Meerlanden vermindert CO2-footprint

co2-footprint Meerlanden 2016 per thema

Meerlanden vermindert CO2-footprint

Al sinds jaar en dag is Meerlanden zich bewust van het feit dat haar bedrijfsvoering impact heeft op het milieu. Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot en deze structureel aan te pakken en te beperken is Meerlanden in 2016 gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

CO2-footprint 2016

Binnen deze certificering presenteren wij jaarlijks onze CO2-footprint en stippelen maatregelen uit om de CO2-uitstoot actief te verminderen. De doelstelling die Meerlanden zichzelf stelde bij de deelname aan de CO2-prestatieladder is een CO2-reductie van 50% in 2020 t.o.v. van het jaar 2015.
In 2016 bedroeg de totale CO2-uitstoot van Meerlanden 7.360 ton CO2. De belangrijkste bronnen van onze CO2-uitstoot zijn Goederenvervoer met 4.015ton (55%) en Elektriciteit met 2.209 ton (30%).

Energiebesparende maatregelen

Op dit moment is Meerlanden bezig met doorvoeren van verschillende maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen. Brandstof vormt de grootste component in de footprint. Hier is veel winst te behalen. Zo wordt de komende jaren nog meer geïnvesteerd in verduurzaming van het wagenpark door de aanschaf van Bio-CNG voertuigen en schonere en meer energiezuinige dieselmotoren.

Ook is voor alle vestigingen van Meerlanden een energie-audit (onderzoek) afgerond waarbij energiebesparingsmaatregelen in kaart zijn gebracht die rendabel zijn om uit te voeren. Door het uitvoeren van deze maatregelen in de komende jaren verwacht Meerlanden haar elektriciteit- en gasverbruik met respectievelijk 190.000 kWh (4,5%) en 15.000 m3 (15%) terug te dringen. Zo is afgelopen mei gestart met het aanbrengen van duurzame verlichting in de GFT-ontvangsthal in Rijsenhout. Hierbij zijn alle energie slurpende gasontladingslampen vervangen door nieuwe energiezuinige LED verlichting. Dankzij het lagere vermogen van de LED lampen en een slim softwaresysteem dat een verlichtingsplan op maat creëert, wordt 35.000 kWh per jaar bespaard. Dit staat gelijk aan het gemiddeld verbruik van twaalf huishoudens in Nederland!

Verder is Meerlanden bezig met een grootschalig zonnepanelenproject op de hoofdvestiging in Rijsenhout. Dankzij dit project wordt ongeveer 20% van de elektriciteitsbehoefte van Meerlanden op jaarbasis, duurzaam opgewekt. Daarnaast is de wens van Meerlanden om in de komende jaren het resterende energieverbruik volledig groen in te kopen.

Transparante communicatie

Op de website van Meerlanden is een speciale pagina gewijd aan de CO2-prestatieladder waar meer informatie is terug te vinden. Hier kunnen belangstellenden o.a. het CO2-reductiebeleid en de jaarlijkse publicaties van de CO2-foorptint bekijken.

co2-footprint Meerlanden 2016 per thema