afvalcontainer aanvragen Meerlanden

Opwaartse prijsontwikkeling verwerking bedrijfsrestafval

Opwaartse prijsontwikkeling verwerking restafval

De afvalmarkt is continu in beweging. Veel van deze bewegingen zijn positief. Zo zijn de voortdurend verder ontwikkelende technieken voor recycling en de toenemende mogelijkheden voor grondstofherwinning als gevolg daarvan een positieve ontwikkeling.

Helaas zijn er ook ontwikkelingen die minder positief zijn. Een ontwikkeling die momenteel de afvalmarkt in negatieve zin beïnvloedt is het oplopende prijspeil bij afvalverbrandingsinstallaties.

Deze ontwikkeling vindt zijn oorsprong in de overcapaciteit op de verbrandingsmarkt. Deze overcapaciteit is ontstaan door het op de markt komen van nieuwe installaties, in combinatie met afvaltekorten die zijn ontstaan als gevolg van de recente economische crisis.

Om deze afvaltekorten – dat op zich tegenstrijdig klinkt – te compenseren, is door de verschillende afvalverbrandingsinstallaties in het buitenland naar afval gezocht. In de media is regelmatig te lezen geweest over Engels of Italiaans afval dat in Nederland wordt verwerkt. Deze import heeft inmiddels geleid tot een capaciteitsdekking van circa 30% op de Nederlandse afvalverbrandingsmarkt.

Nu de economie zich weer herstelt, neemt ook het volume aan Nederlands afval toe. Uw afval. Door deze ontwikkeling, in combinatie met het nog altijd oplopende importvolume is de overcapaciteit op de verbrandingsmarkt van de afgelopen periode omgeslagen in een capaciteitstekort. Dit heeft momenteel helaas een sterk prijsopdrijvend effect.

Meerlanden Bedrijfsafval doet er alles aan om deze trend tegen te gaan door haar klanten zo veel mogelijk bij te staan in de mogelijkheden tot afvalscheiding, scherp in te kopen op de verbrandingsmarkt en efficiënte logistiek. Graag adviseren wij uw bedrijf ook bij het verder reduceren van restafval en het onderzoeken naar mogelijkheden voor kostenreductie voor uw afvalvraagstukken. Gescheiden afvalstromen hoeven immers niet als restafval te worden verbrand, maar kunnen we recyclen tot grondstoffen voor nieuwe producten.

afvalcontainer aanvragen Meerlanden

Evert Jan Nieuwenhuis en Hans Baas Meerlanden juni 2016 website

Uitdelen en omruilen minicontainers in gemeente Lisse

Uitdelen en omruilen minicontainers in gemeente Lisse

Bewoners van laagbouwwoningen krijgen nu de nieuwe minicontainers voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en OPK (oud papier en karton). Het uitzetten van de containers is gestart op 20 juni en per wijk worden ze uitgegeven. Binnen 3 weken worden alle containers uitgezet door medewerkers van Beek Container Groep Nederland B.V.

Hans Baas van Meerlanden en wethouder Evert Jan Nieuwenhuis spraken dinsdagmiddag met de met medewerkers van Beek en concluderen: “Het is mooi om te zien en te horen hoe goed het gaat en hoe dit gespecialiseerde bedrijf dit uitvoert. De containers krijgen ter plekke een adressticker en chip. Deze chip gaat helpen bij het optimaliseren van de routes om de containers te legen.”

Nog even in kort hoe het gaat

  • Vanaf maandag 20 juni zetten medewerkers van Beek Container Groep Nederland B.V. de nieuwe minicontainers voor GFT en papier voor uw deur. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. U herkent uw containers aan de adressticker.
  • Omdat ieder huishouden twee nieuwe minicontainers krijgt, is dit een omvangrijke klus die binnen drie weken wordt uitgevoerd. Uiterlijk 8 juli heeft iedereen een nieuwe minicontainer voor GFT en een nieuwe minicontainer voor papier.
  • De minicontainer voor papier kunt u direct gaan gebruiken. Vanaf donderdag 7 juli start de inzameling. Papier komen we dan eens in de 4 weken op donderdag bij u ophalen. Lisse is in vier wijken verdeeld (blauw, groen, geel en rood) en iedere week is een wijk aan de beurt: 7 juli de blauwe wijk, 14 juli de groene wijk, 21 juli de gele wijk, 28 juli de rode wijk. Daarna is de blauwe wijk weer aan de beurt enzovoorts. Op de website van Lisse en op http://afvalkalender.meerlanden.nl/ vindt u alle inzameldagen.
  • We verzoeken u de nieuwe GFT-minicontainer nog niet te gebruiken, maar GFT voorlopig in uw oude container te verzamelen. Vanaf maandag 4 juli legen wij de oude GFT-minicontainer nog één keer en nemen deze dan mee. Laat u die container dus alstublieft op de aanbiedplaats staan. Vanaf dat moment kunt u de nieuwe container gebruiken. De nieuwe container legen we vanaf maandag 18 juli op de dag die u gewend bent. U heeft hierdoor tijdelijk twee minicontainers voor GFT. We delen de containers zo uit dat de maximale tijd dat u twee containers heeft twee weken is.
  • In het najaar krijgt u een minicontainer voor plastic verpakkingsmateriaal, blik en drinkpakken (pmd container met oranje deksel). Uw minicontainer voor restafval nemen wij dan in. Het beetje afval dat overblijft na een goede afvalscheiding kan dan naar de nieuwe ondergrondse containers.

Weed steam onkruidbestrijding

Gifvrije onkruidbestrijding leidt tot groener straatbeeld

Gifvrije onkruidbestrijding leidt tot groener straatbeeld

Het straatbeeld in woonwijken en wooncentra gaat veranderen onder invloed van gifvrije manieren van onkruidbestrijding. Met het landelijk verbod op het toepassen van bestrijdingsmiddelen voor onkruidbestrijding op verharding is ook Glyfosaat (bekend onder het merknaam Round-up) in de ban gedaan. Hierdoor kunnen Meerlanden en gemeenten dit bestrijdingsmiddel niet langer inzetten en verandert de manier van onkruidbestrijding op verharding.

Gifvrije onkruidbestrijdingsmethoden bestrijden alleen het bovengrondse gedeelte van het onkruid. Dit betekent dat onkruid sneller terugkomt doordat wortels opnieuw uitlopen. Stoepen en straten in wijken zullen door het jaar heen grotere schommelingen laten zien tussen ‘onkruidvrij’ en ‘met onkruid’. Ook zullen de verschillen tussen de wijken onderling groter zijn. Medewerkers van Meerlanden zijn bovendien vaker in de wijk omdat het onkruid met kortere tussenpozen bestreden moet worden dan voorheen.

“De grotere variatie tussen wel of geen onkruid in het straatbeeld is niet zozeer beter of slechter dan voorheen; het is vooral anders. Duurzame onkruidbestrijdingsmethoden hebben immers een ander effect op het onkruid en dat zie je terug in het straatbeeld,” aldus Diederik Notenboom, manager openbare ruimte.

Slimme combinatie van duurzame onkruidbestrijdingsmethoden

Voordat Glyfosaat bij wet werd verboden, zette Meerlanden al verschillende duurzame methoden in om onkruid te bestrijden en werd het gebruik van Glyfosaat zoveel mogelijk beperkt. Nu Glyfosaat helemaal niet meer wordt gebruikt, maakt Meerlanden per gemeente gebruik van een specifieke combinatie van verschillende onkruidbestrijdingsmethoden. Mechanisch, met moderne borstelmachines waarmee het onkruid door de borstels wordt afgesneden en losgetrokken. Thermisch, waarbij het onkruid wordt bestreden met hete lucht of heet water. Het onkruid wordt dan als het ware gekookt. Handmatig, onkruid wordt dan met een schoffel of met de hand verwijderd op plaatsen waar machines niet kunnen komen. Mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden hierbij ingezet.

Heemskerk straatreiniging Noordwijkerhout

Meerlanden beklimt CO2-prestatieladder en haalt VCA**

Meerlanden betreedt trede drie op CO2-prestatieladder

Als maatschappelijk betrokken onderneming trekt Meerlanden zich de huidige wereldwijde klimaatproblematiek aan. We kijken bij al onze activiteiten hoe we zo min mogelijk negatieve impact op het milieu kunnen hebben. Hier hoort ook het voortdurend verminderen van onze CO2-uitstoot bij. Mede door menselijk handelen stijgt namelijk het aantal broeikasgassen (als CO2) in de lucht. Door onze ‘carbon-footprint’  te berekenen, hebben we gemeten welke uitstoot wij veroorzaken en bij welke activiteiten dit gebeurd. Hieruit is een certificering voor de CO2-prestatieladder op niveau 3 voortgekomen.

Aan de hand van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder – inzicht, reductie (van de uitstoot), transparantie en participatie – heeft Robbert Schaap, student Hogeschool Utrecht, een CO2-reductiebeleid geschreven. Hierin staat dat Meerlanden haar CO2-emissie in 2019 met ruim 10% wil terugdringen ten opzichte van 2014. Maar ook dat wij samen met onze klanten, leveranciers en ketenpartners werken aan de overgang van een lineaire naar een circulaire economie waar het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staat.

Onze ambitie is om begin 2017 trede vier op de ladder te betreden.

Rapport CO2-prestatieladder voor meer informatie en het rapport.

Ook Heemskerk VCA** gecertificeerd

Na een audit is onze business unit Heemskerk B.V. vanaf dit jaar ook VCA** gecertificeerd. Een knappe prestatie, waardoor Meerlanden Holding als geheel nu het predicaat VCA** mag dragen. In de praktijk betekent dit, dat we onze activiteiten volgens voorschriften die in het VGM-systeem zijn vastgelegd uitvoeren. Met oog dus voor veiligheid, gezondheid en milieu. Belangrijk voor onze medewerkers in hun dagelijkse werk, maar ook een meerwaarde voor onze klanten en partners. De certificering geldt tot 1 mei 2018. Jaarlijks zijn er audits en regelmatig informeren we onze medewerkers via toolbox-bijeenkomsten.

Heemskerk straatreiniging Noordwijkerhout

mail111

Fictieve facturen Meerlanden Bedrijfsafval in omloop

Fictieve facturen Meerlanden Bedrijfsafval in omloop

Waarschuwing: open deze e-mail niet en verwijder deze

Er worden fictieve facturen uit naam van Meerlanden Bedrijfsafval verstuurd per e-mail. De bij ons bekende afzender is een e-mailadres dat eindigt op t-online.de.

Meerlanden is niet de afzender. Wij adviseren ontvangers van deze e-mail om deze niet te openen en direct te verwijderen.

Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web

Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Wethouder Kruijswijk steunt leerlingen met bezoek aan groep 5

Afgelopen week bezocht wethouder Richard Kruijswijk groep 5 van de Bloemendaalse School Vereniging (BSV). De BSV is eind maart begonnen met scheiden van afval in de klas. De school wil zo min mogelijk restafval produceren om uiteindelijk afvalvrij te worden. De wethouder wilde wel eens van de leerlingen en de juf horen hoe dat gaat. In gesprek met de klas bleek dat het soms lastig is om alle afvalstromen goed te scheiden, maar dat het steeds beter gaat. Bovendien is het beter voor de aarde omdat er door recycling minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. “Goed dat jullie aan de toekomst van de aarde werken door het afval te scheiden en weet dat ik jullie steun met dit lastige werk!” concludeerde wethouder Kruijswijk aan het eind van het gesprek.

Het recyclingprogramma op de BSV is een samenwerking tussen de school, de gemeente Bloemendaal en Meerlanden met het doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

De Groene BSV

Het initiatief om mee te doen met het educatieprogramma Recycling van Meerlanden en Bloemendaal komt vanuit de Groene BSV. Een club van betrokken ouders die in overleg met directrice Jacqueline Schulte en de gemeente in vier jaar de hele school wil verduurzamen. Onder meer het vergroenen van het schoolplein met moestuinen en eigen energieopwekking maken onderdeel uit van dit programma. Afvalpreventie en –scheiding vallen hier ook onder. Door kinderen hierover te leren kunnen zij hun ouders weer opvoeden.

Educatieprogramma Recycling

De BSV wil de op zoveel mogelijk aspecten de school van Bloemendaal verduurzamen en start daarom met het educatieprogramma over recycling van Meerlanden. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in vier verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic en drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het educatieprogramma van Meerlanden is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op en zo heeft het effect in de gehele gemeente.

Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web
Meerlanden CIRCULAR EXPO

Meerlanden op Circular Expo

Meerlanden is partner en één van de exposanten op Circular EXPO, de hotspot voor circulaire economie.

Waarom een transitie naar een circulaire economie ?

De huidige wereldwijde uitdagingen, waaronder klimaatverandering en bevolkingsgroei, kunnen overweldigend zijn. Ze dwingen ze ons om samen te werken en innovatieve oplossingen te vinden voor onze toekomst. De transitie naar een circulaire economie is een dergelijke oplossing: creatie van groei en welvaart, terwijl tegelijkertijd ons ecosysteem hersteld wordt. Het concept circulaire economie ontkoppelt groei en welvaart van het gebruik van natuurlijke bronnen en ecosystemen, en is afhankelijk van het samenwerken van verschillende partijen. Samenwerken, en het delen van successen en falen, staat centraal voor het succesvol implementeren van circulaire business modellen.

Met zijn hoge bevolkingsdichtheid en water management uitdagingen heeft Nederland een geschiedenis van samenwerking en innovatie, en is het land expert in het slim omgaan met grondstoffen. Zodoende is Nederland een wereldwijde water management hub, twee-na grootste zuivel exporteur en één van de wereldleiders in afval verwerking. De belangrijkste les die Nederlandse bedrijven en organisaties hebben geleerd, is dat de circulaire economie een economie is waar met name samenwerking de sleutel is tot succes. Bedrijven, overheden, gemeentes, universiteiten én NGOs moeten allen meer dan ooit manieren vinden om intensief samen te werken. Nederland is een ‘hotspot’ en ‘living lab’ geworden voor circulaire innovaties en, zoals voor zoveel andere landen, is het onze ambitie om de wereldwijde transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Over Circular EXPO

De Circular Expo is gevestigd in een omgebouwde hoeve, grenzend aan kantorenpark Park 20|20. Dit is de komende maanden de plek waar circulaire innovaties worden gecreëerd en gedeeld en waar evenementen en bijeenkomsten plaats kunnen vinden. De EXPO blijft 18 maanden open en dient gedurende die periode als ‘hotspot’ voor de circulaire economie. De EXPO is tevens de start van Valley; de nationale en internationale hub voor de circulaire economie.

De Circular EXPO neemt bezoekers mee langs de circulaire innovaties van Nederland met als doel nationale en internationale stakeholders en geïnteresseerden te inspireren, om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Meer dan 25 organisaties* zijn zichtbaar met iconische projecten. Door het modulaire karakter van de opbouw van de expositie kan deze in de komende 18 maanden flexibel worden aangevuld met de nieuwste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie in Nederland. Zo zal de Circular EXPO aangevuld worden met winnende ontwerpen uit de Circular Challenge en een virtual reality experience. De Circular EXPO biedt bovendien ruimte voor grote en kleine evenementen en werksessies. Op het buitenterrein van de Circular EXPO zal het wereldberoemde ICEhouse(tm) van architect William McDonough geplaatst worden. ICEhouse(tm) deed hiervoor dienst als ontvangstruimte tijdens het World Economic Forum in Davos. De Circular EXPO is gelegen op steenworp afstand van Schiphol, waar Valley volop in ontwikkeling is; een volledig circulair gebouwd park dat dé plek wordt waar circulaire kennis, ontwikkelingen en bedrijven wereldwijd samenkomen.

Exposanten in de EXPO zijn: Schiphol Group, Gemeente Haarlemmermeer, Rabobank, City of Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, SADC, Powered by Meaning, Eneco, Interface, Desko, Ahrend, Milgro, Dutch, Philips, Sustainable Urban Delta, De Meerlanden, Modulo Milieustraten, Stichting Doen, Black Bear Carbon, De Ombouw, We Beat The Mountain, Circular Design Lab, Noble Environment, Lune, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Kloeckner Metals ODS Nederland – Jansen, Hubbel, Photanol, Plastic Whale, Stone Paper, NPSP, Fairphone

Over Netherlands Circular Hotspot

Netherlands Circular Hotspot is een campagne met als doel het positioneren van Nederland als een circulaire hotspot en het delen van iconische voorbeelden met bedrijven en overheden over de hele wereld. Naast de Circular EXPO bestaat de campagne uit de realisatie van een visiedocument over de circulaire toekomst van Nederland, een inkomende handelsmissie (140 deelnemers uit 18 landen) en het delen van circulaire voorbeelden via de verschillende Netherlands Circular Hotspot fora. Netherlands Circular Hotspot is een initiatief van Prins Carlos de Bourbon de Parme (INSID), Sociaal Economische Raad (SER), Delta Development Group en Circle Economy. Netherlands Circular Hotspot wordt gesteund door 32 ambassadeurs, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland, RVO, de Groene Zaak, het Groene Brein, Nederland Circulair! en de Postcode Loterij. Ambassadeurs van Netherlands Circular Hotspot zijn: Accenture, AkzoNobel, Alliander, Black Bear Carbon, City of Amsterdam, Delta Development Group, Deltares, Desko, DSM, Dutch Water Authorities, Floow2, FrieslandCampina, HVC, ING, Inashco, Interface, KPMG, LUNE, Modulo Recycle Centres, PGGM, Philips, Port of Rotterdam, Powered by Meaning, Rabobank, Rockwool, Region Haarlemmermeer, RoyalHaskoningDHV, Rotterdam Partners, Schiphol, Siemens, The Executive Network, Van Gansewinkel.

Kijk voor meer informatie op www.netherlandscircularhotspot.nl

Op nationale feestdagen haalt Meerlanden geen huishoudelijk afval op

Geen afvalinzameling tijdens de feestdagen

Geen afvalinzameling tijdens de feestdagen

Op Koningsdag (woensdag 27 april), Hemelvaartsdag (donderdag 5 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 16 mei) is de milieustraat gesloten. Ook haalt Meerlanden dan bij de inwoners uit haar verzorgingsgebied geen afval op. Vervangende inzameldagen worden vermeld op de digitale afvalkalender http://afvalkalender.meerlanden.nl en de Meerlandenapp. De App is te downloaden via de App store of Google Play.

Op nationale feestdagen haalt Meerlanden geen huishoudelijk afval op
Gemeente Diemen en Meerlanden verlengen contract over afvalinzameling

Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst Gemeente Diemen en Meerlanden biedt kansen voor betere afvalscheiding

Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst Gemeente Diemen en Meerlanden biedt kansen voor betere afvalscheiding

Wethouder Ruud Grondel van Milieu en Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, hebben maandag 11 april hun handtekeningen gezet onder een vernieuwd contract waarmee gemeente Diemen en Meerlanden afspraken hebben gemaakt tot en met 2020 op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking. In tegenstelling tot de voorgaande contracten is het nieuwe contract flexibel van opbouw. Hierdoor kunnen gemeente en Meerlanden in de dagelijkse praktijk sneller inspelen op ontwikkelingen binnen de afvalinzameling die aansluiten bij het landelijke VANG-programma ‘Van Afval Naar Grondstof’.

“De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk om meer op resultaat te sturen. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk de scheidingsresultaten verbeteren. De landelijke afvaldoelstelling ligt op 100 kilogram restafval per inwoner in 2020. In gemeente Diemen halen wij nu 232 kilogram restafval per inwoner per jaar op en er is dus ruimte voor verbetering,” aldus Angeline Kierkels.

VANG-programma

In 2020 wil de landelijke overheid via het VANG-programma de hoeveelheid huishoudelijk restafval teruggebracht hebben tot 100 kilogram per inwoner per jaar. Ook is het streven om dan 75% van het huishoudelijke afval gescheiden in te zamelen en als grondstof voor nieuwe producten te gebruiken.

Participatiemedewerkers

De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst betekent ook continuïteit voor de werknemers die via sociale werkvoorzieningen, zoals Pantar, bij Meerlanden werken. Meerlanden biedt werk op verschillende doe- en denkniveaus en kan daardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk aanbieden en hen laten participeren in de maatschappij.

Contractverlenging Jan Ronday
Basisschoolleerlingen bezoeken Groene Energiefabriek Meerlanden

Ruim 400 basisschoolleerlingen bezoeken de Groene Energiefabriek

Ruim 400 basisschoolleerlingen bezoeken de Groene Energiefabriek

Meer dan 400 leerlingen van verschillende basisscholen uit de gemeente Haarlemmeer hebben in het eerste kwartaal van 2016 de Groene Energiefabriek in Rijsenhout bezocht. Hier maakten zij kennis met het innovatieve vergistings- en composteringsproces van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Nadat uit het gescheiden ingezamelde GFT het niet-organisch afval, zoals stukjes glas, plastic en restafval, is gehaald, verwerkt Meerlanden het GFT tot vijf nieuwe producten. Zo wordt jaarlijks circa 55.000 ton GFT verwerkt tot MeerCompost, groengas, groeiverbeteraar, warmte en water. In de vorm van deze nieuwe producten wordt GFT opnieuw de kringloop ingebracht. Meer informatie over het scheiden van GFT staat op het platform beginvanietsmoois.nl.

Basisschoolleerlingen bezoeken Groene Energiefabriek Meerlanden