inwoners en bedrijven via meerlanden.nl over de aangepaste inzameling.

Icoon Meerlanden

Per jaar winnen wij 126.000 liter water uit GFT. Hiervan maken wij pekelwater voor gladheidbestrijding.

Informatie bij extreem winterweer

Kijk op de website van Hillegom voor meer informatie en voor de actuele situatie tijdens extreem winterweer.

Gladheidbestrijding in de gemeente Hillegom

In de (hoofd-)straten en op doorgaande fietsroutes wordt gestrooid. Wilt u weten waar er in uw buurt wordt gestrooid? Kijk op de website van Hillegom voor meer informatie.

Zelf zout strooien

In de gewone woonstraten, 30 km gebieden, op trottoirs en woonerven wordt niet gestrooid. Om de gladheid hier te bestrijden kunnen bewoners zelf zout strooien.

Strooizout halen op de milieustraat

Op de milieustraat in Hillegom kunt u uw emmertje gratis laten vullen met strooizout.

 • Milieustraat Hillegom: Marconistraat 16; ma t/m vr van 8:00 – 12:00 uur, 13:00 – 16:00 uur en za van 9:00 – 12:00 uur