Meerlanden speelt in op komend landelijk verbod glyfosaat

Duurzame onkruidbestrijding met de weedsteamer

Meerlanden speelt in op komend landelijk verbod glyfosaat

Binnen enkele weken kondigt de landelijke overheid naar verwachting officieel een verbod van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat af. Vanaf dat moment mag het middel niet meer worden verkocht aan bedrijven en worden gebruikt om onkruid in de openbare leefruimte te bestrijden. De voornaamste reden voor dit verbod is dat glyfosaat een schadelijk effect heeft op de gezondheid van mens en dier wat naar voren is gekomen in diverse recente onderzoeken. Meerlanden is goed voorbereid op deze landelijke maatregel en kan in samenwerking met gemeenten direct omschakelen op alternatieve manieren van onkruidbestrijding.

“In de afgelopen drie jaar hebben wij samen met gemeenten Heemstede, Haarlemmermeer, Lisse en Bloemendaal alternatieve manieren om onkruid te bestrijden uitgetest. Op basis van deze ervaringen hebben wij verschillende methoden in kaart gebracht waaruit de gemeenten uit ons verzorgingsgebied kunnen kiezen. Samengevat gaat het om een slimme combinatie van mechanisch onkruid verwijderen, thermisch onkruid bestrijden, eventuele inzet van een laag-risico bestrijdingsmiddel en aangevuld met handmatige onkruidbestrijding,” aldus Diederik Notenboom, manager openbare ruimte.

Vooruitlopend op het landelijke verbod op glyfosaat zijn gemeente Bloemendaal en Heemstede inmiddels overgestapt op een 100% glyfosaatvrije onkruidbestrijding. Gemeente Haarlemmermeer doorloopt de transitie dit jaar.

 Groeihormoon glyfosaat

Tot op heden is glyfosaat het gangbare middel om onkruid te verdelgen. Als glyfosaat op een plantje wordt gespoten, zorgt het ervoor dat het plantje als het ware “kapot groeit”.  Inmiddels is bekend dat het afbraakproduct van glyfosaat schadelijk is voor mens en milieu. Via regenwater kan dit restproduct in sloten en in ons drinkwater terechtkomen. Dat is de reden dat de Rijksoverheid een verbod wil uitvaardigen.

 Ander straatbeeld

De consequentie van het stoppen van het gebruik van glyfosaat in de onkruidbestrijding is een ander straatbeeld. Milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmethoden bestrijden het bovengrondse gedeelte van het onkruid. De wortels blijven intact waardoor onkruid sneller zal terugkomen.

Meerlanden maakt per gemeente gebruik van een specifieke combinatie van verschillende onkruidbestrijdingsmethoden. Mechanisch, met moderne borstelmachines waarmee het onkruid door de borstels wordt weg geslagen. Thermisch, waarbij het onkruid wordt bestreden met hete lucht of stoom en kokend water. Het onkruid wordt dan als het ware gekookt. Inzet van laag-risico middelen waarmee ook de wortels van onkruid worden aangepakt. En handmatig, onkruid wordt dan met een schoffel of met de hand verwijderd op plaatsen waar machines niet kunnen komen. Mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden hierbij ingezet.

Fotobijschrift

De zogenaamde ‘weedsteamer’ bestrijdt onkruid vanuit een gesloten systeem waarbij onkruid eerst wordt uitgedroogd door hete lucht, daarna wordt bestraald met infrarode straling en tenslotte wordt blootgesteld aan stoom.

Duurzame onkruidbestrijding met de weedsteamer