Meerlanden werkt vanuit keten in de wijk aan mooie, veilige en duurzame buurten

Meerlanden produceert nog meer duurzame energie

Meerlanden werkt vanuit keten in de wijk aan mooie, veilige en duurzame buurten

Waarschijnlijk is het sommige inwoners van gemeente Aalsmeer al opgevallen. Een witte keet in de wijk voor een paar dagen. Op verschillende locaties. Waarom staan ze er? Waar komen ze vandaan? En wat gebeurt er in en omheen? Het gaat om een drietal mobiele keten, van waaruit medewerkers van Meerlanden de buurten en wijken van de gemeente onderhouden. Voorheen reden de medewerkers meerdere malen per dag heen en weer tussen hun basis in Rijsenhout en de werklocaties in de gemeente. Nu kunnen ze in de keten schaften, naar het toilet en hebben ze ruimte voor overleg met aannemers en de gemeente. En daarmee ook meer tijd voor vragen van inwoners.

Meerlanden heeft hiervoor gekozen om het aantal rijbewegingen van de medewerkers overdag van en naar de wijken te verminderen en daarmee milieuwinst te behalen. Ook biedt het inwoners meer gelegenheid om vragen te kunnen stellen aan de medewerkers, die nu langer in de buurt aanwezig zijn. Vanuit het specialistische groen- en straatonderhoud is een handige tip of wijze wetenswaardigheid over bijvoorbeeld snoeien van bomen en struiken immers snel gegeven.

De nu nog witte keten, getooid met herkenbaar Meerlanden logo geven zichtbaar aan dat Meerlanden op dat moment in de buurt aan het werk is. Ze staan nooit langer dan drie dagen op één plek of parkeerplaats. Ze gaan met de medewerkers mee on tour door de wijken. Inwoners kunnen ze zo een keer of zeven per jaar tegenkomen in de buurt. Ook in de winter. De keten zijn geïsoleerd, voorzien van kachel en van LED verlichting. In de zomers zijn ze daardoor ook koeler. Na hun diensttijd van zo’n vijftien jaar zijn de keten bovendien 100% recyclebaar.

Met saamhorigheid en verbinding nieuwe stappen zetten naar mooie en duurzame leefomgeving

Meerlanden presenteert jaarverslag 2020

2020 was een jaar waarin de Coronapandemie duidelijk maakte dat onze branche van essentiële waarde is voor onze samenleving. Meerlanden kreeg vanuit inwoners, klanten en partners complimenten over het werk en de inzet. Dat zorgde voor een gevoel van saamhorigheid en verbinding. Diezelfde saamhorigheid heeft Meerlanden de energie gegeven om te midden van alle actie haar strategie 2020-2024 samen met gemeenten, bedrijven en bewoners een invulling te geven.

 

Gemeenten en VANG-doelstellingen

Met de samenwerkende gemeenten heeft Meerlanden afvalbeleidsplannen opgesteld en is inmiddels ook de start gemaakt met de uitvoering hiervan in de gemeenten Diemen, Haarlemmermeer en Hillegom. Deze gemeenten zijn gestart met een nieuw afvalinzamelsysteem, waarbij de bewoners nieuwe, aparte rolcontainers hebben gekregen voor GFT, Papier, PBD en Restafval. Hiermee geven we een invulling aan het landelijke programma “Van Afval naar Grondstof” (VANG) dat moet leiden tot minder restafval van huishoudens en het recyclen van zoveel mogelijk grondstoffen. Angeline Kierkels, algemeen directeur vertelt vol trots: “We zijn erg verheugd dat de nieuwe gemeente Noordwijk heeft besloten om met ingang van 2022 gebruik te maken van onze dienstverlening. 2021 zal gebruikt worden om gezamenlijk het afvalbeleidsplan voor Noordwijk verder uit te werken, zodat we in 2022 met de uitrol hiervan kunnen starten. Daarnaast zijn we met de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse een verkenning gestart om een gezamenlijke milieustraat te realiseren die vanuit elke gemeente goed bereikbaar is en kan doorgroeien tot Milieustraat 3.0. Inmiddels is de gemeente Noordwijk ook aangesloten bij dit initiatief”.

 

Duurzaam en toekomstbestendig Meerlanden

Met de lancering van Pro_Meter (Project Meerlanden Terrein) is een start gemaakt met de verduurzaming en het toekomst bestendig maken van Meerlanden. Het terrein in Rijsenhout wordt de komende jaren flink onder handen genomen. Angeline Kierkels, algemeen directeur, legt uit: “In dit project zetten we hoog in op: duurzaamheid, circulair materiaal, hergebruik en energiebesparing. Op basis van deze speerpunten wordt het terrein heringedeeld, de milieustraat verplaatst en onze huisvesting aangepast. Daarnaast komt er een nieuwe grondstoffenhal waarin alle afvalstromen worden op- en overgeslagen. In de grondstoffenhal gaan we alles zo veel mogelijk overdekt afhandelen; op die manier verminderen we de emissies naar de omgeving. Naast het verminderen van emissies van geluid, geur en fijnstof, zijn ook het vergroten van de veiligheid en efficiëntie op het terrein belangrijke sleutelwoorden”.

 

Sustainable Development Goals

Meerlanden heeft zich in 2020 aangemeld bij de United Nations Global Compact om actief te participeren in de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit doen we omdat we geloven in een circulaire samenleving waarin mensen samenleven en werken met respect voor elkaar en hun leefomgeving. Waarin we waarde creëren door het organiseren van waardebehoud in kringlopen. En waarin iedereen mee kan doen. Met de realisatie van onze strategische doelstellingen geven we concreet invulling aan de SDG’s.

 

Financieel

Financieel is Meerlanden gezond. De omzet is met € 1,9 mln. gestegen naar € 76,6 mln. Het resultaat na belastingen komt in 2020 uit op € 1,3 mln. Dat is lager dan in 2019 als gevolg van de afschrijving van de voorbereidingskosten in een biowarmte-installatie en warmtenet. Het resultaat exclusief afschrijving stemt tot tevredenheid, gezien alle extra activiteiten als gevolg van de sterke toename van de afvalvolumes uit huishoudens en de COVID-19 beheersmaatregelen. Het eigen vermogen stijgt naar € 29,5 mln. op een balanstotaal van € 57,2 mln.

 

Samen Sneller Circulair

“Ik dank al onze samenwerkingspartners voor de samenwerking en al onze medewerkers voor hun inzet. Samen zetten we ons ook komend jaar weer volop in voor een mooie en duurzame leefomgeving in onze regio; niet voor niets is ‘Samen Sneller Circulair’ onze missie!” besluit algemeen directeur Angeline Kierkels.

Alle uitgevoerde circulaire activiteiten en behaalde resultaten leest u in ons jaarverslag 2020.

Meerlanden sluit zich aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Meerlanden sluit zich aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Meerlanden heeft zich aangesloten bij de SDG’s, voluit Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit doet het duurzame afval- en grondstoffenbedrijf omdat ze gelooft in een circulaire samenleving waarin mensen samenleven en werken met respect voor elkaar en hun leefomgeving, waarin ze waarde creëren door het sluiten van kringlopen en waarin alle mensen ook mee kúnnen doen.

“Met de realisatie van onze eigen strategische doelen geven we dagelijks al concreet invulling aan veel van de SDG’s. Zo sluiten we zoveel mogelijk grondstofketens en zorgen we voor hergebruik van producten (via onze kringloopwinkel) en grondstoffen (via onze groene energiefabriek en sorteren en demonteren we elektronisch afval). We bestrijden onkruid zonder chemische middelen, een groot deel van onze auto’s en vrachtauto’s rijdt op zelf geproduceerd groengas en we bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kans op een volwaardige baan. Door hier de gemeenschappelijke taal van de SDG’s aan te koppelen, kunnen we onze doelen nog verder aanscherpen en duidelijker communiceren. Bovendien kunnen we zo nog makkelijker samenwerken met gemeenten en inwoners, bedrijven en andere partners omdat wij van dezelfde SDG’s gebruikmaken. Want alleen samen kunnen we het verschil maken in ons streven naar die duurzame en circulaire wereld,” licht Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, dit toe.

SDG's

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze doelen zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De SDG’s startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het idee achter de SDG’s is dat niemand, waar dan ook, achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.

 

Over Meerlanden

Meerlanden neemt in de regio actief het voortouw op weg naar een mooie, duurzame en circulaire leefomgeving. Meerlanden is een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast levert ze energie en warmte en zet zich continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Bovendien start Meerlanden als kennispartner op gebied van circulaire economie voortdurend nieuwe, kansrijke initiatieven op. Op deze manier levert Meerlanden in deze regio een actieve bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen. Think global, act local.

Gratis-compost-actie Meerlanden zeer positief ontvangen

Gratis-compost-actie Meerlanden zeer positief ontvangen
In één week 200.000 kilo compost cadeau voor moestuinders uit de hele regio


Vanwege het overweldigende aantal aanmeldingen breidde Meerlanden de jaarlijkse Dag van de Moestuin vorige week spontaan uit tot Wéék van de Moestuin. Op bijna 100 adressen in de regio brachten zij gratis meer dan 300 m3 extra fijn gezeefde MeerCompost rond naar moestuinen, schooltuinen en volkstuinen. Dat werd door alle tuinders – jong en oud – met groot enthousiasme ontvangen; de reacties zijn zeer positief. MeerCompost voedt de bodem van al die tuinen met nieuwe energie en zo is de cirkel rond: van organisch afval weer voedsel.

 

Belangstelling 3x zo groot

Alle moestuinders die mee wilden doen, hadden zich aangemeld via een speciaal e-mailadres. Oorspronkelijk zouden maximaal 30 initiatieven in aanmerking komen voor de gratis MeerCompost. De belangstelling bleek echter ruim 3x zo groot. Meerlanden besloot daarop, onder meer na overleg met partner Otte Lisse over inzet van extra mens en materieel, aan álle verzoeken van collectieve initiatieven gehoor te geven en totaal ruim 200.000 kilo MeerCompost cadeau te doen.

 

Resultaat: vele blije moestuinders
Meerlanden organiseerde samen met de gemeenten, waarvan ze het GFTe verwerkt, in no-time dit corona-proof evenement en bezorgde de MeerCompost veilig door de hele regio bij allerlei gezamenlijke tuininitiatieven. Van Valkenburg in gemeente Katwijk tot Bloemendaal tot op IJburg in gemeente Amsterdam. Overal was er warm onthaal; de moestuinders konden het gebaar van Meerlanden zeer waarderen. Robin van Schie, die samen met zijn vrouw, zoontjes en ouders in Hillegom twee moestuinen bestiert: “Compost is als een bruine boterham voor je bodem. Er zitten zoveel goede voedingsstoffen in en dat is goed voor het leven in de bodem, voor de vochthuishouding en dus ook voor mijn plantjes.”

“Moestuinieren is de laatste jaren steeds populairder. Je plukt letterlijk de vruchten van het scheiden van GFT en Etensresten,” aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. Om meer enthousiaste tuinders als Robin aan het woord te laten, heeft Meerlanden een reportage gemaakt die volgende week te zien is op www.meerlanden.nl.

 

De cirkel mooi rond

Na het eten van gewassen kunnen schillen, loof en klokhuizen in de GFT-afvalcontainer zodat er weer compost van gemaakt kan worden. Dit gebeurt in de Groene Energiefabriek van Meerlanden door een combinatie van vergisting en compostering. Het eindproduct MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen en geschikt voor de moestuin. Door de bodem met deze natuurlijke bodemverbeteraar te verrijken stimuleert het de groei van groente en fruit op een milieuvriendelijke manier. Door de MeerCompost uit te delen sluit Meerlanden samen met bewoners en gemeenten de lokale voedselketen; van organisch afval opnieuw naar voedsel. Daarmee is de cirkel mooi rond.

 

Het verzorgingsgebied bestaat uit de gemeenten waarvan Meerlanden GFT en Etensresten verwerkt tot o.a. compost; Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Oost, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Katwijk, Ouder-Amstel en Teylingen

Wegens succes: Dag van de Moestuin nu Wéék van de Moestuin

Wegens succes: Dag van de Moestuin nu Wéék van de Moestuin
Meerlanden geeft 200.000 kilo compost cadeau aan moestuinen in hele regio

 

Van 2 t/m 9 april organiseert Meerlanden de Week van de Moestuin. Na het overweldigend aantal aanvragen van buurtmoestuinen, volkstuincomplexen, pluk- en schooltuinen is besloten om een week lang op bijna 100 adressen gratis 200.000 kilo MeerCompost rond te brengen. Deze natuurlijke bodemverbeteraar maakt het afval- en grondstoffenbedrijf zelf in de Groene Energiefabriek van organisch keuken- en tuinafval (GFT en Etensresten) dat bij huishoudens en bedrijven in de regio* wordt ingezameld. MeerCompost voedt de bodem van tuinen met nieuwe energie en zo is de cirkel rond: van organisch afval weer naar voedsel.

 

Ruim 3x zoveel aanvragen

Moestuinders die in aanmerking wilden komen, konden zich aanmelden via een speciaal e-mailadres. Oorspronkelijk zouden maximaal 30 initiatieven in aanmerking komen voor de gratis MeerCompost. De belangstelling bleek echter vele malen groter. Meerlanden besloot daarop aan álle verzoeken van collectieve initiatieven te voldoen. Vanaf 2 april rijden de vrachtwagens met MeerCompost een week lang naar bijna 100 tuinlocaties in de hele regio.

 

Zelf groenten verbouwen

“Moestuinieren is de laatste jaren steeds populairder. Sinds de coronacrisis heeft dit helemaal een vlucht genomen. Wat is ook mooier dan samen met je buurt, gezin of klasgenoten je eigen groenten en fruit te telen en op te eten? Zo pluk je letterlijk de vruchten van het scheiden van GFT en Etensresten,” aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden.

De jaarlijkse Landelijke Compostdag, waarop medewerkers van Meerlanden doorgaans in vijftien gemeenten ruim 50.000 zakken gratis MeerCompost uitdelen, werd ook in 2021 geannuleerd. Desondanks is de vraag naar natuurlijke compost uit organisch keuken- en tuinafval en etensresten onder moestuinders groot. Daarom bedacht Meerlanden dit corona-proof evenement en zette deze uit in en met de gemeenten waarvoor ze het GFTe verwerkt.

 

Organisch afval weer voedsel

Door de MeerCompost uit te delen sluit Meerlanden samen met bewoners en gemeenten de lokale voedselketen; van organisch afval opnieuw naar voedsel. Van GFT wordt compost gemaakt. Door de bodem hiermee te verrijken stimuleert het de groei van groente en fruit op een milieuvriendelijke manier. Na het eten van de gewassen kunnen schillen, loof en klokhuizen in de GFT-afvalcontainer zodat er weer compost van gemaakt kan worden. Dit gebeurt in de Groene Energiefabriek van Meerlanden door een combinatie van vergisting en compostering. Het eindproduct MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen en geschikt als natuurlijke bodemverbeteraar voor de moestuin.

 

* Het verzorgingsgebied bestaat uit de gemeenten waarvan Meerlanden het GFT-afval verwerkt tot o.a. compost; Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Katwijk, Ouder-Amstel en Teylingen.

Landelijke Compostdag 2021 gaat niet door

Landelijke Compostdag 2021 gaat niet door

De Landelijke Compostdag, die gepland stond op zaterdag 27 maart, gaat dit jaar niet door. Dit besluit volgt uit een landelijke rondvraag bij gemeenten, afvalinzamelaars en GFT-composteerbedrijven door de overkoepelende bracheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven. Uit deze rondvraag komt de gezamenlijke conclusie dat het organiseren van een Compostdag niet passend is ten aanzien van de landelijk geldende richtlijnen rond COVID-19. Meerlanden en de gemeenten delen deze conclusie; een activiteit organiseren die aanleiding geeft tot extra reisbewegingen en mensen bij elkaar brengt is niet verstandig voor bezoekers en voor medewerkers, die deze dag organiseren.

Om gedeeltelijk aan de vraag vanuit inwoners voor goede compost voor de bodem van hun (moes)tuin tegemoet te komen, zal de ‘Dag van de Moestuin’ op Goede Vrijdag 2 april wel doorgaan. Hiervoor kunnen eigenaren en beheerders van moes- en volkstuincomplexen en schooltuinen gratis los gestorte MeerCompost aanvragen. Meerlanden bezorgt deze dag losse compost op locatie, zodat hiervoor geen extra mensen op de been gebracht hoeven te worden. Wel is dit een goede kans is om het bodemleven te verrijken met een goede kwaliteit MeerCompost, gemaakt van GFT en Etensresten uit de regio. Houd voor informatie over het aanvragen en de spelregels rondom de Dag van de Moestuin de website en social mediakanalen van Meerlanden in de gaten.

Stientje van Veldhoven geeft startsein Week van de AfvalHelden bij Meerlanden

Stientje van Veldhoven geeft startsein Week van de AfvalHelden bij Meerlanden

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaf maandagmiddag het officiële startsein voor de Week van de AfvalHelden in Rijsenhout. Van Veldhoven sprak de Helden van afval- en grondstoffenbedrijf Meerlanden toe en overhandigde het eerste exemplaar van magazine de AfvalHeld. “Toen de eerste lockdown inging, merkte je overal in Nederland terecht grote waardering voor jullie als  afvalhelden, met bedankbriefjes op containers en kleurplaten voor de ramen. Dat verdienen jullie wat mij betreft elke dag. Jullie houden door weer en wind onze straten en buurten schoon, en zorgen met de inzameling voor een belangrijke stap om van ons afval weer nieuwe grondstoffen te maken, jullie verdienen deze week!”, aldus Van Veldhoven.

In de week van 1 t/m 7 maart worden de mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de afval- en reinigingssector in het zonnetje gezet. Bijna 30.000 professionals halen dagelijks het afval op en zorgen ervoor dat het daarna grotendeels een nieuwe toepassing krijgt. Maar ook mensen die in de openbare ruimte onze straten vegen en prullenbakken legen horen bij de AfvalHelden. Op die manier dragen ze allemaal bij aan een betere en schonere wereld. De Week van de AfvalHelden is in het leven geroepen door de overkoepelende brancheorganisaties*. Tijdens de Week van de AfvalHelden staat waardering voor alle medewerkers van deze partijen centraal.

Waardevol en cruciaal beroep
De medewerkers van afval- en grondstofbedrijven werken in de sector van de toekomst, waarbij afval het begin van iets moois is en zij steeds meer materialen in de kringloop houden. De branche professionaliseert: er worden steeds meer vaardigheden van de medewerkers gevraagd. Van technische en organisatorische kennis, tot communicatieve vaardigheden. Medewerkers in de afvalbranche zijn van vitaal belang voor de volksgezondheid en het draaiend houden van Nederland. En daar zorgen ze dagelijks voor. Iets om trots op te zijn. Zij verdienen onze waardering, iedere dag, en speciaal tijdens de Week van de AfvalHelden.

Waardering
Ongeveer tachtig organisaties in heel Nederland doen mee, waaronder Meerlanden in Haarlemmermeer. Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) kwam naar de kern Rijsenhout om de aftrap te doen, samen met directeur Angeline Kierkels (Meerlanden), de Haarlemmermeerse wethouder van Milieu Mariëtte Sedee, directeur van de NVRD Wendy de Wild en directeur van de Vereniging Afvalbedrijven Robbert Loos.

In de Week van de AfvalHelden organiseren de deelnemende afvalbedrijven allerlei activiteiten voor hun medewerkers om extra waardering te tonen. Ook inwoners kunnen meedoen door de speciaal hiervoor gemaakte posters voor de ramen te hangen, kleurplaten aan inzamelaars te geven of door gewoon eens een duim omhoog op te steken als blijk van waardering.. De activiteiten van de organisaties kunnen op social media gevolgd worden via #AfvalHelden en/of #WeekvandeAfvalHelden.

Private kringloopshopping op afspraak!

Private kringloopshopping op afspraak!

Vanaf donderdag 4 maart mag er gewinkeld worden op afspraak in onze kringloopwinkel Meerwinkel. Onze medewerkers staan inmiddels te trappelen om onze vaste en incidentele kringloopklanten weer te mogen ontvangen. We hebben alle maatregelen getroffen om u eventjes dat echte private kringloopshopping gevoel te geven.

We mogen 4 mensen per kwartier ontvangen. Dat doen we op afspraak. U hoeft ons slechts te bellen en wij plannen uw private kringloopshopping experience in. Zo maken we er samen iets moois van!

Maak een afspraak via 023-554 69 20

Reserveren kan van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Tot snel!

Meerlanden past dienstverlening aan vanwege winterweer

Meerlanden past dienstverlening aan vanwege winterweer

Laatste update: woensdag 11 februari, 19.30 uur

De winterse condities op de wegen en straten en de inzet van onze medewerkers in de bestrijding van gladheid en sneeuw, maken dat wij de komende dagen onze dienstverlening op onderdelen kunnen aanpassen.

Let op

 • Door opvriezend smeltwater en vastgereden sneeuw kan het op plekken verraderlijk glad zijn. Let goed op.
 • Wij verwijderen zo goed en snel mogelijk sneeuw en ijs van doorgaande wegen, straten, fietspaden en openbare plekken, maar kunnen door de grote hoeveelheid sneeuw niet op alle plekken tegelijk zijn. Graag uw begrip.
 • Afval, met name GFTe, kan met deze temperaturen vastvriezen in de rolcontainer, waardoor er afval kan achterblijven na het legen. Ook hiervoor graag uw begrip.

 

Afvalinzameling

 • Vanaf vrijdag 12 februari zamelen we weer GFT en Etensresten in. Door vorst kan GFTe vast blijven zitten in de container.
 • De inzameling van restafval gaat volgens de afvalkalender door. In sommige straten kunnen we niet inzamelen. Is uw container om 16.30 uur niet geleegd? Dan kunt u deze buiten laten staan. Wij zetten extra teams in om deze binnen 3 werkdagen alsnog te legen.
 • We hebben de boven- en ondergrondse verzamelcontainers zoveel mogelijk geleegd en zetten komende zaterdag extra mensen en materieel in om achterstand in te halen.
 • Grofvuilafspraken verplaatsen we zoveel mogelijk naar volgende week.
 • Onze milieustraten zijn open.

De situatie op de wegen en straten verschilt nog sterk. Onze medewerkers bekijken per straat wat kan en veilig verantwoord is m.b.t. afvalinzameling.

 

Wat kunt u doen?

 • Houd afval voor verzamelcontainers wat langer thuis wanneer u ziet dat een container vol is.
 • Plaats in geen geval afval naast de containers. Dit zorgt voor zwerfafval.
 • Hoeft u niet per se naar de milieustraat, stel uw bezoek dan uit.

Wij vragen uw begrip en medewerking.

 

Gladheidbestrijding

De gladheidbestrijdingsdienst richt zich na vandaag ook de komende dagen op het bestrijden van de slechte stukken (ijs en sneeuwduinen door stuifsneeuw) in de gemeenten. Dit vraagt op meer locaties dan verwacht extra aandacht. Vandaag hebben we weer de hele dag gewerkt aan het sneeuwvrij maken van doorgaande wegen en fietspaden en -doorsteken. Deze klus vordert gestaag, maar we kunnen niet op alle plekken tegelijk aan de slag. We zetten extra collega’s en materieel in bij gladheidbestrijding en sneeuwvrij maken van specifieke locaties als verzorgingshuizen, bushaltes en winkelcentra. Dit zijn handstrooiploegen, maar ook trekkers met schuivers en borstels van boeren en andere bedrijven uit de regio.

We gaan ook – afhankelijk van de temperatuur – door met strooien, aangezien de hoeveelheid sneeuw dusdanig veel is, dat smeltwater, restanten sneeuw en sneeuwplaten in de nacht weer opvriezen. Bij temperaturen van -10 en lager is de werking van strooizout minder goed. Uiteraard houden wij hier rekening mee in onze planning.

 

Uw veiligheid en die van onze medewerkers staat te allen tijde voorop.

Houd voor de meest actuele informatie m.b.t. onze dienstverlening onze site en sociale media kanalen in de gaten.

Kijk voor het gladheidbestrijdingsplan en strooiroutes van uw gemeente op de gemeentelijke website.

Sneeuwwagen Meerlanden

Sneeuwwagen Meerlanden

Meerlanden bestrijdt gladheid voor uw veiligheid!

Meerlanden bestrijdt gladheid voor uw veiligheid!

De voorspellingen voor dit weekend en de dagen erna zijn winters. We verwachten veel sneeuw en gladheid. Daarom gaan onze gladheidbestrijders weer tijdig de weg op om zo goed mogelijk de gladheid op de wegen en fietspaden te bestrijden en de sneeuw te verwijderen. Meerlanden gaat, voordat de sneeuw valt, preventief zout strooien. Zo krijgt de sneeuw minder grip op het wegdek. Tijdens de sneeuwval zetten we extra hulptroepen in om de sneeuw te verwijderen.

Toch blijft winters weer altijd verraderlijk en kan het gevaarlijke situaties veroorzaken. Blijf dus alert!

 

In samenspraak met de gemeenten bestrijden wij gladheid zoveel mogelijk preventief. Hierbij volgen we het gladheidbestrijdingsplan, dat u op uw gemeentelijke website kunt vinden.

Als de weersomstandigheden daarom vragen, zoals bij sneeuwval, dan zetten wij extra ploegen in om de wegen zo ‘schoon’ mogelijk te schuiven en borstelen. Dit doen we met een aantal bedrijven uit Haarlemmermeer en omstreken, verenigd in de Meerboeren. Ook pakken we in dat geval aangewezen plekken als bejaardencentra aan.

Soms zijn de weersomstandigheden zo extreem, dat het onmogelijk is alle wegen goed begaanbaar te houden. In die gevallen krijgen de belangrijkste wegen voorrang. Andere wegen kunnen dan nog glad zijn! Zout helpt niet onmiddellijk, maar heeft tijd nodig om in te werken. Bij meer dan 10 graden vorst vermindert de werking van zout op de weg.

Volg voor de meest actuele informatie over gladheidbestrijding in uw gemeente ons twitterkanaal: twitter.com/Meerlanden.

Tips om uw eigen stoep sneeuwvrij te maken en te houden:

 • Bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna als het nodig is te strooien.
 • Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft.
 • Hou bij het vegen goten en putten vrij van sneeuw.
 • Denk aan het milieu; maak matig gebruik van strooizout.
 • Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

 

Dienstverlening Meerlanden
Bij winters weer zetten wij onze dienstverlening op het gebied van afvalinzameling e.d. zoveel mogelijk normaal voort. Houd voor de meest actuele informatie onze website en sociale media kanalen in de gaten.