Milieupassen

Meerlanden-iconen-17

Sommige verzamelcontainers voor afval zijn alleen toegankelijk met een speciale milieupas. Op deze manier wordt oneigenlijk gebruik tegengegaan.

Milieupassen in gemeente Heemstede

  • In de gemeente staan ondergrondse containers voor GFTe en Restafval. Deze containers zijn alleen te openen met een speciale milieupas.
  • De pas is naar keuze voorzien van 100 of 200 tikken per jaar. Elke storting van restafval kost 1 tik. Het storten van GFT en Etensresten is gratis.
  • Per jaar is het mogelijk om het aantal tikken te wijzigen. Neem hiervoor contact op met Meerlanden Publieksinformatie, 0297 – 381 717.
  • De milieupas wordt aan nieuwe bewoners eenmalig gratis verstrekt.
  • Bij verlies of diefstal van de pas kunt u een nieuwe pas kopen door €15,00 over te maken op IBAN NL34RABO 0149.889.275 onder vermelding van postcode en huisnummer. Zodra wij dit bedrag hebben ontvangen hebben, sturen wij een nieuwe milieupas. De oude pas wordt dan geblokkeerd.