BviM_Toby_vergister_

Onze Groene Energiefabriek zien? Kom 25 maart naar het Begin van iets moois festival!

Zo maakt de Groene Energiefabriek Groengas van onze etensrestjes!

In de Groene Energiefabriek in Rijsenhout tovert Meerlanden etensresten en tuinafval om in groengas en andere producten. Maar welke geheime formule wordt er op al onze ingezamelde schillen, onkruid en kliekjes losgelaten, zodat we kunnen koken of autorijden op GFT?! Tijd om de toverformule te ontrafelen! Toby Hoogenboom van Meerlanden weet alles over dit innovatieve proces en geeft ons uitleg hoe het werkt.

Toby werkt sinds 2012 bij Meerlanden waar hij het onderhoud van de compostering en vergisting in de Groene Energiefabriek coördineert. Ben je na het lezen nieuwsgierig en wil je dit groene wonder met eigen ogen zien? Kom dan 25 maart naar het Begin van iets moois festival!

Al ons ingezamelde GFT komt eerst binnen in een enorme voorbewerkingshal
“Helaas is dit GFT vaak nog vervuild met restafval zoals plastic en glas,” zegt Toby. “Dit wordt eerst machinaal gereinigd.” Het ruikt in de ontvangsthal voor GFT niet naar roosjes. Toby legt uit dat de geur door een biofilter wordt geleid en zo wordt geneutraliseerd.

Het gereinigde GFT gaat dan naar de vergister
In de vergister wordt het GFT in een grote, goed verwarmde bak 2 weken continu in beweging gehouden door een mega mixer. We maken als het ware soep ervan en de soep ziet eruit als een enorme koeienvlaai. De bacteriën in het GFT eten de soep en produceren daarbij gas. Dit zogenaamde biogas stijgt op en wordt opgevangen. Het overgebleven digestaat gaat door naar de volgende bewerking.

Een buizensysteem leidt het biogas naar de gasopwerkinstallatie
Nadat het biogas is ontdaan van CO2 wordt het als groengas aangeleverd aan het netwerk van Liander. Back to the future (herinner je je de DeLorean tijdmachine nog?) is nu! Een groot deel van het wagenpark van Meerlanden tankt ook groengas via het netwerk van Liander. “De teller staat nu op ruim 10 miljoen m3, dat zijn ruim 145 miljoen autokilometers waarmee we 3650 keer rond de wereld kunnen!” vertelt Toby trots.

Het digestaat wordt vervolgens gemengd met grof hout om de structuur te verbeteren
“Dit wordt in één van de 7 composteertunnels gestort. Het digestaat wordt hier gedroogd tot compost.”

De compost wordt zo gezeefd dat het de juiste kwaliteit heeft
“Tuinders uit de regio gebruiken het product als een natuurlijke bodemverbeteraar. Als bewoner kun je op 25 maart gratis zakken MeerCompost afhalen bij de milieustraat in je gemeente. Zo geeft Meerlanden het weer terug aan de inzamelaars” zegt Toby, “mooi toch?”

Het water dat tijdens het composteren vrijkomt wordt gebruikt voor straatreiniging
Het water dat tijdens het composteerproces vrijkomt wordt op het terrein getapt voor straatreiniging in de omliggende gemeenten. De warmte die vrijkomt, gaat naar kassencomplex en evenementenlocatie de Arendshoeve.

Pekelwater voor gladheidsbestrijding
Tijdens het proces komt er veel condenswater vrij. Toby vertelt “Weet je dat hiervan ook pekelwater wordt gemaakt? We gebruiken dus bananenschillen voor gladheidsbestrijding!”

Meerlanden recyclet hout in een grote kachel
Meerlanden gebruikt hout van inwoners en bedrijven in een grote kachel. Dit is de energiebron voor de vergister, de composteertunnels en de gaszuiveringsinstallatie. De oven wordt loeiheet, wel 960 graden!

Wil je dit groene wonder met je eigen ogen zien?

Kom dan 25 maart naar het Begin van iets moois festival van Meerlanden in Rijsenhout! Zie hoe de Groene Energiefabriek jouw bananenschillen, koffieprut en andere keukenresten omtovert tot groengas, compost en andere producten! Naast een gratis rondleiding zijn er van 9:00 tot 15:00 uur veel leuke activiteiten voor kinderen én volwassenen. Iedere bezoeker mag bovendien een gratis zak compost meenemen zolang de voorraad strekt. Zet 25 maart alvast in je agenda en volg Begin van iets moois op Facebook! https://www.facebook.com/beginvanietsmoois

BviM_Toby_vergister_

Afvalapp

Vernieuwde online afvalkalender en afvalapp live!

De online afvalkalender en app van Meerlanden zijn vernieuwd.

De online kalender kan nu geraadpleegd worden op elk type smartphone, tablet of PC. De app voor Android en iOS is onder meer voorzien van een heldere lay-out en de pushnotificatie-functie is verbeterd. Gebruikers van de App wordt aangeraden de update te installeren. Bij de meeste gebruikers zal deze update automatisch plaatsvinden. De huidige app zal geen data meer doorgeven.
Via de online afvalkalender is het mogelijk om de inzameldagen in de eigen digitale agenda te laten zetten waarbij een wekelijkse automatische update ervoor zorgt dat eventuele wijzigingen ook worden verwerkt. Met de app kunnen inwoners nakijken wat de eerstvolgende inzameldag is en de inzameldata per maand inzien. Ook bevat de app informatie over wat wel en niet bij een bepaalde afvalstroom hoort.

 

Instellen notificatie en Pushnotificaties toestaan

De gebruiker kan in de app instellen of hij of zij een notificatie wilt ontvangen. Dat is een seintje dat de container aan de weg gezet moet worden. Het tijdstip waarop dit bericht ontvangen wordt, kan door de gebruiker zelf worden aangegeven bij instellingen. Van belang daarbij is dat de gebruiker controleert of hij ook bij de algemene instellingen van het toestel heeft aangegeven dat pushnotificaties worden toegestaan voor deze app. Alleen wanneer dit op toestelniveau en op app-niveau is geregeld, kunnen notificaties worden doorgegeven.

Afvalapp

samen sneller circulair

Samen sneller circulair

Samen sneller circulair

Strategie 2016-2020

Samen mét onze stakeholders, opdrachtgevers en klanten hebben wij onze strategie opgesteld om ‘Samen sneller circulair’ te worden. Graag delen we − in de Week van de Circulaire Economie − met u onze ambities, doelen en de manier waarop we dit willen bereiken. U kunt deze nalezen in de samenvatting van onze strategie.

Samen sneller circulair!

Wij geloven dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook onze leverancier is van grondstoffen. Een samenleving die inclusief ondernemen omarmt en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Het is belangrijk dat we kringlopen sluiten. Dit kunnen we niet alleen. We hebben onze stakeholders hard nodig om de regionale samenleving circulair te maken én om de werkgelegenheid regionaal te versterken en te bevorderen. Meerlanden is een maatschappelijke onderneming die de regio samen met haar stakeholders sneller circulair wil maken. Onze missie is “Samen sneller circulair!” en ziet u in deze korte video.

Interview met Richard Ruhe

Inclusief ondernemen – de normaalste zaak

Inclusief ondernemen, de normaalste zaak

In de circulaire economie behouden niet alleen grondstoffen hun waarde, mensen ook. Circulair ondernemen gaat over het uitbannen van verspilling. Van grondstoffen en energie, maar ook van talent. Wij vinden Inclusief ondernemen de normaalste zaak. Een kwart van het personeel bij Meerlanden bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Vooroordeel over mijn bedrijf is dat ons werk er zich gemakkelijk voor leent. Maar ik geloof erin dat het bij ieder bedrijf kan, hoe groot of klein ook.” Hoe? Dat vertelt Angeline Kierkels in deze AM Talk, die wij in de Week van de Circulaire Economie graag met u delen: www.youtube.com/watch?v=99pYf3oep94 

zero waste

Zero waste strategie voor bedrijven

Zero waste strategie voor bedrijven

Wie denkt dat alleen inwoners te maken hebben met de landelijke doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en recycling heeft het mis. Ook bedrijven, organisaties en overheden moeten aan de bak. In 2022 moet het afval wat zij produceren, gehalveerd zijn ten opzichte van 2012. Zo is vastgesteld in het Ontwerp Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029.

Om bedrijven hiermee te helpen, bieden wij de Zero Waste strategie aan onze bedrijfsklanten aan. Hierbij zetten we in op het gescheiden inzamelen van de waardevolle afvalstromen en het terugdringen van het restafval tot het meest noodzakelijke. Uiteraard doen we dat op een zo’n efficiënt mogelijke manier.

Op bedrijventerrein Park 20|20 in de Haarlemmermeer is het eerste Zero Wast project gestart in samenwerking met projectontwikkelaar Delta Development Group. De eerste onderzoeksfase hebben wij inmiddels afgerond bij een bedrijf in huishoudelijke apparaten. Op dit moment werken we aan de optimalisatie van het afvalinzamelproces zodat de Zero Waste-doelstelling zo veel mogelijk kan worden gehaald. Daarnaast passen we het model aan zodat het geschikt wordt voor algemeen gebruik en elk bedrijf op Park 20|20 het model straks kan toepassen. Uiteindelijk wordt Zero Waste een vast onderdeel van het dienstenaanbod van Meerlanden Bedrijfsafval.

Noemenswaardig is dat TheRockGroup het project ondersteunt en hiervoor een team van studenten van de Universiteit van Amsterdam heeft aangetrokken. Bovendien sluit het project aan bij het curriculum van Atelier Tesla; het programma voor high potential beta studenten van de Universiteit van Amsterdam.

Wegwijzer-circulair-inkopen-744x373

Meerlanden kiest voor circulair inkooptraject

Op zoek naar een circulaire minicontainer

‘Wij maken werk van circulair’

Meerlanden, NVRD, Midwaste (namens 13 leden), HVC en de gemeenten Terneuzen en Rotterdam hebben het concrete voornemen circulaire minicontainers in te kopen. Als startpunt hiervoor is vandaag de schriftelijke marktconsultatie gepubliceerd.

In deze marktconsultatie wordt aan producenten, leveranciers en andere – wellicht onverwachte – partijen gevraagd wat er momenteel al mogelijk is en hoe zij een circulaire minicontainer voor zich zien. Uitgangspunt voor een circulair product is dat de grondstoffen hun waarde behouden. Iedereen mag meedoen wat de kans op verrassingen wat betreft samenwerking, productontwerp en vormen van eigenaarschap vergroot. De marktconsultatie staat open tot 10 maart. Meer informatie over het project is ook te vinden via www.nvrd.nl/circulair

Bekijk hier het youtube filmpje van de consultatie: https://www.youtube.com/watch?v=oaawDQSzrEc

De link naar de Marktconsultatie is:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/f768d7f6ef91b0ccf0bbfe6d5fa0dada/cid/568342;jsessionid=28CF964AD966F71A531197FD2B5122FB.node6

Samen sneller circulair

Meerlanden is een maatschappelijke onderneming die de regio sneller circulair wil maken. Onze missie is “Samen sneller circulair!”
Om dat te realiseren investeren we in bestaande en nieuwe samenwerkingen met onze klanten en andere stakeholders. Dit circulaire inkooptraject is hier een goed voorbeeld van.

Op naar meer circulaire projecten

De uitvraag naar circulaire minicontainers is de eerste stap om als gemeenten en publieke bedrijven actief in het afvalbeheer en beheer openbare ruimte, op te treden als ‘launching customer’ van circulaire producten. Meerlanden gaat samen met NVRD leden en andere partijen ook aan de slag met bedrijfskleding en afvalbakken voor de openbare ruimte, in de hoop leden te inspireren om ook voor andere producten zoveel mogelijk richting circulair te gaan.

Innovatieraad Meerlanden

Meerlanden neemt afscheid van Innovatieraad

Meerlanden neemt afscheid van Innovatieraad

Op 21 december 2016 hebben wij na drie jaren van vruchtbare samenwerking afscheid genomen van onze Innovatieraad. De directie van Meerlanden kiest vanaf 2017 voor een andere vorm om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid, onder meer door  toonaangevende wetenschappers en ondernemers uit te nodigen voor inspirerende, thematische kennissessies.

De afgelopen jaren hebben Jolande Sap (voorzitter), Joop Schippers, Anne Walraven en Paul Bos Meerlanden geïnspireerd met ideeën en adviezen voor innovatiemogelijkheden. Ook heeft de Innovatieraad een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie 2016 -2020 van Meerlanden.

Wij bedanken de leden van de Innovatieraad voor de goede samenwerking en inspiratie.

Innovatieraad Meerlanden

duurzaamheidspartners

Toekomstbestendig Amstelveen!

Duurzaamheidpartners aan de slag voor een toekomstbestendig Amstelveen!

Op maandag 12 december hebben 21 Amstelveense duurzaamheidpartners een manifest ondertekend. Hiermee bevestigen zij dat ze zich gezamenlijk zullen inzetten voor een toekomstbestendig Amstelveen.

De duurzaamheidpartners vormen een netwerk van Amstelveense bedrijven en organisaties die duurzaamheid omarmen. Zij zien circulaire economie als dé kans voor innovatief ondernemerschap, werkgelegenheid, talentontwikkeling, onderwijs dat in verbinding staat met de samenleving en een gezond en vitaal leefklimaat.

De komende jaren gaan de duurzaamheidpartners allerlei activiteiten uitvoeren op gebied van circulair werken en wonen, energiebesparing en duurzame energieopwekking en kansen creëren voor ieder talent.

Een mooi voorbeeld van een project dat de duurzaamheidpartners hebben geïnitieerd is Living Lab Legmeer. In dit project werken de ondernemers van het bedrijventerrein samen met de duurzaamheidpartners aan een actieprogramma om Legmeer klaar voor de toekomst te maken. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld kijken hoe zij gezamenlijk duurzaam energie kunnen opwekken, het terrein veiliger kunnen maken. Maar ook hoe in de toekomst wonen en werken in Legmeer gecombineerd kan worden.

Partners die getekend hebben zijn: Amsterdam Economic Board, Atos, BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V., Canon Europa N.V, De Meerlanden, Eigen Haard, Energy Department, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amstelveen, Hermann Wesselink College, International School of Amsterdam, Kasteelheer groep, KPMG, Kragtwijk Catering, Ondernemersvereniging Amstelveen, Onderwijsgroep Amstelland, P60, Rabobank Amstel en Vecht, Scholen gemeenschap Panta Rhei, Unibail-Rodamco Nederland, Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties.

Wethouders Maaike Veeningen en Peter Bot: “Nieuwe duurzaamheidpartners zijn van harte welkom. Voor ons liggen grote uitdagingen. Daar kunnen we alle Amstelveense bedrijven en organisaties bij gebruiken”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke contactpersoon van de duurzaamheidpartners: mw. Anne Kaiser m.a.m.kaiser@amstelveen.nl

Klik hier voor het Manifest Duurzaamheidspartners Amstelveen

groepsfoto_ondertekening-manifest-duurzaamheidpartners

wethouder martijn bilars deelt pannenkoekenmix uit bij meerlanden

Meerlanden produceert 10 miljoen m3 groengas uit GFT

Wethouders en Meerlanden delen pannenkoekenmix uit als bedankje

De eerste bezoekers die op maandag 19 december hun grofvuil hebben gebracht naar de milieustraten in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout zijn verrast met een gratis zakje pannenkoekenmix van Meerlanden. Hiermee vieren wij dat Meerlanden de productiemijlpaal heeft bereikt van 10.000.000 m3 groengas uit GFT. Op deze hoeveelheid gas kunnen maar liefst 750.000.000 pannenkoeken worden gebakken; genoeg voor heel Europa! (#pannenkoekenvooreuropa)

Als dank voor het scheiden van GFT hebben wethouders uit de aandeelhoudende gemeenten, Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden, én medewerkers van de milieustraten het pannenkoekenmeel, gemalen door de Hoofddorpse molen De Eersteling, uitgedeeld. De uitdeelactie duurt nog de hele week, zolang de voorraad strekt.

Ook Gert-Jan Klaasse Bos, de trotse manager van de Groene Energiefabriek van Meerlanden, was vandaag van de partij: “Onze vuilniswagens rijden op dit groengas, maar je kunt natuurlijk ook pannenkoeken bakken op het gas. De productie van 10 miljoen m3 groengas is een mooie mijlpaal voor onze fabriek. Omdat bewoners, gemeenten en wij dit samen voor elkaar hebben gekregen, willen wij de inwoners uit onze regio daarvoor belonen met iets lekkers, dat bovendien lokaal is geproduceerd. GFT is grondstof en met recht het Begin van iets moois.”

GFT is het begin van iets moois!
Ook al scheiden veel inwoners hun GFT, het organische keuken- en tuinafval verdwijnt ook nog vaak in de restafvalbak en wordt dan verbrand met het restafval. Zonde, want GFT is 100% recyclebaar en Meerlanden verwerkt het tot 5 nuttige producten: groengas, CO2, warmte, compost en water. Hoe zuiverder het opgehaalde GFT, hoe meer grondstoffen en energie Meerlanden kan maken. Reden genoeg om GFT zorgvuldig te (blijven) scheiden. Want zo draagt iedereen bij aan een waardevolle en leefbare omgeving voor nu en in de toekomst.

Platform begin van iets moois
Via het platform beginvanietsmoois.nl informeren Meerlanden en de aangesloten gemeenten inwoners over het nut en de noodzaak van afval scheiden. Bezoekers van het platform vinden hier feiten, tips en verhalen over het scheiden van afval en wat dit oplevert. Via de Facebook pagina en Twitter feed van Begin van iets moois kunnen inwoners zich bovendien uitspreken en actief hun ervaringen met afval scheiden delen.

angeline kierkels en gert-jan klaasse bos delen pannenkoekenmix uit als dank scheiden gft
wethouder martijn bilars deelt pannenkoekenmix uit bij meerlanden
wethouder sebastiaan nieuwland van Heemstsede deelt pannenkoekenmix uit bij meerlanden

Tiende editie Meerlandenfonds

Tiende editie Meerlandenfonds

Donderdag 8 december vond de tiende editie van het Meerlandenfonds plaats. Vanwege dit jubileum heeft Meerlanden 10% extra in het fonds gestort en was er € 55.000,- te verdelen. Uit handen van burgemeesters en wethouders hebben 126 goede doelen en (sport)verenigingen een bijdrage ontvangen. Tijdens deze tiende feestelijke uitreiking namen vrijwilligers van de gelukkige stichtingen de cheques in ontvangst. De drukbezochte uitreiking vond plaats in Jopenkerk Hoofddorp.
Op
www.meerlanden.nl/fonds staan alle stichtingen.

“Meerlanden staat middenin de samenleving. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor een duurzame, schone en veilige omgeving, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Goede doelen en (sport)verenigingen zetten zich ook in voor een betere maatschappij. Daarom steunen wij regionale initiatieven met ons Meerlandenfonds,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “In tien jaar tijd hebben we vrijwilligers van 849 stichtingen in 14 gemeenten ondersteund. Vrijwilligers verdienen die waardering: een dikke 10 voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor een mooiere, lokale samenleving!”

Wethouders en burgemeesters spreken waardering uit

Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds ontvangen, zijn actief in het verzorgingsgebied van Meerlanden. Namens alle gemeenten waren burgemeesters en wethouders aanwezig bij de uitreiking om de cheques te overhandigen en hun waardering uit te spreken voor het goede werk dat de vrijwilligers doen. De volgende wethouders waren aanwezig:

–      Heemstede, Wethouder Sebastiaan Nieuwland

–      Aalsmeer, Wethouder Ad Verburg

–      Bloemendaal, Wethouder Nico Heijink

–      Diemen, Burgemeester Erik Boog

–      Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Wethouder Bob Graal

–      Haarlemmermeer, Wethouder Marjolein Steffens – van de Water

–      Hillegom, Wethouder Fred van Trigt

–      Katwijk, Wethouder Ir. K.J. van der Bent

–      Lisse, Wethouder Cees Ruigrok

–      Noordwijk, Wethouder Dennis Salman

–      Noordwijkerhout, Wethouder Martijn Bilars

–      Ouder-Amstel, Wethouder Rineke Korrel – Wolvers

–      Teylingen, Wethouder Arno van Kempen