Meerwinkel gesloten en maximaal aantal auto’s op milieustraten vanwege coronavirus

Extra maatregelen Meerlanden rondom coronavirus

Kringloopwinkel Meerwinkel in Hoofddorp sluit per direct

Maximaal aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op milieustraten

Meerlanden werkt er hard aan om haar dienstverlening op een verantwoorde wijze te blijven uitvoeren aangezien deze tot de cruciale en vitale sectoren behoort, die onverhinderd doorgaan bij de uitbraak van het coronavirus. Uiteraard heeft Meerlanden maatregelen genomen in verband met de gezondheid van de bewoners en de eigen medewerkers. Naar aanleiding van de door het kabinet gecommuniceerde maatregelen, tijdens de persconferentie van maandag 23 maart, hebben ook wij een aantal extra maatregelen getroffen.

“We doen een beroep op iedereen om rekening te houden met de maatregelen rondom het coronavirus, zodat ook de afvalinzameling aan huis en bij bedrijven zo goed mogelijk kan worden voortgezet. ” aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden.

 

Kringloopwinkel Meerwinkel sluit per direct

Op dit moment zien wij geen aanleiding om een activiteit die bewoners uitnodigt de straat op te gaan, door te zetten. De boodschap van het kabinet is duidelijk; Wanneer je thuis kunt blijven, moet je dat vooral doen. Daarom sluiten we per direct onze kringloopwinkel Meerwinkel in Hoofddorp voor de duur van de landelijke richtlijn.

 

Maximaal aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op de milieustraten

Om de gezondheid van onze collega’s en bewoners zo goed mogelijk te kunnen borgen wordt vanaf dinsdag 24 maart nog een beperkt aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op onze milieustraten. Op de milieustraten in Rijsenhout en Heemstede mogen nog maximaal vier klanten tegelijkertijd worden toegelaten. Op de milieustraten in Diemen, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is dit maximaal 2 klanten per keer. Wij verzoeken u alleen met volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van onze medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers erop attenderen voldoende afstand te houden.

 

Updates

Met de nodige flexibiliteit zetten wij ons in om op een verantwoorde wijze onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Het belangrijkste is en blijft uw en onze gezondheid.

 

Houd onze pagina www.meerlanden.nl/coronavirus en sociale kanalen in de gaten voor updates.

Meerlanden Bedrijfsafval goed per mail bereikbaar

Meerlanden Bedrijfsafval: stuur uw verzoek per mail

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening rondom de uitbraak van het coronavirus op onze corona-pagina.

 

Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus blijft Meerlanden Bedrijfsafval haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Wel werken onze medewerkers van de Front Office waar mogelijk vanuit huis. Hierdoor zijn wij beperkter telefonisch bereikbaar. Daarnaast is het drukker dan normaal met vragen vanuit onze klanten.

Daarom verzoeken wij u om alleen te bellen met spoedvragen en om vragen en verzoeken zoveel mogelijk per e-mail te sturen naar bedrijfsafval@meerlanden.nl

Bedrijfsafval Meerlanden

Maatregelen afvalinzameling rondom coronavirus

Maatregelen afvalinzameling rondom coronavirus

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening rondom de uitbraak van het coronavirus op onze corona-pagina.

In verband met het coronavirus heeft het RIVM onlangs een lijst met cruciale beroepen opgesteld. Deze sectoren zijn volgens de overheid belangrijk om het land draaiende te houden. Als afvalinzamelaar valt Meerlanden ook onder deze beroepen. Wij zullen onze diensten dan ook blijven uitvoeren.  Wel hebben we enkele maatregelen genomen voor uw en onze gezondheid.

 

Anderhalve meter afstand

Het RIVM heeft gevraagd om, waar mogelijk, anderhalve meter afstand te nemen. We vragen u, bij contact met een van onze medewerkers, dit in acht te nemen.

 

Milieustraten

Onze milieustraten zijn op dit moment volgens normale openingstijden open. Wel proberen we het contact zoveel mogelijk te beperken. We hebben de komende tijd onze collega’s nog harder nodig dan normaal. Daarom vragen we u vriendelijk om een afweging te maken of een rit naar een van de milieustraten echt noodzakelijk is of dat het op een later moment kan. Zo beperken we het aantal bezoekers op de milieustraten.

 

Lunchen

In verband met het coronavirus hebben we op onze locaties alle gemeenschappelijke ruimtes, zoals kantines, tijdelijk gesloten. Onze inzamelaars zullen daarom in de wijk in de vrachtwagen lunchen. Hierdoor kunt u hier en daar stilstaande wagens zien. We hebben onze medewerkers gevraagd om tijdens de lunch het verkeer niet te hinderen.

Blik mag in Diemen nu ook in de container voor plastic verpakkingen en drinkpakken

Blik mag in Diemen nu ook in de container voor plastic verpakkingen en drinkpakken

Vanaf vandaag kunnen in de containers voor plastic verpakkingen en drinkpakken ook blikjes. Om bewoners hierop te attenderen, plakten wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg samen met Angeline Kierkels, algemeen directeur van grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden, de eerste sticker op een ondergrondse container.

 

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg: ”Dit is de eerste actie uit het Afvalplan 2020 waarmee we met elkaar de hoeveelheid restafval in Diemen naar beneden kunnen krijgen. De raad heeft in december vorig jaar het Afvalplan 2020 vastgesteld; in dat plan staan acties op het gebied van afvalinzameling die er onder andere voor moeten gaan zorgen dat bewoners meer mogelijkheden krijgen om hun afval beter te scheiden.

Door het makkelijker te maken om grondstoffen apart te houden, blijft er minder restafval over. Dat is beter voor het milieu en scheelt in de kosten. Het verwerken van grondstoffen is namelijk goedkoper dan het verbranden van restafval. En omdat grondstoffen schaars worden, is het belangrijk daar zorgvuldig mee om te gaan.”

Allerlei soorten lege metalen verpakkingen zoals frisdrank- en soepblikjes, maar ook stalen siroopflessen en deodorantbussen mogen nu in de container bij plastic verpakkingen en drinkpakken. Metalen verpakkingen kunnen eindeloos gerecycled worden zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.

 

Nieuwe stickers ondergrondse containers

Meerlanden gaat de ondergrondse containers voorzien van nieuwe stickers. Om de bewoner te helpen staan de meest voorkomende verpakkingen duidelijk afgebeeld op de stickers. Ook staat er een QR-code op de sticker die gescand kan worden met de mobiele telefoon. De bewoner kan dan checken wat er in de container mag en kan tevens een storing aan de container melden.

Angeline Kierkels: “De nieuwe stickers helpen de bewoner om het afval beter te scheiden. Zo kunnen we zorgvuldiger recyclen naar schonere nieuwe grondstoffen. Tegelijkertijd blijft er door het goede scheiden minder restafval over. Samen werken we aan een duurzaam Diemen. Vandaag en morgen.”

 

Ook inzameling aan huis

De volgende actie uit het Afvalplan richt zich op het aanbieden van voorzieningen aan huis voor bewoners van laagbouwwoningen voor de inzameling van groente-,fruit- en tuinafval en, op verzoek, ook containers voor PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) en oud papier.

Gemeente Aalsmeer en Meerlanden bestendigen samenwerking

Gemeente Aalsmeer en Meerlanden bestendigen samenwerking

 • Vijfjarige verlenging contract beheer openbare ruimte

 • Inzet mensen met afstand tot arbeidsmarkt speerpunt

 • Samen kwaliteit onkruidbeheersing omhoog brengen

 

Wethouder openbare ruimte Wilma Alink-Scheltema van Aalsmeer en Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, hebben woensdag 18 december hun handtekeningen gezet onder een contractverlenging van vijf jaar voor het beheer van de openbare ruimte. “Wij zijn zeer tevreden over de dienstverlening van Meerlanden. Bovendien geeft Meerlanden een kans aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat past goed bij waar wij als gemeente Aalsmeer voor staan. Ik kijk uit naar de vernieuwde samenwerking,” aldus wethouder Alink-Scheltema.

 

Zekerheid en vertrouwen

Eén van de speerpunten in het contract is het doorgaan met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel gemeente Aalsmeer als Meerlanden vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. “Door deze bestendiging van onze samenwerking, bieden we niet alleen onze eigen collega’s zekerheid op werk, maar ook de mensen die we hierbij inhuren via AM Match,” aldus Angeline Kierkels, “mooi dat we van gemeente Aalsmeer het vertrouwen blijvend houden om de komende vijf jaar samen te blijven werken aan het duurzaam beheren van de buitenruimte.”

Onkruidbeheersing

Een ander speerpunt in de overeenkomst is het verder verhogen van de kwaliteit van de onkruidbeheersing. Het team van Meerlanden zal samen met de toezichthouders van gemeente Aalsmeer het onkruid op zowel verharding als in het groen monitoren en aanpakken. Dit betekent intensieve samenwerking tussen de twee partijen en daar kijkt men naar uit.

Meerlandenfonds steunt meer dan 100 clubs in de regio

Meerlandenfonds steunt meer dan 100 clubs in de regio

 • 13e editie Meerlandenfonds: € 55.000,- voor goede doelen en verenigingen

 • Burgemeesters en wethouders delen cheques uit aan vrijwilligers

 • Bestuurslid Joost Hoffscholte zwaait af

 

Tijdens een feestelijk event in het clubhuis van Tennisvereniging HBC in Heemstede waren donderdag 13 december heel veel vrolijke gezichten te zien. Wethouders van elf gemeenten uit de regio deelden namens het Meerlandenfonds cheques met mooie geldbedragen uit aan vrijwilligers van verenigingen en goede doelen. 

“Dit jaar ontvangen 108 clubs een mooie bijdrage uit het Meerlandenfonds. We hebben als bestuur bij de aanvragen gelet op degenen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving, vandaag en morgen,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Zij dragen eraan bij dat het in onze regio fijn wonen, werken en recreëren is. Ook Meerlanden werkt daar dagelijks aan mee, samen met gemeenten en hun inwoners, scholen en partners. Daarom steunen wij die talrijke initiatieven van goede doelen en verenigingen met ons Meerlandenfonds. Zo kunnen zij hun mooie werk blijven doen”

Op www.meerlanden.nl/fonds staan alle stichtingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds hebben ontvangen.

 

Wethouders spreken waardering uit

Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds ontvingen, zijn actief in het verzorgingsgebied van Meerlanden. Namens alle gemeenten waren er burgemeesters en wethouders aanwezig bij de uitreiking om de cheques te overhandigen en hun waardering uit te spreken voor het goede werk dat de vrijwilligers doen. De volgende wethouders waren aanwezig:

 • Aalsmeer, wethouder Wilma Alink-Scheltema
 • Amstelveen, wethouder Wilma Alink-Scheltema namens wethouder Frank Berkhout
 • Bloemendaal, wethouder Annelies van der Have namens wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn-Rive
 • Diemen, wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg
 • Haarlemmermeer, wethouder Marjolein Steffens-van de Water
 • Heemstede, wethouder Annelies van der Have
 • Hillegom, wethouders Fred van Trigt en Jan van Rijn
 • Katwijk, burgemeester Cornelis Visser
 • Lisse, wethouder Kees van der Zwet
 • Noordwijk, wethouder Dennis Salman
 • Teylingen, wethouder Rob ten Boden

Bestuurslid Hoffscholte zwaait af

Voor bestuurslid van het 1e uur Joost Hoffscholte was dit het laatste jaar. Na zich dertien edities van het fonds over de vele aanvragen te hebben gebogen vindt de oud-burgemeester van Aalsmeer het tijd voor vers bloed vanuit de huidige bestuurders. ‘Veel mensen doen iets voor een ander, dat moeten we koesteren. Toen het fonds van start ging, had ik niet durven hopen dat het al zo lang zou bestaan. Mijn advies vanuit hoofd en hart zou zijn: het Meerlandenfonds is zo waardevol voor zowel de samenleving als de organisatie, laat het vooral voortbestaan!’

Lees het afscheidsinterview met Joost Hoffscholte.

 

Meerlandenfonds on tour

Bij de keuze van de locatie voor de uitreiking, is voor het vierde achtereenvolgende jaar gekeken naar de mogelijkheden bij stichtingen/verenigingen die in de vorige editie een bijdrage hebben ontvangen uit het Meerlandenfonds. Dit jaar verhuisde het event daarom naar Tennisvereniging HBC in Heemstede. G-Tennisvereniging Smash maakt gebruik van dit complex met hun leden, die een verstandelijke beperking hebben. Vorig jaar ontving Smash een bijdrage uit het fonds voor hun mooie werk en dit jaar bood de vereniging aan om het event te huisvesten.

#Pletjepakketje na pakjesavond en Kerst

#Pletjepakketje na Kerst!

Aandacht voor kartonrecycling in december

Pletten is niet alleen leuk, maar ook nuttig! Met die boodschap wil grondstof- en duurzaam energiebedrijf Meerlanden zoveel mogelijk mensen uitdagen om de komende maand dozen te pletten via de campagne #pletjepakketje. Oude kartonnen dozen zijn namelijk prima te recyclen. Dat lukt het best als ze plat de papiercontainer bereiken.

December is met Sinterklaas en Kerst dé maand dat we omkomen in de kartonnen dozen. Dat merken niet alleen de pakketbezorgers, ook de afvalinzamelaars krijgen met fors meer kartonafval te maken. Een oude kartonnen doos is volledig herbruikbaar. Afvalinzamelaars zijn er ontzettend mee geholpen als de pakketjes op de juiste manier in een papiercontainer terechtkomen, namelijk plat. Met platgemaakte dozen raken containers minder snel verstopt en ontstaat er minder zwerfval door lege dozen die naast de container belanden in plaats van erin.

Plet mee
Meerlanden heeft daarom december benoemd tot #doosember en roept iedereen op om hun pakketjes te pletten. Via #pletjepakketje wordt men uitgedaagd om te scheuren, knippen, stampen en pletten en om foto’s en filmpjes daarvan te delen via sociale media. Bij verschillende ondergrondse papiercontainers worden bewoners verrast met green graffiti die hun helpt het juiste gedrag te vertonen. Via pletjepakketje.nl is alles te lezen over het recyclen van karton en kan je zien wat er met de dozen gebeurt nadat ze in de container belanden.

Voorkom dat karton onbruikbaar wordt
‘Het komt vaak voor dat mensen pakketjes in zijn geheel in een container stoppen. De container raakt zo onnodig snel vol en het zorgt voor storingen in het containersysteem’, vertelt Just Zandhuis, directeur Klant en Operatie bij Meerlanden. ‘Ook zetten mensen lege dozen naast de container. We zien vooral dozen van lcd-tv’s en bananenkisten vaak staan. Dat wordt zwerfafval. Bovendien maakt een regenbui het afval onbruikbaar, want nat karton kun je niet recyclen.’

Bijplaatsingen en ongeplette dozen zijn niet alleen een lokaal probleem, alle papierinzamelaars in Nederland herkennen dit fenomeen. Meerlanden hoopt dat zoveel mogelijk kartonnen verpakkingen van alle Sinterklaascadeautjes zo klein mogelijk de papiercontainer ingaan en roept daarom iedereen op om op ook na de Kerstdagen weer te gaan pletten.

Geen afval maar grondstof
Meerlanden heeft als innovatieve duurzame onderneming het doel om afval voor 100% terug te brengen in de kringloop. Karton leent zich hier uitstekend voor, want van oude pakketjes kunnen eindeloos nieuwe pakketjes worden gemaakt. Mits goed aangeleverd.

 

Meerlanden is actief in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk. De campagne is een samenwerking van Meerlanden en de betrokken gemeenten.

Volg #pletjepakketje via @meerlanden en @pletjepakketje.

Maak december duurzaam in plaats van duur met Meerwinkel

Maak december duurzaam in plaats van duur met Meerwinkel

December is door de vele feestdagen de kadomaand bij uitstek. Schoenkadootjes, Pakjesavond, kadootjes onder de Kerstboom. Het kan soms niet op. Kringloopwinkel Meerwinkel in Hoofddorp biedt de kadoshopper de hele maand december daarom de helpende hand. “We vullen het assortiment deze maand extra snel aan met nieuwe tweedehands spullen. Zo verrassen we bezoekers niet alleen met veel originele spullen, die een tweede (of derde) leven zoeken. We bieden ze ook de mogelijkheid flink te besparen in deze dure maand. Zo maken we december duurzaam!” vertelt bedrijfsleider Olivier Bongers enthousiast.

Dagelijks wisselend assortiment
Bij Meerwinkel, de kringloopwinkel van Meerlanden, kunnen bezoekers  in het dagelijks wisselende assortiment naar hartenlust struinen en op zoek gaan naar mooie kado’s voor familie, vrienden en geliefden. Tweedehands spullen zoals een oude LP, een leuk vintage kastje, een goed boek of een mooie jurk. De gastvrije medewerkers en vrijwilligers helpen bezoekers graag iets passends te vinden.

Speciale Oudjaarsdagactie
De hele maand december zorgt Meerwinkel voor extra snelle aanvulling van het assortiment vanuit de extra opgebouwde voorraad. Zo zijn bezoekers verzekert van een goed gevulde winkel. Op Oudjaarsdag heeft Meerwinkel een wel heel speciale actie. Die dag is er maar liefst 50% korting op het hele assortiment.

Kado-inleverservice

In enkele gevallen komt het voor dat Sinterklaas of de Kerstman een verlanglijstje niet goed heeft gelezen en met het verkeerde kado aankomt. Niet getreurd. Die kado’s kunnen gewoon bij Meerwinkel worden ingeleverd. De medewerkers van Meerwinkel nemen dit discreet in ontvangst en zorgen vervolgens voor een blije, nieuwe eigenaar. Zo zorgt het kado als nog voor een goed gevoel.

 

Kringloopwinkel Meerwinkel is te vinden op Daalmeerstraat 9 in Hoofddorp. De winkel is open op maandag van 13.00-17.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Openingstijden:
ma. 13.00-17.00 uur
di t/m za 10.00-17.00 uur

Adres:
Daalmeerstraat 9
2131 HD Hoofddorp
023 – 554 69 20
info@meerwinkel.nl
www.meerwinkel.nl

Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor de winter

Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor de winter

 

De gladheidbestrijders van Meerlanden zijn klaar voor de winter. Op 1 november begint officieel het zogenaamde gladheidseizoen en dat loopt door tot 1 april. De afgelopen periode is al het materieel gecontroleerd en op vanaf 12 oktober is dat tijdens vlootschouwen in Rijsenhout, Hillegom en Lisse getest. Ook zijn de strooiroutes getest.

 

Vlootschouw
Meerlanden bestrijdt de gladheid in zeven gemeenten: Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Noordwijk en Lisse. Ieder jaar voert Meerlanden voorafgaand aan het gladheidseizoen een technische controle uit op de 55 weg- en fietspadstrooiers, samen met Schuitemaker, leverancier van de machines. Dit jaar vond dit plaats in de week van 12 oktober. Hierbij reden alle gladheidteams hun strooiroute om te controleren of deze geen obstakels kennen, die de gladheidbestrijding kunnen belemmeren. In overleg met coördinatoren en gemeenten worden deze routes eventueel aangepast en vervolgens vastgesteld.

 

De voorraden strooizout en pekelwater op de verschillende locaties zijn aangevuld. In Haarlemmermeer en Heemstede zijn 200 zoutkisten uitgezet op strategische punten, zoals bij fietsbruggen. En in Aalsmeer zijn de 25 permanente zoutkisten bijgevuld.

 

Weer wat duurzamer

In het bestrijden van gladheid is Meerlanden samen met de gemeenten, waarvoor het gladheid bestrijd, voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Zo rijdt deel van het materieel op groengas, opgewekt uit GFT uit de regio. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater. Bij de natzoutmethode wordt het zout gemengd met pekelwater en op de wegen verspreid. Naast een betere werking is hierbij minder zout nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden bovendien uit het eigen composteringsproces van GFT. Dit jaar wordt er voor het eerst in Lisse en Bloemendaal gestrooid met BIO-zout. In Aalsmeer, Haarlemmermeer en Heemstede gebeurde dit al. BIO-zout is een restproduct uit de opwekking van bio-diesel.

 

Samenwerking

Meerlanden werkt in de gladheidbestrijding samen met Heemskerk en onderaannemers PC van der Wiel, Vrijbloed Transport, Roodenburgh en De Jong Transport. Daarnaast worden medewerkers van De Waterwolf en AM Match ingezet bij het handmatig strooien op bijvoorbeeld bruggen. Bij extreem winterweer kan Meerlanden nog een beroep doen op extra veeg- en borstelmachines van de Meerboeren.

 

Grootste areaal van Nederland

Vanuit Rijsenhout, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout coördineert Meerlanden met een team van zo’n tachtig mensen de gladheidbestrijding voor zeven gemeenten en voert de werkzaamheden ook uit. Dit werk doet het team naast hun reguliere baan. Meerlanden bedient met dit gebied één van de grootste arealen aan gemeentelijke wegen van Nederland. De strooiarealen per gemeente zijn te vinden op de websites van de betreffende gemeenten.

De cheque van: Rugbyclub Haarlemmermeer Hawks

De Cheque van: Rugbyclub Haarlemmermeer Hawks

Nog één week om een aanvraag uit het Meerlandenfonds te doen!

 

De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2019 loopt tot 1 november aanstaande. In december maken we bekend welke clubs een bijdrage ontvangen en hoe hoog deze is. De afgelopen edities hebben we al een flink aantal verenigingen en goede doelen blijgemaakt met een cheque. Hoe worden die bijdragen zoal besteed? Daar zijn we benieuwd naar. Deze keer waren we op bezoek bij Rugbyclub Haarlemmermeer Hawks.

De vereniging is ondanks het al lopende seizoen volop bezig met de verhuizing naar een splinternieuw complex in Park21, aan de IJweg tussen Nieuw Vennep en Hoofddorp. Maar begonnen met slechts een braakliggend veldje aan de overkant van de weg naast het voetbalcomplex. “We hadden letterlijk nog niets een jaar of vijf geleden. Een klein aantal leden en een veldje waar we op mochten trainen,” begint voorzitter Ron Balder. “Met die paar leden zijn we enthousiast reclame voor de sport en onze club gaan maken en dat heeft op dit moment tot dit prachtige complex in wording geleid en een ledenbestand van 160 jongens en meisjes van alle leeftijden.”

“Maar toen in die tijd het Meerlandenfonds voorbij kwam, wist ik wel een aantal zaken te benoemen om een bijdrage voor te vragen. We kozen toen voor nieuwe hitshields en tackle bags voor de eerste jeugdleden. Dat was zeer welkom en het aantal jeugdleden heeft sindsdien een grote vlucht genomen. Dus inmiddels kunnen we wel weer een paar nieuwe gebruiken,” zegt Ron met een lach, “Ik ga daarom dit jaar zeker weer een aanvraag doen! Alle beetjes helpen en we hebben nog veel te doen op ons nieuwe onderkomen. Ik vind het fantastisch dat het Meerlandenfonds clubs in de omgeving op deze manier ondersteunt!”

Ben je benieuwd hoe het nieuwe complex van ‘De Hawks’ eruit ziet en/of wil je de sport weleens uitproberen? Bezoek de club dan op het Kleilandpad in Nieuw Vennep (achter tuincentrum Ranzijn) of kijk op rchawks.nl.

Wil je dit jaar ook een bijdrage uit het Meerlandenfonds aanvragen voor jouw club of goede doel? Je kunt je nog tot 1 november inschrijven.

Foto Meerlanden: Rob Essenberg.