Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst Gemeente Diemen en Meerlanden biedt kansen voor betere afvalscheiding

Gemeente Diemen en Meerlanden verlengen contract over afvalinzameling

Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst Gemeente Diemen en Meerlanden biedt kansen voor betere afvalscheiding

Wethouder Ruud Grondel van Milieu en Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, hebben maandag 11 april hun handtekeningen gezet onder een vernieuwd contract waarmee gemeente Diemen en Meerlanden afspraken hebben gemaakt tot en met 2020 op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking. In tegenstelling tot de voorgaande contracten is het nieuwe contract flexibel van opbouw. Hierdoor kunnen gemeente en Meerlanden in de dagelijkse praktijk sneller inspelen op ontwikkelingen binnen de afvalinzameling die aansluiten bij het landelijke VANG-programma ‘Van Afval Naar Grondstof’.

“De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk om meer op resultaat te sturen. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk de scheidingsresultaten verbeteren. De landelijke afvaldoelstelling ligt op 100 kilogram restafval per inwoner in 2020. In gemeente Diemen halen wij nu 232 kilogram restafval per inwoner per jaar op en er is dus ruimte voor verbetering,” aldus Angeline Kierkels.

VANG-programma

In 2020 wil de landelijke overheid via het VANG-programma de hoeveelheid huishoudelijk restafval teruggebracht hebben tot 100 kilogram per inwoner per jaar. Ook is het streven om dan 75% van het huishoudelijke afval gescheiden in te zamelen en als grondstof voor nieuwe producten te gebruiken.

Participatiemedewerkers

De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst betekent ook continuïteit voor de werknemers die via sociale werkvoorzieningen, zoals Pantar, bij Meerlanden werken. Meerlanden biedt werk op verschillende doe- en denkniveaus en kan daardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk aanbieden en hen laten participeren in de maatschappij.

Contractverlenging Jan Ronday