Meest gestelde vragen

veelgesteldevragen

In gemeente Lisse gaan wij alle waardevolle afvalsoorten aan huis ophalen. Het kleine beetje restafval dat nog overblijft, brengt u dan naar ondergrondse verzamelcontainers in de buurt. Dit heet ‘omgekeerd inzamelen’.

Omgekeerd inzamelen in Lisse - Meest gestelde vragen

In de periode juli – december 2016 krijgt u nieuwe minicontainers en worden er ondergrondse verzamelcontainers geplaatst. Deze periode is bedoeld om te wennen aan ‘omgekeerd inzamelen’ – de nieuwe manier van afval inzamelen.

In welke inzamelwijk ben ik ingedeeld?

Gemeente Lisse heeft vier inzamelwijken die we de kleuren rood, blauw, groen en geel hebben gegeven. Op de website van de gemeente vindt u een PDF van de afvalkalender. Hierop kunt u zien in welke inzamelwijk u bent ingedeeld.

Waarom krijg ik een nieuwe minicontainer voor GFT? Mijn container is nog goed.

In de nieuwe minicontainer voor GFT zit een chip. Met deze chip kunnen wij onze inzameling efficiënt inrichten en kunnen we het containerbeheer op orde houden. Bovendien krijgen alle inwoners in Lisse nu dezelfde maat minicontainer voor GFT; 180 liter.  Zo heeft u voldoende ruimte voor al uw GFT; ook voor uw etensresten uit de keuken. Uw oude minicontainer krijgt trouwens een tweede leven in Oost-Europa.

Waarom zit er een chip in mijn nieuwe minicontainers?

Met behulp van de software in de chip kunnen wij precies nagaan hoeveel afval van welke afvalsoort we inzamelen. Op basis van deze informatie kunnen wij onze inzamelroutes efficiënt plannen. Ook helpt de informatie ons bij het beheer van alle minicontainers in gemeente Lisse. Belangrijk om te weten is dat de chip geen persoonsgegevens registreert, alleen de aanbiedgegevens.

Bij wie kan ik terecht met een vraag over de uitgifte van de nieuwe minicontainers?

Vragen over wisseling en uitgifte van de minicontainers kunt u stellen aan Beek Container Groep. Zij wisselen de GFT-minicontainers om en zetten de nieuwe containers voor papier uit. U kunt Beek Container Groep bereiken via 085- 273 50 99 (op werkdagen tijdens kantooruren) en via contact@beekgroep.com.

Kan ik ook een kleinere, grotere of extra minicontainer aanvragen?

De minicontainers hebben een standaard maat: 180 liter. Lisse heeft geen kleinere of grotere containers. Een tweede minicontainer voor GFT en papier kunt u aanvragen bij Publieksinformatie via 0297 – 381 717. De kosten voor het bijplaatsen van een rolemmer GFT en papier bedragen in Lisse eenmalig 19,50 euro.

Mag ik oud papier en karton ook wegbrengen naar verzamelcontainers en de minicontainer voor papier weigeren?

Ja, mits u uw oude papier en karton gescheiden aanbiedt van het restafval en wegbrengt naar een verzamelcontainer voor oud papier en karton. De nieuwe papiercontainers delen we nu aan elk huishouden dat daarvoor in aanmerking komt uit.  Op veel plaatsen verdwijnen de verzamelcontainers voor oud papier. Op www.lisse.nl/afval vindt u het locatieplan met de locaties van de verzamelcontainers voor papier. U heeft de container een half jaar tot uw beschikking om uit te proberen. Bevalt de container na dat half jaar nog steeds niet goed en denkt u papier ook goed op een andere manier te kunnen scheiden van het restafval en zo minder afvalstoffenheffing te kunnen betalen vanaf 1 januari 2017? Dan kunt u uw papiercontainer bij Meerlanden vanaf 1 december 2016 aanmelden om op te halen. Ophaalrondes starten in januari 2017.

Hoe vaak en wanneer wordt de papier-minicontainer geleegd?

De minicontainers voor papier worden 1 keer per 4 weken geleegd. Lisse is verdeeld in vier inzamelwijken die wij aanduiden als blauwe, groene, gele en rode wijk. Elke donderdag halen wij in 1 wijk het papier op. We starten op de volgende data: 7 juli blauwe wijk, 14 juli groene wijk, 21 juli gele wijk, 28 juli rode wijk, en dan weer opnieuw. Op http://afvalkalender.meerlanden.nl vindt u alle inzameldagen.

Hoe vaak en wanneer wordt de GFT-minicontainer geleegd?

De minicontainers voor GFT worden om de week geleegd. Op http://afvalkalender.meerlanden.nl vindt u alle inzameldagen.

Wat mag er bij het oud papier en karton?

Al het oude papier en karton mag bij het papier op voorwaarde dat het schoon en droog is. Papier dat besmeurd is met etensresten (denk aan pizzadozen), verfresten of andere producten horen bij het restafval. Een volledig overzicht van wat wel en niet bij het papier mag, vindt u hier.

Wat mag er bij het GFT?

Al het organisch huishoudelijke afval mag bij het GFT. Dus ook theezakjes, kippenboutjes, oud brood, koffiedik en caviakeutels. Een volledig overzicht van wat wel en niet bij het GFT mag, vindt u hier.

Wanneer krijg ik een minicontainer voor plastic, blik en drinkpakken?

In oktober krijgt u een minicontainer voor plastic, blik en drinkpakken. Tot die tijd gebruikt u de speciale Plastic Heroes zakken die gratis verkrijgbaar zijn bij de supermarkt.

Wanneer wordt mijn minicontainer voor restafval ingenomen?

Uw minicontainer voor restafval halen wij op in oktober en ruilen wij dan om voor een minicontainer voor plastic, blik en drinkpakken.

Wat gebeurt er met mijn minicontainer voor restafval?

Uw oude minicontainer voor restafval nemen wij in en wordt straks in Oost-Europa hergebruikt.

Wanneer worden de ondergrondse verzamelcontainers geplaatst?

In de week van 15 augustus starten wij met het monteren van de ondergrondse verzamelcontainers in de betonputten. Het monteren per container duurt een paar uur. Wij maken dan ook het aangrenzende straatwerk af.

Wanneer zijn de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval klaar voor gebruik?

Naar verwachting zijn de ondergrondse verzamelcontainers in oktober klaar voor gebruik. U ontvangt dan een toegangspas om de containers te openen.

Waar zijn die putten voor die in de wijk staan?

Deze putten zijn bedoeld voor de ondergrondse containers. Een ondergrondse container bestaat uit een aantal delen: de betonput die u nu buiten ziet staan, een container waar het afval in wordt opgeslagen, een zuil waarin u het afval doet, een plaat op het straatwerk die de container goed afdekt en laat aansluiten op het straatwerk.

Wanneer worden de putten geplaatst?

In de week van maandag 27 juni starten wij met het plaatsen van betonputten. De putten worden zo snel mogelijk na het neerzetten in de wijk geplaatst. De plaatsingswerkzaamheden duren per put ongeveer een halve dag.

Worden de putten veilig afgedekt?

Voor de veiligheid dekken wij de betonputten af met hiervoor speciale betonplaten totdat de ondergrondse verzamelcontainers in de putten worden geplaatst. Hier kan zonder gevaar overheen gelopen worden. Als u denkt dat een locatie niet veilig is, neem dan alstublieft contact met ons op via 0297 – 381 717.

Zijn de ondergrondse verzamelcontainers beveiligd met een slot?

Ja, de ondergrondse verzamelcontainers zijn afgesloten met een elektronisch slot. U krijgt een toegangspas waarmee u de containers kunt openen die aan uw woning zijn toegewezen. Welke containers dat zijn, hoort u nog van de gemeente. Het is in ieder geval een container die u eerder in het voorlopige ontwerp heeft toegewezen gekregen en een extra reserve container. Het slot is nodig voor de diftar-afrekening.

Wat is diftar-afrekening?

Vanaf 1 januari betaalt u voor elke keer dat u een vuilniszak met restafval in de ondergrondse verzamelcontainer doet. De tarieven worden nog vastgesteld en bekend gemaakt door de gemeente. Hoe meer afval u thuis scheidt van het restafval, hoe minder restafval u heeft en hoe minder u betaalt.

Ik heb veel extra restafval door een medische indicatie, is hier een regeling voor?

Ja. Heeft u vanwege ziekte veel medisch afval, dan kunt u een verzoek indienen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Na de zomervakantie zal hierover meer informatie op de website van de gemeente komen. Onder medisch afval wordt verstaan:

  • incontinentiemateriaal;
  • materiaal gebruikt door nierdialyse patiënten;
  • stoma-afval.

Ik ben slecht ter been, moet ik ook mijn restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer brengen?

Ja, alle bewoners van Lisse doen mee. Als u uw afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over en hoeft u niet zo vaak naar een ondergrondse verzamelcontainer te gaan. Vraag voor het wegbrengen van een zak restafval naar de ondergrondse verzamelcontainer hulp aan familie, vrienden of buren, of uw hulp die bijvoorbeeld boodschappen voor u doet.

Ik breng mijn PMD naar een verzamelcontainer. Mag ik de minicontainer inleveren?

In Lisse staan ook verzamelcontainers voor PMD. Die zijn voor mensen uit de hoogbouw, zonder eigen minicontainer. PMD wat u een keer extra heeft en wat dan niet in de eigen container past, mag wel naar de verzamelcontainer. Bij elke laagbouwwoning hoort een minicontainer voor GFT en een minicontainer voor PMD. U kunt de minicontainer voor PMD niet inleveren.

Hoe vaak wordt de minicontainer met PMD geleegd?

De minicontainer met pmd wordt om de week geleegd. Op de dag waarop u eerst restafval aan straat zette, zet u nu de container met pmd buiten. Op de afvalkalender vindt u alle data terug. www.meerlanden.nl

Wat mag er in de minicontainer voor PMD?

In de minicontainer voor PMD mogen plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. Op www.lisse.nl/afval vindt u een sorteerwijzer. Belangrijk is dat verpakkingen leeg zijn. Schoonspoelen met water hoeft niet. Doe de verpakkingen ook los in de container, in elkaar gedrukte verpakkingen kan de sorteermachine niet herkennen en dat wordt het alsnog helaas restafval.

Mag ik een extra PMD container?

PMD wat u een keer extra heeft en wat op dat moment niet in de eigen container past, mag naar de verzamelcontainer. Extra containers voor PMD bij de laagbouwwoningen leveren we niet. Ook niet tegen betaling.

Wat wordt er gedaan met de chip die in de container zit?

Onder de rand van de minicontainer zit een chip. Deze chip is nodig om de container te herkennen en de inzamelwagen kan de container dan legen. De ledigingsgegevens gebruikt Meerlanden om de routes te optimaliseren. Door de chips weten we hoeveel containers er gemiddeld aangeboden worden en wat er gemiddeld aan PMD binnenkomt per container.

Ik krijg een eigen container aan huis voor restafval. Waarom staat er in de brief informatie over een ondergrondse container?

Er zijn mensen die een eigen container hebben, maar door omstandigheden permanent meer afval hebben, zoals een medische indicatie. Als maatwerkoptie kunnen deze mensen een afvalpas krijgen met toegang tot een containerlocatie. Dit kan bij de gemeente worden aangevraagd.

Kan ik mijn restafval ook wegbrengen naar de milieustraat?

Nee, restafval mag niet meer naar de milieustraat. Restafval moet in de ondergrondse container voor restafval. Alleen mensen die wonen in het buitengebied hebben nog een eigen (helemaal grijs) minicontainer voor restafval. Op de milieustraat staat geen container voor restafval. Grofvuil mag wel naar de milieustraat, gesorteerd aanbieden is gratis. Voor gemengd grofvuil moet u per kubieke meter betalen.