Meerlandenfonds 2015

Meerlandenfonds

Meerlanden opent inschrijving Meerlandenfonds

Goede doelen en verenigingen kunnen weer online aanvragen indienen

De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2015 start op 1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van € 50.000,- in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500,- en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000,-. De sluiting is 1 november 2015. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds staat aan het einde van het jaar gepland. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/Over_Meerlandenfonds.

Meerlandenfonds