Meerlanden en AM Groep zetten samenwerking voort

Kierkels en Van den Hoed blij met hernieuwde samenwerking Meerlanden en AM Groep

Meerlanden en AM Groep zetten samenwerking voort

Participatiemedewerkers blijven aan het werk bij Meerlanden team in Haarlemmermeer

Op 8 juni 2015 om 13:00 uur ondertekenden Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden, en Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep, een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Hiermee committeren beide organisaties zich opnieuw om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij het Meerlanden team dat in gemeente Haarlemmermeer de groenvoorzieningen onderhoudt.
Met het aanbieden van werkplekken aan participatiemedewerkers uit Haarlemmermeer en directe omgeving, draagt Meerlanden bij aan een verhoging van de lokale, sociale participatie en ondersteunt hiermee de gemeente Haarlemmermeer bij de uitvoering van de Participatiewet.
“Binnen het takenpakket van Meerlanden hebben wij werk op verschillende doe- en denkniveaus. Via AM Groep kunnen wij dan ook participatiemedewerkers een baan aanbieden bij een regulier bedrijf”, aldus Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden.

Gedetacheerd in plaats van ingehuurd

De participatiemedewerkers worden nu gedetacheerd bij Meerlanden in plaats van ingehuurd en worden direct aangestuurd door een meewerkend voorman van Meerlanden. Voor de medewerkers die voorheen werkzaam waren bij een sociale werkvoorziening of die uit de bijstand kwamen, is deze nieuwe afspraak tussen AM Groep en Meerlanden een verbetering. De medewerkers hebben nu in hun beleving een volwaardige plek binnen het Meerlandenteam.
“Wij zijn blij dat Meerlanden onze medewerkers al lange tijd de kans geeft om volwaardig mee te doen binnen het reguliere arbeidsproces. Met de continuering van onze samenwerking geven wij verder vorm aan de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in de Participatiewet,” aldus Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep.

Samenwerking Meerlanden en AM Groep

Meerlanden en AM Groep werken al sinds vele jaren samen. Momenteel werken medewerkers van AM Groep bij Meerlanden in verschillende bedrijfsonderdelen waaronder De Meerwinkel, milieustraten, straatreiniging en plantsoenendienst in gemeente Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer.