Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor het winterseizoen

Gladheidbestrijding Meerlanden Vlootschouw 2015

Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor het winterseizoen

De afgelopen week vond bij Meerlanden in Rijsenhout, Hillegom en Lisse de jaarlijkse vlootschouw van het materieel voor de gladheidbestrijding plaats. Dit materieel wordt ingezet op de wegen en fietspaden in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom en Lisse en bij bedrijven in deze regio. Samen met leverancier Schuitemaker controleerden de chauffeurs en coördinatoren al het materieel op een goede werking. Hierna bouwden de chauffeurs hun voertuigen op met de strooimachines en reden ter controle de verschillende strooiroutes. Met het uitzetten van ruim 250 zoutkisten in Aalsmeer, Haarlemmermeer en Heemstede in de komende weken en het aanvullen van de voorraden strooizout en pekelwater is het team klaar voor het komende winterseizoen.

Samenwerking

Ieder jaar voert Meerlanden voorafgaand aan het zogenaamde gladheidseizoen een technische controle uit op de 55 weg- en fietspadstrooiers. Vervolgens rijden alle chauffeurs hun strooiroute om te controleren of deze geen obstakels kent, die de gladheidbestrijding kunnen belemmeren. In overleg met de coördinatoren en gemeenten worden deze routes vervolgens eventueel aangepast en vastgesteld. Meerlanden werkt in de gladheidbestrijding samen met onderaannemers PC van der Wiel, Vrijbloed Transport, Roodenburgh en De Jong Transport. Daarnaast worden medewerkers van De Waterwolf en de AM Groep ingezet bij het handmatig strooien op bijvoorbeeld bruggen. Bij extreem winterweer kan Meerlanden tenslotte een beroep doen op extra veeg- en borstelmachines van de Meerboeren.

Oog voor milieu

Ook in het bestrijden van gladheid is Meerlanden samen met de opdrachtgevende gemeenten voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Een deel van het materieel rijdt op groengas, opgewekt uit GFT-afval. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater. Bij de natzoutmethode wordt het zout gemengd met pekelwater en op de wegen verspreid. Naast een betere werking is hierbij minder zout nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden uit het  eigen composteringsproces van GFT-afval. Tenslotte worden de voorraden steenzout, nadat ze zijn opgebruikt, vervangen door BIO-zout. BIO-zout is een restproduct uit de vervaardiging van biobrandstof.

Grootste areaal van Nederland

Vanuit Rijsenhout, Hillegom en Lisse coördineert Meerlanden met een team van zo’n tachtig mensen de gladheidbestrijding voor de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Heemstede, Hillegom en Lisse en bedrijven in deze regio en voert dit uit. Dit werk doet het team naast hun reguliere baan. Bij elkaar bedient Meerlanden hiermee het grootste areaal aan gemeentelijke wegen van Nederland.

Gladheidbestrijding Meerlanden Vlootschouw 2015