Onderzoek klanten Meerlanden Bedrijfsafval

Begin 2017 vragen wij u als klant van Meerlanden Bedrijfsafval wat u van ons vindt, verwacht en wenst. Dit onderzoek doen we met een duidelijk doel; we willen van u weten hoe we er nog beter voor kunnen zorgen dat uw bedrijfsvoering zo goed mogelijk blijft functioneren. Het proces van inkoop van grondstoffen tot output van afvalstromen speelt hier bij ieder bedrijf een wezenlijke rol in.

Werkt u ook mee aan ons onderzoek? Bedankt!

In de loop van januari 2017 kunt u een e-mail verwachten waarin wij u uitnodigen aan ons klantonderzoek mee te werken. Via de uitnodiging kunt u een online vragenlijst invullen. Wij willen veel van u weten, maar zullen ervoor zorgen dat de vragenlijst niet te veel van uw tijd in beslag neemt en dat de vragen goed te beantwoorden zijn.

Na afloop van het onderzoek analyseren we de data en gaan we hiermee aan de slag. De gegevens gebruiken wij enkel en alleen ter verbetering van onze dienstverlening en verduidelijking van onze positionering. U kunt erop vertrouwen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Indien gewenst ontvangt u van ons een onderzoeksrapport.

Samen staan we voor een flinke uitdaging!

Meerlanden Bedrijfsafval heeft als doelstelling om het ondernemers zo gemakkelijk mogelijk te maken op gebied van afvalinzameling. Maar tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk restafval – afval dat verbrand wordt – overblijft en dat zo mogelijk al het afval gescheiden wordt ingezameld. Zo kan dit namelijk weer grondstof worden voor nieuwe producten. Ook binnen uw bedrijf. Ook hier gaat het onderzoek over.

Waarom willen we dit? Samen met bedrijven, bewoners en overheden staan we de komende jaren namelijk voor een flinke uitdaging! Doordat wereldwijd de vraag naar grondstoffen toeneemt, stijgen de prijzen en de milieudruk op onze aardbol. Ook op ondernemers in deze regio heeft dit effect. Onder andere door strengere regelgeving rondom afval vanuit de overheid. Door te kijken naar het proces van inkoop tot productie tot output van reststromen kunnen wij advies geven hoe we de hoeveelheid restafval binnen uw onderneming kunnen verminderen. Hier kunt u nu al mee beginnen door een gratis afvalscan aan te vragen.