Meerlanden heeft als innovatieve duurzame onderneming het doel om afval voor 100% terug te brengen in de kringloop.

Van een meer traditionele afvalinzamelaar hebben wij ons ontwikkeld tot een innovatieve afvalinzamelaar én -verwerker die ook gemeenten ontzorgt op het integraal beheer van de openbare ruimte en via het leveren van dienstverlening op het gebied van gladheidbestrijding. Wij geven meer waarde aan afvalstromen door deze zo veel mogelijk als grondstoffen te gebruiken en dragen zo bij aan een schoner milieu.

Wij hebben afgelopen jaren de ruimte genomen en gekregen om te innoveren. Dit heeft onder andere geleid tot de bouw van een vergistingsinstallatie die in 2011 in gebruik is genomen. Met deze installatie wordt de energie aanwezig in het GFT-afval omgezet in biogas. Dit gas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groengas. Met deze innovatie is een eerste stap gezet voor het creëren van een regionale circulaire economie.

Op weg naar een restafvalloze samenleving.

Afval ophalen
Rondleiding
Medewerker Meerlanden

Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en andere partners creëren we meer waarde voor mensen en hun omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van al onze activiteiten. Wij betrekken buurten bij het onderhoud en de veiligheid in de wijk. Scholieren lichten wij voor en leiden wij rond op onze recyclepleinen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt scheppen we kansen door het bieden van arbeidsplaatsen. We beschikken over een stabiel personeelsbestand met ruim 500 medewerkers, waarvan ruim 100 medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

We investeren in het ontwikkelen van kennis op het gebied van duurzame afval- en grondstofverwerking en werken samen met universiteiten, kenniscentra en scholen.

Extreme toename verpakkingsmateriaal: papier- en PBDcontainers overvol door online shoppen en lockdown Net als bij de eerste lockdown in het voorjaar ziet Meerlanden een toename van het huishoudelijk afval. Deze keer is vooral het aanbod van karton en plastic explosief toegenomen. Elke december is de inzameling van deze afvalsoorten een grote uitdaging door de vele... Read more »
Meerlanden opent inschrijving voor Meerlandenfonds Goede doelen en (sport)verenigingen kunnen online aanvraag doen Bestuur beoordeelt op bevorderen milieu, welzijn mensen en aanpassingen rond maatregelen Covid-19   De inschrijving voor de veertiende editie van het Meerlandenfonds 2020 start op 1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van €55.000,- in het fonds gestort om... Read more »
Logo Meerlanden
Meerlanden stopt op dit moment ontwikkeling biowarmte installatie Meerlanden heeft deze week besloten om op dit moment de ontwikkeling van een biowarmte installatie ten behoeve van Park Rijk (Haarlemmermeer) op haar bedrijfsterrein in Rijsenhout te stoppen. Door gewijzigde omstandigheden is het op dit moment niet verantwoord om de noodzakelijke investeringen te doen. De scherpe normen... Read more »

Wij bieden inzameling en verwerking van afval aan tegen een gezond tarief, met een hoge kwaliteit van service, door:

Icoon Meerlanden
0
%
Groengas trucks
Icoon Meerlanden
0
%
Duurzame verwerking
Icoon Meerlanden
0
%
Sociale banen

Hoe Meerlanden N.V. is ontstaan.

Meerlanden is in 1997 ontstaan uit het samenvoegen van een aantal gemeentelijke diensten. Van traditionele afvalinzamelaar hebben we ons ontwikkeld tot innovatieve onderneming. We zijn een gezonde overheidsorganisatie en zamelen afval in voor negen gemeenten en 4000 bedrijven in de omgeving Schiphol, Bollenstreek en Zuid-Kennemerland.

Historie Meerlanden

Verbrandingsinstallatie Rijsenhout

Halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw hebben de gemeenteraden van Aalsmeer en Haarlemmermeer een gemeenschappelijke afval regeling getroffen. In 1968 werd de verbrandingsinstallatie in Rijsenhout in gebruik genomen.