Meerlanden produceert nog meer duurzame energie

Meerlanden wekt nu ook zonne-energie op

Meerlanden produceert nog meer duurzame energie

56 zonnepanelen als pilot op het hoofdkantoor geplaatst

Sinds deze week wekt Meerlanden niet alleen energie uit afval op, maar ook zonne-energie. Op het dak van het hoofdkantoor in Rijsenhout liggen 56 zonnepanelen, die bij elkaar opgeteld ongeveer 14.000 kWh per jaar aan stroom opwekken. Deze duurzaam opgewekte elektriciteit wordt in het elektriciteitsnet ingevoerd. Het plaatsen van deze zonnepanelen is een eerste stap. Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilot volgt een eventueel grootschaliger zonnepanelenproject van ongeveer 400.000 KwH per jaar op de daken van de zoutloods en de stalling van het winterdienstmaterieel van Meerlanden.

Meer groene energie

Meerlanden werkt volgens vijf strategische speerpunten; Meer winnen uit afval, Meer betrokken bij de buurt, Meer mogelijkheden voor mensen, Meer financiële waarde én Meer groene energie. Vooral bij deze laatste pijler past het verder verduurzamen van het energieverbruik door het inzetten van zonnepanelen.

Meerlanden wil het leveren en gebruiken van groene energie een impuls geven. De organisatie heeft afval in handen waarmee zij groengas en groene warmte opwekt. Meerlanden is continu op zoek naar partners en technieken om meer energie en grondstof uit afval te realiseren.