Dick Jansen

Dick Jansen financieel directeur Meerlanden

Dick Jansen financieel directeur Meerlanden

Dick Jansen is per 1 januari ’16 benoemd tot financieel directeur bij Meerlanden Holding N.V. Meerlanden, met ruim 500 medewerkers, is actief in 9 gemeenten op het gebied van o.a. afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en het opwekken van bio-energie. Jansen gaat samen met de andere directieleden het strategisch beleid mede vormgeven en leiding geven aan de financiële organisatie en de afdelingen inkoop en ict.

Dick Jansen heeft zijn sporen verdiend. De afgelopen zes jaar was hij al als manager Finance & Control actief bij Meerlanden. “De organisatie heeft grote potentie en biedt mogelijkheden voor groei. Onze klanten verwachten een hoge mate van professionaliteit, kwaliteit en transparantie. Daar wil ik graag vanuit de financiële hoek een bijdrage aan leveren.”

Over Meerlanden

Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en andere partners creëert Meerlanden meer waarde voor mensen en hun omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van al haar activiteiten. Zij betrekt buurten bij het onderhoud en de veiligheid in de wijk. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt schept Meerlanden kansen. Zij investeert in het ontwikkelen van kennis op het gebied van duurzame afvalverwerking. Met de verkoop van compost, groengas, groene CO2 en warmte creëren wij financiële waarde voor een gezonde onderneming.

Dick Jansen - Nieuwe CFO Meerlanden
Cheque overhandiging Meerwinkel

Kringloopwarenhuis Meerwinkel schenkt aan Jeugdland Hoofddorp en Nieuw-Vennep

Kringloopwarenhuis Meerwinkel schenkt aan Jeugdland Hoofddorp en Nieuw-Vennep

Meerwinkel – hét kringloopwarenhuis van Haarlemmermeer – heeft twee cheques van 500 euro overhandigd aan vrijwilligers van Jeugdland Nieuw-Vennep en Jeugdland Hoofddorp. Jeugdland is een avonturen- en bouwspeelplaats voor kinderen, waar niets moet en (bijna) alles mag. Jeugdland Nieuw-Vennep besteedt het bedrag aan een prieel, zodat kinderen bij slecht weer toch droog buiten kunnen spelen. Jeugdland Hoofddorp gebruikt de donatie voor een nieuwe keuken om koekjes en pannenkoeken te bakken met en voor de kinderen.

Meer voor Mensen

Bij Meerwinkel staan mensen centraal. De opbrengst van de winkel wordt ingezet voor de ontwikkeling van haar medewerkers en het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien biedt Meerwinkel werkplekken om werkervaring op te doen en zo door te groeien naar een baan. Met ruim 29 participatiemedewerkers en 40 vrijwilligers zet Meerwinkel zich ook in voor regionale goede doelen en activiteiten. De goede doelen wisselen en worden op voorstel van de vrijwilligers van Meerwinkel bepaald.

Kringloopwarenhuis met een breed assortiment

Het assortiment van Meerwinkel is zo breed dat je kunt spreken van een kringloopwarenhuis: kleding, servies, boeken, meubels, antiek, elektronica en multimedia. Dagelijks worden nieuwe spullen gebracht en wisselt het aanbod. In de winkel en het magazijn werken enthousiaste medewerkers en vrijwilligers bij wie het belang van het recyclen van goede producten voorop staat. Meerwinkel is een initiatief van Meerlanden.

Waar vindt u Meerwinkel?

Meerwinkel is gevestigd aan de Daalmeerstraat 9 in Hoofddorp. Op maandag is het kringloopwarenhuis geopend van 13.00 tot 17.00 uur, op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor overige informatie en vragen kunt u contact opnemen met Meerwinkel via telefoonnummer 023 554 6920 of via e-mail; info@meerwinkel.nl. Nadere informatie vindt u ook op de website : www.meerwinkel.nl.

Cheque overhandiging Meerwinkel

 

Meerlandenfonds

Meerlandenfonds verblijdt 90 goede doelen en verenigingen

Meerlanden verblijdt 90 goede doelen en verenigingen

Op donderdag 10 december 2015 hebben goede doelen en verenigingen uit handen van burgemeesters en wethouders cheques ontvangen tijdens de feestelijke uitreiking van het Meerlandenfonds. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van € 50.000,- in het fonds gestort om in totaal negentig sportverenigingen en goede doelen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden te ondersteunen.
“Zonder vrijwilligers staat de maatschappij stil”, zei Angeline Kierkels tijdens de uitreiking. “Het is mooi om te zien dat zij zich belangeloos inzetten voor hun stichtingen.Met het Meerlandenfonds willen wij de belangrijke rol die vrijwilligers vervullen benadrukken.”
Meerlandenfonds

Ieder jaar stort Meerlanden € 50.000,- in het Meerlandenfonds om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen jaarlijks tussen 1 oktober en 1 november een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

Gladheidbestrijding Meerlanden Vlootschouw 2015

Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor het winterseizoen

Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor het winterseizoen

De afgelopen week vond bij Meerlanden in Rijsenhout, Hillegom en Lisse de jaarlijkse vlootschouw van het materieel voor de gladheidbestrijding plaats. Dit materieel wordt ingezet op de wegen en fietspaden in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom en Lisse en bij bedrijven in deze regio. Samen met leverancier Schuitemaker controleerden de chauffeurs en coördinatoren al het materieel op een goede werking. Hierna bouwden de chauffeurs hun voertuigen op met de strooimachines en reden ter controle de verschillende strooiroutes. Met het uitzetten van ruim 250 zoutkisten in Aalsmeer, Haarlemmermeer en Heemstede in de komende weken en het aanvullen van de voorraden strooizout en pekelwater is het team klaar voor het komende winterseizoen.

Samenwerking

Ieder jaar voert Meerlanden voorafgaand aan het zogenaamde gladheidseizoen een technische controle uit op de 55 weg- en fietspadstrooiers. Vervolgens rijden alle chauffeurs hun strooiroute om te controleren of deze geen obstakels kent, die de gladheidbestrijding kunnen belemmeren. In overleg met de coördinatoren en gemeenten worden deze routes vervolgens eventueel aangepast en vastgesteld. Meerlanden werkt in de gladheidbestrijding samen met onderaannemers PC van der Wiel, Vrijbloed Transport, Roodenburgh en De Jong Transport. Daarnaast worden medewerkers van De Waterwolf en de AM Groep ingezet bij het handmatig strooien op bijvoorbeeld bruggen. Bij extreem winterweer kan Meerlanden tenslotte een beroep doen op extra veeg- en borstelmachines van de Meerboeren.

Oog voor milieu

Ook in het bestrijden van gladheid is Meerlanden samen met de opdrachtgevende gemeenten voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Een deel van het materieel rijdt op groengas, opgewekt uit GFT-afval. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater. Bij de natzoutmethode wordt het zout gemengd met pekelwater en op de wegen verspreid. Naast een betere werking is hierbij minder zout nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden uit het  eigen composteringsproces van GFT-afval. Tenslotte worden de voorraden steenzout, nadat ze zijn opgebruikt, vervangen door BIO-zout. BIO-zout is een restproduct uit de vervaardiging van biobrandstof.

Grootste areaal van Nederland

Vanuit Rijsenhout, Hillegom en Lisse coördineert Meerlanden met een team van zo’n tachtig mensen de gladheidbestrijding voor de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Heemstede, Hillegom en Lisse en bedrijven in deze regio en voert dit uit. Dit werk doet het team naast hun reguliere baan. Bij elkaar bedient Meerlanden hiermee het grootste areaal aan gemeentelijke wegen van Nederland.

Gladheidbestrijding Meerlanden Vlootschouw 2015
Bladverwijdering Meerlanden

Meerlanden houdt samen met inwoners de straten bladvrij

Meerlanden houdt samen met inwoners de straten bladvrij

De herfst en het vallen van bladeren kan voor overlast zorgen. Zo kunnen bladeren een net straatbeeld verstoren en soms zelfs leiden tot risico’s.

Vandaar dat het jaarlijks opruimen van blad een belangrijke taak is voor Meerlanden in samenwerking met de gemeenten. Meerlanden maakt dit jaar de inwoners van Aalsmeer, Haarlemmermeer, Heemstede en Hillegom met campagnes opnieuw enthousiast om samen de verantwoordelijkheid te dragen en ervoor te zorgen dat de straten netjes en veilig zijn.

Meerlanden start in deze periode een campagne om mensen te informeren en enthousiast te maken om te helpen bij het opruimen van blad. Op een aantal basisscholen zullen de leerlingen een folder ontvangen van de bladcampagne. Hierin staat informatie over wat zij en hun ouders kunnen doen om te helpen. Zo kan iedereen het blad natuurlijk gewoon kwijt in de gft-container, maar er kan ook samen met de buren actie worden ondernomen. Zodra de buurt een grote bladhoop heeft verzameld, komt Meerlanden dit op een afgesproken tijd gratis ophalen.

Naast een net straatbeeld en veiligheid op straat, heeft het opruimen van blad nog een voordeel. Het zorgt er namelijk voor dat er in het voorjaar minder onkruid zal groeien.

Van oktober tot december loopt de campagne over bladruimen en in november staat een grote bladronde op de agenda.

Stoep bladvrij maken
Angeline Kierkels

Angeline Kierkels nieuwe algemeen directeur Meerlanden

Angeline Kierkels nieuwe algemeen directeur Meerlanden

Na een zorgvuldige selectieprocedure wordt Angeline Kierkels op 1 november a.s. benoemd tot nieuwe Algemeen Directeur (CEO) van Meerlanden Holding NV. Meerlanden, met ruim 500 medewerkers, is actief in 9 gemeenten op het gebied  van o.a. afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en het opwekken van bio-energie.

Angeline Kierkels werkt sinds 2010 bij Meerlanden als directeur Publieke Sector. De onderneming speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling naar de zogenaamde ‘circulaire samenleving’. Kierkels: “Wij willen actief meewerken aan een systeem dat uitgaat van een gesloten kringloop, een circulaire maatschappij die gebaseerd is op hernieuwbaarheid en hergebruik. Het is een geweldige kans om hier richting en sturing aan te mogen geven. Het belang van bewoners, gemeenten en bedrijven staat voor mij voorop. Samen kunnen wij echt het verschil gaan maken.”

De Raad van Commissarissen is verheugd met de aanstelling van mevrouw Kierkels. “De afgelopen vijf jaar heeft zij laten zien dat ze visie en daadkracht combineert met het creëren van draagvlak. Wij hebben er veel vertrouwen in dat zij Meerlanden op een sterke manier zal leiden bij alle toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen”.

Angeline Kierkels
Meerlandenfonds

Meerlandenfonds 2015

Meerlanden opent inschrijving Meerlandenfonds

Goede doelen en verenigingen kunnen weer online aanvragen indienen

De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2015 start op 1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van € 50.000,- in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500,- en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000,-. De sluiting is 1 november 2015. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds staat aan het einde van het jaar gepland. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/Over_Meerlandenfonds.

Meerlandenfonds
Meerlanden wekt nu ook zonne-energie op

Meerlanden produceert nog meer duurzame energie

Meerlanden produceert nog meer duurzame energie

56 zonnepanelen als pilot op het hoofdkantoor geplaatst

Sinds deze week wekt Meerlanden niet alleen energie uit afval op, maar ook zonne-energie. Op het dak van het hoofdkantoor in Rijsenhout liggen 56 zonnepanelen, die bij elkaar opgeteld ongeveer 14.000 kWh per jaar aan stroom opwekken. Deze duurzaam opgewekte elektriciteit wordt in het elektriciteitsnet ingevoerd. Het plaatsen van deze zonnepanelen is een eerste stap. Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilot volgt een eventueel grootschaliger zonnepanelenproject van ongeveer 400.000 KwH per jaar op de daken van de zoutloods en de stalling van het winterdienstmaterieel van Meerlanden.

Meer groene energie

Meerlanden werkt volgens vijf strategische speerpunten; Meer winnen uit afval, Meer betrokken bij de buurt, Meer mogelijkheden voor mensen, Meer financiële waarde én Meer groene energie. Vooral bij deze laatste pijler past het verder verduurzamen van het energieverbruik door het inzetten van zonnepanelen.

Meerlanden wil het leveren en gebruiken van groene energie een impuls geven. De organisatie heeft afval in handen waarmee zij groengas en groene warmte opwekt. Meerlanden is continu op zoek naar partners en technieken om meer energie en grondstof uit afval te realiseren.

Ondergrondse restafvalcontainer geopend door Richard Kruijswijk en Angeline Kierkels

Bewoners Beatrixplein krijgen ondergrondse restafval container

Bewoners Beatrixplein krijgen ondergrondse restafval container

Op donderdagavond 3 september om 18:30 uur deponeerden wethouder Richard Kruijswijk en Angeline Kierkels, Directeur publieke sector Meerlanden, de eerste vuilniszak in de splinternieuwe ondergrondse restafval container bij het appartementen complex Beatrixplein in Bennebroek. Op verzoek van de bewonerscommissie hebben gemeente Bloemendaal en Meerlanden drie bovengrondse cocons vervangen met één ondergrondse restafval container.

Netter straatbeeld en minder vervoersbewegingen

Met de restafval container onder de grond, is het straatbeeld rustiger en netter geworden. Daarnaast is de inzamel capaciteit flink verhoogd. Waren de drie cocons samen goed voor 3.300 liter afval; de nieuwe restafval container kan maar liefst 5.000 liter afval aan.

“Deze container is het resultaat van de inspanningen van de bewoners van het Beatrixplein. In 2011 werden zij klimaatstraat nummer 1 van Nederland. Als gemeente wilden wij hen belonen door te zorgen voor een ondergrondse inzamel container. Door de grotere inzamel capaciteit van de ondergrondse container en één centrale inzamel locatie, reduceren wij het aantal vervoersbewegingen van de inzamel wagens. Dit betekent minder overlast voor de inwoners en lagere operationele kosten,” aldus Richard Kruijswijk.

Ondergrondse restafvalcontainer geopend door Richard Kruijswijk en Angeline Kierkels
Scouts Tjarda Hillegom en wethouder Anne de Jong ruimen op

Ruim 500 kilo zwerfvuil resultaat actie “Schoon Schip”

Ruim 500 kilo zwerfvuil resultaat actie “Schoon Schip”

Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar hebben enthousiaste scouts van Scouting Tjarda de haven en waterwegen van Hillegom zwerfafvalvrij gemaakt. Anne de Jong, initiatiefnemer van Schoon Schip, wethouder en Loco-burgemeester van Hillegom, gaf afgelopen zaterdag 29 augustus om 10.00 uur het startsein voor de opschoonactie.

“Hillegom is schoner geworden in de afgelopen jaren, maar desalniettemin halen de scouts elk jaar toch ruim 500 kilo zwerfvuil uit het water,” aldus Anne de Jong.

De verkenners voeren met sloepen de haven in en haalden ruim tien fietsen, een dranghek, plastic verpakkingsmateriaal en meer dan twintig vuilniszakken vol aan ander drijfvuil uit het water. De welpen struinden ondertussen met bladharken de waterranden van de sloten in onder andere Vosse Park af en verzamelden blikjes, plastic flesjes en andere rommel.

Een aantal scouts had thuis speciale hulpstukken gefabriceerd waaronder een heus “watermagneet” om zo nog slagvaardiger zwerfvuil uit het water en de waterranden te kunnen vissen.

Drijfvuilactie maakt zwerfafvalprobleem zichtbaar

De actie Schoon Schip kreeg veel bekijks van het winkelend publiek. Aan het einde van de dag konden de inwoners met eigen ogen zien hoeveel afval er in het afgelopen jaar in het water is beland toen de scouts al het opgeviste afval op de Hillegommerbrug en de Hillinenbrug uitstalden. Meerlanden heeft het afval vervolgens afgevoerd naar de milieustraat.

De gemeente Hillegom moedigt opschoonacties door verenigingen en scholen aan als onderdeel van haar beleid Hillegom Schoon. Meerlanden houdt regelmatig zwerfafvalacties op basisscholen. Het bedrijf vindt het belangrijk dat jongeren zich bewust worden op het gebied van (zwerf)afval.

Scouts Tjarda Hillegom en wethouder Anne de Jong ruimen op