mbo-geslaagden

Vlag uit bij Meerlanden voor nieuwe lichting MBO-geslaagden

Vlag uit bij Meerlanden voor nieuwe lichting MBO-geslaagden

De vlag hangt weer uit bij Meerlanden! In navolging op vijftien medewerkers die in maart slaagden voor hun MBO-diploma, hebben afgelopen week zes medewerkers hun diploma voor beroepsopleiding MBO1 Afvalinzameling ontvangen. De totale groep bestond uit vijftien deelnemers: de opleiding werd ook gevolgd door medewerkers van collegabedrijven Avalex en Spaarnelanden.

Meer mogelijkheden voor mensen

Duurzame inzetbaarheid en inclusief ondernemen zijn belangrijke waarden voor Meerlanden. Niet voor niets is één van de strategische doelstellingen ‘Meer mogelijkheden voor mensen’.  Het grondstoffen- & energiebedrijf biedt arbeidskansen voor iedereen; op negen locaties werken meer dan 500 mensen op alle werk- en denkniveaus. Meerlanden streeft naar inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook bij ketenpartners zodat social return een vaste waarde wordt in de samenwerking met anderen. Meerlanden zorgt ervoor dat haar medewerkers bijblijven in hun vak. Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling staan hierbij voorop.
Opleidingsplan

Meerlanden heeft een vijfjarig opleidingsplan voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de bedrijfsonderdelen Afval & Milieu en Openbare Ruimte. Dat plan bestaat uit functiegerichte trainingen en MBO-1 en -2 opleidingen. Ook zijn er verschillende communicatietrainingen en coachingtrajecten. Dit draagt niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan de kwaliteit van de dienstverlening aan gemeenten, bewoners en bedrijven.

Samen sneller circulair

Meerlanden gelooft dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook leverancier is van grondstoffen. Een samenleving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Samen met haar stakeholders wil Meerlanden de regionale samenleving circulair maken én de werkgelegenheid regionaal versterken en bevorderen. Haar missie: “Samen sneller circulair!”

mbo-geslaagden

uitleg-ondergrondse-lisse

Restafval onder de grond

Restafval onder de grond

Arjan van Amsterdam, chauffeur bij Meerlanden, demonstreert aan wethouder Evert-Jan Nieuwenhuis en Angeline Kierkels, Algemeen Directeur Meerlanden, de werking van de onlangs geplaatste verzamelcontainer voor restafval aan de Vivaldistraat. Van de 54 geplande nieuwe ondergrondse verzamelcontainers in woonwijken staan er inmiddels 48 in de grond en is het omliggende straatwerk afgemaakt. De komende weken worden de laatste containers geplaatst.

Half oktober worden de minicontainers ingenomen en krijgen inwoners een nieuwe minicontainer voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Ook ontvangen zij dan een inzamelpas waarmee de container voor restafval in hun buurt geopend kan worden. Vanaf dat moment worden alle waardevolle afvalstoffen aan huis opgehaald en brengen inwoners het kleine beetje restafval dat dan nog overblijft naar de verzamelcontainer in de buurt.

“In Lisse willen we het afval goed sorteren. Om dit goed te kunnen doen hebben inwoners de juiste inzamelmiddelen nodig, dus minicontainers voor de meest voorkomende waardevolle afvalstromen aan huis en een container voor restafval op loopafstand in de buurt,” aldus Evert Jan Nieuwenhuis.

Simkaarten in containers voor restafval

De nieuwe ondergrondse verzamelcontainers hebben ingebouwde SIM-kaarten. Deze SIM-kaarten kunnen in de nabije toekomst berichten sturen naar een software-systeem waardoor Meerlanden kan zien welke containers bijna vol zijn of een storing hebben.

“Op basis van deze actuele informatie, plannen wij dan onze inzamelroutes zodanig in dat de wagens alleen naar een verzamelcontainer rijden als dat ook echt nodig is. Dit betekent dat we uiteindelijk minder vaak door woonwijken rijden, minder groengas nodig hebben en minder kilometers maken. En dat draagt weer bij aan een duurzame bedrijfsvoering die wij Meerlanden-breed nastreven,” aldus Angeline Kierkels.

Betalen per lediging

Na 1 januari 2017 betaalt u een bedrag per lediging, oftewel opening van de container. De gemeenteraad stelt aan het einde van het jaar dit bedrag vast. De vaste jaarlijkse afvalstoffenheffing daalt vanaf volgend jaar met ongeveer 20%.

Brengparkjes bij winkelcentra opnieuw ingericht

Naast de plaatsing van ondergrondse verzamelcontainers in woonwijken, worden ook de brengparkjes bij winkelcentra aangepast om het sorteren van waardevolle afvalstromen te vergemakkelijken. Deze brengparkjes hebben straks containers voor textiel, papier, glas, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) en nog één container voor restafval.

Sorteren, maak je afval waardevol

De plaatsing van nieuwe ondergrondse verzamelcontainers voor restafval in woonwijken en de nieuwe inrichting van de brengparken bij winkelcentra maken deel uit van het gemeentelijk plan om per 1 januari 2017 waardevolle afvalstromen aan huis te laten ophalen en inwoners tegen betaling hun restafval zelf te laten wegbrengen. Uiteindelijk doel hiervan is om het restafval per inwoner drastisch te verlagen en waardevolle afvalstromen volledig te recyclen. Voor de meeste inwoners geldt dat als zij hun afval thuis goed sorteren, zij nagenoeg geen restafval meer hebben.

uitleg-ondergrondse-lisse-1

opnames-bnnvara-groen-licht

BNNVara’s Groen Licht bezoekt Meerlandens Groene Energiefabriek

BNNVara Groen Licht bezoekt Meerlandens Groene Energiefabriek

Op uw gft-afval kunnen auto’s rijden! Hoe? Dat liet BNNVARA’s Groen Licht op 3 oktober ’16 zien. Neem ook een kijkje in Meerlandens Groene Energiefabriek

Interview met Richard Ruhe

Interview RTVNH met ‘onze’ Richard

Inclusief ondernemen: de normaalste zaak

Interview RTVNH met ‘onze’ Richard

Bij Meerlanden vinden we Inclusief ondernemen de normaalste zaak. Maar liefst 123 van de 500 medewerkers bij Meerlanden zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ook Richard. Hij is onze gastheer op de Milieustraat in Rijsenhout. Hij helpt onze bezoekers met het op de juiste manier gescheiden weggooien van hun grofvuil. RTVNH heeft hem pas geïnterviewd over wat deze baan voor hem betekent. Bekijk hier het interview.

angeline meerlandenfonds

Meerlanden opent inschrijving Meerlandenfonds

Meerlanden opent inschrijving Meerlandenfonds

  • 10e editie Meerlandenfonds
  • Goede doelen en verenigingen kunnen weer online aanvragen indienen

De inschrijving voor het Meerlandenfonds start op 1 oktober. Omdat het Meerlandenfonds in 2016 voor de 10e keer plaats vindt, heeft Meerlanden 10% extra in het fonds gestort. Er valt dit jaar dus  € 55.000,- te verdelen onder (sport)verenigingen en goede doelen. Vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

“Meerlanden staat middenin de samenleving. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor een duurzame, schone en veilige omgeving, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Goede doelen en (sport)verenigingen maken de maatschappij ook mooier. Daarom steunen wij regionale initiatieven met ons Meerlandenfonds,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Deze 10e editie vullen wij het fonds met 10% extra, zodat wij nog meer stichtingen kunnen steunen. Zij verdienen die waardering: een dikke 10 voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor een mooiere, lokale samenleving!”

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500,- en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000,-. De sluiting is 1 november 2016. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds staat aan het einde van het jaar gepland.

Samen sneller circulair

Meerlanden gelooft dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook leverancier is van grondstoffen. Een samenleving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Samen met haar stakeholders wil Meerlanden de regionale samenleving circulair maken én de werkgelegenheid regionaal versterken en bevorderen. Haar missie: “Samen sneller circulair!”

snoeihout

Meerlanden snoeiboot vaart uit op Westeinderplassen

Meerlanden snoeiboot vaart uit op Westeinderplassen

Op zaterdag 1 oktober vaart de Meerlanden snoeiboot om 9.00 uur uit op de Westeinderplassen. Tot circa 16.00 uur zal de boot langs de Recreatie-eilanden varen. Gebruikers van deze eilanden kunnen dan hun takken en snoeihout gratis aanbieden. Let erop om de takken in hanteerbare delen aan te bieden; niet langer dan 1,5 meter en bundels niet zwaarder dan 25 kilo.

wethouder-annechien-snuif-opent-project-10-9-2016

Inzet van kunst en jongeren in strijd tegen vandalisme en zwerfvuil

Inzet van kunst en jongeren in strijd tegen vandalisme en zwerfvuil

Uniek project tussen Gemeente Hillegom, Jongerenwerk Welzijnskwartier, Kunstenaarscollectief De School Hillegom en Meerlanden

Gemeente Hillegom, Jongerenwerk Welzijnskwartier, Kunstenaarscollectief De School Hillegom en Meerlanden trekken samen op tegen vandalisme en zwerfvuil met het project “Zie die kunstige graffiti”. Want hoe leer je jongeren dat het vervangen van een vernielde afvalbak geld kost en dat de directe omgeving van zo’n kapotte bak er dan verwaarloosd uitziet? En hoe breng je meer kunst in de wijk wat bewoners bovendien zelf hebben gekozen? Dat doe je door jongeren, kunst en afval samen te brengen in een uniek project.

Aftrap project “Zie die kunstige graffiti”

Wethouder Annechien Snuif van gemeente Hillegom opende het project “Zie die kunstige graffiti” op zaterdag 10 september. Een groep jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar zijn die dag gestart met het beschilderen van drie openbare afvalbakken onder begeleiding van twee graffiti artiesten en kunstenaars van “De School”. De afvalbakken worden door Meerlanden op plekken gezet waar jeugd vaak samenkomt en zijn voorzien van een speciale coating zodat de kunst niet wordt aangetast door weersomstandigheden. Het beschilderen van twee zogenaamde blikvangers staat nog op stapel.

Als kick-off hebben de kunstenaars in spe bovendien een stuk muur van het kunstenaarscollectief meegenomen om het straatbeeld op te fleuren. De muur was van te voren door Meerlanden gereinigd.

Spelenderwijs leren

Achterliggende gedachte van het project is dat jongeren leren dat zij invloed hebben op de openbare buitenruimte; hoe de omgeving eruit ziet en hoe het wordt beleefd.

“De deelnemers aan dit project zullen straks wel twee keer nadenken om openbare prullenbakken op te blazen op Oudejaarsavond nu zij weten hoeveel zo’n bak kost én nu ze zelf tijd en energie hebben gestoken in het beschilderen van zo’n bak. Bovendien hoop ik dat zij een positieve invloed hebben op hun vrienden zodat ook deze jongeren geen vernielingen aanbrengen in de openbare ruimte,” aldus Dave Spithoven, teamleider Meerlanden, locatie Hillegom.

Verder is de verwachting dat de beschilderde afvalbakken zwerfvuil in de directe omgeving zal tegengaan. Het is immers leuker om een snoepwikkel en een leeg frisdrankblikje in een vrolijke bak te gooien.

Volledig circulair

De verf die de jongeren gebruiken, zijn verfresten die inwoners hebben ingeleverd op de milieustraat Hillegom. Deze verfresten hoeven nu niet als chemisch afval worden afgevoerd en worden volledig opgebruikt. De openbare afvalbakken en blikvangers die de jongeren beschilderen, zijn bovendien gemaakt van gerecycled metaal. Het project “Zie die kunstige graffiti” sluit naadloos aan bij de strategische doelen die Meerlanden zich heeft gesteld, meer winnen uit afval en meer betrokkenheid bij de buurt.

Kliko Versier Ideeënbus

Deelnemers aan het project beschilderen momenteel twee particuliere rolemmers op basis van een ontwerp van de eigenaren. Het project loopt zolang er nieuwe ontwerpideeën voor rolemmers zijn. Inwoners kunnen hun eigen ontwerp voor hun rolemmer inleveren in de “Kliko Versier Ideeënbus” door hun idee, naam, adres en telefoonnummer te sturen naar  bjornvanhouten@welzijnskwartier.nl. Elke maand worden er twee winnaars getrokken en worden de ontwerpen door de jongeren uitgevoerd.

oude-verfresten-worden-opgemaakt

oude-verfresten

proef-gft-bakje-heemstede-_wethouder-sebastian-nieuwenhuis_-bewoner-dick-meijer__19-9

Gemeente Heemstede en Meerlanden delen keukenafvalbakjes uit

Gemeente Heemstede en Meerlanden delen keukenafvalbakjes uit

Scheiden van etensresten is het begin van iets moois

Zo’n 250 inwoners van de Geleerdenwijk hebben op maandag 19 en dinsdag 20 september een keukenafvalbakje voor etensresten gekregen van medewerkers van de gemeente Heemstede en Meerlanden. Veel inwoners reageerden positief. We spraken Ida Hollander. Zij scheidt haar GFT al sinds ze 7 jaar geleden in de wijk is komen wonen. “Alleen dingen die snel gaan schimmelen gaan nu niet in de groene container zoals sinaasappelschillen. Maar dit is met het bakje wel het proberen waard. Het bakje gaat bij ons niet op het aanrecht maar in een kastje.”  Met deze actie wil de gemeente het scheiden van organisch afval stimuleren en meer inzicht krijgen in het scheidingsgedrag van inwoners. Over twee maanden worden de gebruikers naar hun bevindingen gevraagd. De gemeente hoopt dat inwoners zich bewuster worden van het belang van het scheiden van organisch keukenafval.

Proef met keukenafvalbakjes

Er zijn drie type bakjes uitgedeeld en per inwoner is bijgehouden welk bakje hij of zij heeft ontvangen. Een bakje waarin een papieren zak geplaatst wordt, een bakje met een koolstoffilter en een kleiner formaat bakje voor op het aanrecht. Hierin kunnen inwoners schillen, broodkapjes, kippenbotjes en al het overige organische afval apart houden van het restafval. Het keukenafvalbakje kan dan later worden geleegd in de GFT-rolemmer of GFT-verzamelcontainer. Uiteindelijk doel is om dit waardevolle afval niet meer te verbranden met het restafval en volledig te recyclen tot nieuwe producten. GFT is dan letterlijk het begin van iets moois.

In gesprek met de inwoners

Wethouder Sebastiaan Nieuwland was bij de uitreiking van de eerste bakjes en kreeg meteen de vuurdoop in een flatgebouw met kritische inwoners. De klacht is dat organisch afval stinkt en dat niemand in het gebouw het apart gaat houden van restafval. Wethouder overtuigde de inwoners: “Ik heb het bakje nu zelf 6 weken uitgeprobeerd en het bevalt prima! Wij gooien thuis het bakje elke dag leeg in de groenemmer en hebben door het geurfilter ook geen last van geurtjes.” De inwoners gaan, na een goede discussie, met een nieuw bakje hun huis in. “Dit is de reden dat we de bakjes zelf uitdelen. We willen graag dat het verhaal goed wordt verteld zodat bewoners er positief tegenover staan. Tips van bewoners zijn altijd welkom.” 

Delen van ervaringen

Via www.facebook.com/beginvanietsmoois kunnen de deelnemers aan de proef én alle andere GFT-scheiders hun ervaringen uitwisselen, vragen stellen en tips delen. Half november ontvangen de deelnemers aan de proef bovendien een vragenlijst om inzicht te krijgen in hun ervaringen met het type bakje. Deze informatie gebruiken de gemeente en Meerlanden om te bepalen wat de volgende stap wordt.

39% van restafval is GFT

Op basis van eerder gehouden sorteeranalyses in gemeente Heemstede is bekend dat 39% van het gewicht van restafval uit GFT bestaat. Bewoners houden vaak tuinafval apart, maar etensresten in mindere mate. Terwijl etensresten juist heel goed vergist en gecomposteerd kunnen worden en volledig verwerkt kunnen worden tot bijvoorbeeld compost en groengas. Als alle inwoners hun etensresten volledig van het restafval zouden scheiden, zou de gemeente een flinke stap zetten in de richting van de landelijke scheidingsdoelstelling van 75% en halvering van het restafval in 2020.

proef-gft-bakje-heemstede-_test-3-soorten-bakjes__19-9

proef-gft-bakje-heemstede-_ruud-van-schaik_ida-hollander_19-9

proef-gft-bakje-heemstede-_niet-thuis__19-9

Enquete

Wat zijn uw ervaringen met de dienstverlening van Meerlanden?

Wat zijn uw ervaringen met de dienstverlening van Meerlanden?

Wij willen graag weten wat inwoners in ons verzorgingsgebied vinden van onze dienstverlening. Om hier achter te komen laten wij dit onderzoeken door Integron, een onderzoeksinstituut in Rotterdam.

Op vrijdag 9 september valt dit onderzoek bij 3.600 inwoners op de mat. Dit betreft 400 inwoners per gemeente (negen in totaal).

De antwoorden op de vragen kunt u zowel schriftelijk als online invullen. Deze antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Afgestemd op de feedback die wij van inwoners uit dit onderzoek krijgen willen wij onze dienstverlening aanpassen en/of verbeteren. Om die reden stellen wij medewerking van de inwoners zeer op prijs!

Enquete

GFT-afval

Met deze 11 tips blijft uw GFT container in de zomer fris!

Met deze 11 tips blijft uw GFT container in de zomer fris!

Uw rolcontainer voor organisch keuken- en tuinafval (GFT en etensresten) kan in de zomer sneller gaan stinken en zelfs voor maden zorgen. Met deze 11 tips kunt u dit voorkomen of beperken.

1. Koop slim in! Zo hoeft u geen oneetbaar voedsel en minder etensresten weg te gooien.
2. Gooi uw etensresten zo snel mogelijk weg en laat het niet op het aanrecht liggen. Hier komen vliegen op af, die daarin hun eitjes leggen.
3. Wikkel vlees- en visresten in een krant en gooi ze in de container die het eerst wordt geleegd (GFT of restafval).
4. Doe het gft-afval niet te nat in de container en wissel indien mogelijk het keukenafval regelmatig af met een laagje droog tuinafval.
5. Leg een laagje droog tuinafval, stro of een krant op de bodem van de container. Dit neemt overtollig vocht op en geeft minder kans op achterblijvende resten na het legen. De krant vergisten en composteren we mee in onze Groene Energiefabriek.
6. Plaats de groenbak niet in de zon, maar in de schaduw of een koele ruimte.
7. Laat de deksel van de groenbak op een kier zodat door de luchtcirculatie het rottingsproces minder snel op gang komt (nadeel hiervan is dat ongedierte aangetrokken wordt. Voor welke oplossing u kiest, hangt onder meer af van de samenstelling van het afval in uw container: voedsel trekt ongedierte aan, nat afval rot vlugger en stinkt dus sneller).
8. Maak uw container in de zomerperiode vaker schoon met water en azijn of water en groene zeep.
9. Toch maden? Klimop (Hedera) is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de rolcontainer om het probleem te bestrijden.
10. Maden zijn ook goed met zout te bestrijden. Door af en toe een handje zout in de container te gooien drogen ze uit.
11. Laat de container bij langere afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter.

Fijne zomer!

Hoe ontstaan maden in uw GFT container?

Vliegen en muggen leggen graag eitjes op etensresten. Een vlieg legt een paar honderd eitjes, die in warm en zonnig weer al na acht uur kunnen uitkomen! Deze larven noemen we maden.

GFT-afval