Milieupassen

Meerlanden-iconen-17

Sommige verzamelcontainers voor afval zijn alleen toegankelijk met een speciale milieupas. Op deze manier wordt oneigenlijk gebruik tegengegaan.

Milieupassen in gemeente Aalsmeer

  • In de gemeente staan ondergrondse containers voor restafval die alleen te openen zijn met een speciale milieupas.
  • De milieupas wordt aan nieuwe bewoners eenmalig gratis verstrekt.
  • Bij verlies of diefstal van de pas kunt u een nieuwe pas kopen door €15,00 over te maken op IBAN NL34RABO 0149.889.275 onder vermelding van postcode en huisnummer. Zodra wij dit bedrag hebben ontvangen hebben, sturen wij een nieuwe milieupas. De oude pas wordt dan geblokkeerd.