De Bosbouwers - zwerfvuilactie Kids for Kids School Olympics

Zwerfafval opruimen voor het goede doel

Zwerfafval opruimen voor het goede doel

Leerlingen & Meerlanden ruimen zwerfvuil op voor St. Leergeld

Samen met meer dan  500 leerlingen van 8 Haarlemmermeerse basisscholen gaat Meerlanden de komende twee weken zwerfafval opruimen om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld. Meerlanden beloont de leerlingen die meedoen door op 17 september aanstaande een donatie te doen aan Stichting Leergeld. De overhandiging vindt plaats tijdens Kids for Kids School Olympics.

520 leerlingen, 8 opschoonacties

Maandag hebben leerlingen van basisschool De Bosbouwers in Hoofddorp de aftrap gegeven. Met 96 leerlingen hebben zij zwerfafval in de omgeving van de school en het Haarlemmermeerse Bos opgeruimd. Ruim 300 kilo afval hebben zij ingezameld.

De volgende scholen gaan ook de strijd aan met zwerfvuil:
• Gaandeweg, Zwanenburg (1 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• De Zilvermeeuw, Lisserbroek (1 sept. 13.00 – 15.00 uur)
• Vesterhavet, Hoofddorp (3 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• De Ark, Nieuw Vennep (7 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• De Bosrank, Hoofddorp (8 sept. 13.00 – 15.00 uur)
• Twickel, Hoofddorp (10 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• IKC Wereldwijs, Hoofddorp (10 sept. 13.00 – 15.00 uur)

Kids for Kids School Olympics

Kort na de start van het nieuwe schooljaar vindt op 17 september ’15 voor kinderen uit de groepen 6,7 en 8 van 11 basisscholen in Haarlemmermeer een bijzondere sportdag plaats. Dit Kids for Kids School Olympics evenement wordt dan voor de 3e keer georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer in samenwerking met Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Uitgangspunt voor deze Olympische Sportdag is op de eerste plaats met zoveel mogelijk leerlingen van basisscholen in Haarlemmermeer een dag lekker bezig te zijn met verschillende sporten. Daarnaast is het doel van deze dag om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld Haarlemmermeer. De diverse sportonderdelen worden gesponsord door bedrijven uit de regio.

Donatie Stichting Leergeld

In Haarlemmermeer leven op dit moment meer dan 3.300 kinderen in gezinnen met lage inkomens. Dagelijks hebben zij te maken met spanning over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften, waardoor het voor hen vaak onmogelijk is om te sporten of aan andere (buiten)schoolse activiteiten mee te doen. Stichting Leergeld helpt (als laatste vangnet) schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een beperkt inkomen met het kunnen “meedoen”.

Het Kids for Kids School Olympics evenement en het zwerfafvalproject met Meerlanden leveren niet alleen een sportieve prestatie en een schone omgeving van de school op, maar ook een donatie voor Leergeld Haarlemmermeer.

Feiten en cijfers Meerlanden 2014 in een oogopslag

2014: duurzaam en financieel gezond jaar voor Meerlanden

2014: duurzaam en financieel gezond jaar voor Meerlanden

Jaarverslag online op jaarverslag.meerlanden.nl

Terugkijkend op 2014 is sprake van een goed jaar voor Meerlanden. De omzet bedroeg € 59 miljoen en het resultaat komt uit op € 3 miljoen. Dit is boven verwachting. Door kostenbesparing is Meerlanden erin geslaagd een beter resultaat neer te zetten. En inmiddels behoren aanloopverliezen van het vergistingsproject tot het verleden, wat uiteraard heeft bijgedragen aan de verbetering van het resultaat. Gezonde balansverhoudingen, een solide solvabiliteit en de goede resultaatontwikkeling bieden ook ruimte om een hoger dividend uit te keren. De dividenduitkering aan de aandeelhoudende gemeenten van Meerlanden betekent een verhoging van 80% vergeleken met vorig jaar.

Ger de Jong, Algemeen Directeur Meerlanden: “Goede resultaten moeten we gezamenlijk delen. Dat ligt in het verlengde van onze kernwaarden. De uitkering van €2 miljoen aan dividend is passend in de relatie tussen het bedrijf en haar partners.”

Breder verslag

Het jaarverslag 2014 van Meerlanden is vanaf nu online beschikbaar op jaarverslag.meerlanden.nl. Dit jaar is het verslag breder van opzet dan eerdere verslagen. Het jaarverslag sluit dit jaar beter aan op de wijze waarop Meerlanden opereert: open, gedegen, maatschappelijk betrokken en kostenbewust. Daardoor is het jaarverslag meer geworden dan alleen een verslag over de activiteiten die Meerlanden uitvoert, maar wordt ook verteld op welke wijze zij dat doet.

De wijze waarop Meerlanden opereert is terug te voeren op vijf kernwaarden:

• Meer winnen uit afval
• Meer betrokkenheid bij de buurt
• Meer groene energie en warmte
• Meer mogelijkheden voor mensen
• Meer financiële waarde

Feiten en cijfers Meerlanden 2014 in een oogopslag
Kinderen van de Savioschool met de juf, Jeroen Spanbroek en wethouder De Jong bij het milieuplein

Leerlingen Savioschool scheiden afval meteen in de klas

Leerlingen Savioschool scheiden afval meteen in de klas

Wethouder De Jong opent 1e milieuplein op school in Hillegom

Vanaf donderdag 2 juli scheiden alle leerlingen en docenten van de Savioschool uit Hillegom officieel al hun afval. Die dag openden ze samen met wethouder Anne de Jong, directeur Jeroen Spanbroek en Hans Baas van Meerlanden het milieuplein van de school en gaven daarmee het startschot voor het educatieprogramma Recycling. Hiermee is de Savioschool de 1e school in Hillegom die vijf afvalstromen al in de klas recyclet; groenafval, papier, plastic, drinkpakjes en restafval worden apart weggegooid in gekleurde bakken. Meerlanden zamelt deze stromen vervolgens apart in. “Hartstikke goed van jullie om als eerste school in Hillegom zo je best te doen om afval te scheiden en daarmee te recyclen!” aldus een trotse wethouder de Jong. Volgens directeur Jeroen Spanbroek en de leerlingen is het niet altijd even makkelijk om het afval in de juist bak te gooien: “maar door het er met elkaar over te hebben, gaat het steeds beter.”

Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Hillegom en Meerlanden met het doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

Over het educatieprogramma Recycling

De Savioschool start als eerste school in de gemeente Hillegom met een nieuw onderwijsprogramma over recycling. Het afval uit alle klassen worden voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic, drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel bovendien geld verdienen, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.

Groene Loper Festival 2015

Meerlanden hoofdsponsor Groene Loper Festival 2015

Meerlanden hoofdsponsor Groene Loper Festival 2015

MeerCompost tegen bodemprijzen en gratis ‘ Seedbombs’ bij de kraam van Meerlanden. Op=Op

Samen met kringloopwarenhuis Meerwinkel is Meerlanden dit jaar weer hoofdsponsor van het Groene Loper Festival (GLF). Dit duurzame festival vindt plaats op het Raadhuisplein in Hoofddorp op 28 juni ’15 van 12.00 tot 18.00 uur.

Activiteiten bij Meerlanden op GLF

Mini-moestuinders en hobbytuinders kunnen hun hart ophalen bij de kraam van Meerlanden. Hier biedt zij tegen bodemprijzen Meercompost aan. Deze compost wordt gemaakt van keuken- en tuinafval dat Meerlanden bij bewoners en bedrijven inzamelt. Voor bezoekers van de kraam is er ook een gratis ‘ seed bomb’, waar bloemen uit groeien die favoriet zijn bij bijen.

Meerlanden verwerkt uw keuken- en tuinafval (GFT). Een innovatief proces van vergisten en composteren levert 5 nuttige producten die ingezet worden in de regio. Vergisting levert groengas en CO2. Composteren levert warmte,  compost en water. Door GFT goed te scheiden dragen we allemaal bij aan iets moois: een waardevolle en leefbare omgeving voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Uw GFT is het begin van iets moois! www.beginvanietsmoois.nl.

Meerlanden start bouw composteringstunnels

Meerlanden start bouw composteringstunnels

Meerlanden start bouw composteringstunnel

Maandag 22 juni is Meerlanden gestart met de optimalisering van het overdekte composteringscomplex in Rijsenhout. Naast de bestaande vijf tunnels worden twee extra tunnels gebouwd. In deze tunnels wordt groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gecomposteerd, nadat het eerst vergist is. Tegelijk met de twee nieuwe tunnels, wordt de mengfaciliteit behorende bij de compostering vergroot. Met deze uitbreiding komt Meerlanden tegemoet aan de wens van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om geen gecomposteerd materiaal buiten op te slaan. Daarnaast kan Meerlanden door de extra composteringscapaciteit meer groengas produceren. De bouw zal eind 2015 gereed zijn.

Groene energie

In 2010 is de bestaande openlucht compostering op het terrein van Meerlanden in Rijsenhout vervangen voor een moderne overdekte tunnelcompostering. Vervolgens is in 2011 een vergistingsinstallatie in bedrijf genomen. Een innovatieve stap voorwaarts in de verwerking van het GFT dat Meerlanden bij bewoners en bedrijven inzamelt. Sindsdien worden namelijk groene energie, warmte, water en compost gewonnen uit het tuin- en keukenafval. Producten, die op verschillende manieren nuttig toegepast kunnen worden en bijdragen aan de besparing op grondstoffen en de vermindering van CO2-uitstoot in de regio.

Reductie geuroverlast

Inmiddels draait de installatie op volle toeren en dient het als voorbeeld voor soortgelijke installaties in Nederland. Echter, omwonenden van Meerlanden ervaren bij tijd en wijle ook geuroverlast, die terug te voeren is op de installatie. In samenspraak met deze omwonenden, de gemeente Haarlemmermeer en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied treft Meerlanden verschillende maatregelen om de geuroverlast tegen te gaan. De uitbreiding van de compostering  is één van de stappen in dit proces.

Biemond & van Wijk en Meerlanden ondertekenen driejarig contract voor bedrijfsafval

Biemond & van Wijk gaat voor duurzaam beheer bedrijfsafval

Biemond & van Wijk gaat voor duurzaam beheer afval

Wederzijdse samenwerking versterkt lokale economie

Mercedes-Benz dealer Biemond & van Wijk en Meerlanden Bedrijfsafval zijn per 1 juli een driejarige verbintenis aangegaan voor het beheer van de afvalstromen. Op de bedrijfslocaties in Aalsmeer, Haarlem en Schiphol en voor Biemond Tankservice in Diemen coördineert en monitort Meerlanden de inzameling van alle afvalstromen. Ook adviseert ze over afvalpreventie en te behalen (milieu)winst op gebied van afval. Biemond & van Wijk zet hiermee een mooie stap in het verwezenlijken van haar milieudoelstellingen. “Door te kiezen voor Meerlanden Bedrijfsafval versterken we niet alleen de lokale economie, we krijgen meer inzicht in onze afvalstromen en sluiten de keten van verantwoorde inzameling tot verwerking ervan, zodat veel van ons afval weer als grondstof ingezet kan worden,” aldus Ralph Heinis, Directeur Aftersales bij Biemond & van Wijk.

Advisering

Biemond & van Wijk kijkt bij het beheer van de afvalstromen met dit nieuwe contract niet meer alleen naar de inzameling van afvalstromen als papier, oude banden, olie en accu’s. Door de coördinatie en monitoring ervan bij Meerlanden Bedrijfsafval onder te brengen, wordt de Mercedesdealer naar eigen zeggen volledig ontzorgd op dit vlak. Samen wordt gekeken naar nieuwe inzamelmethoden. Maar ook hoe het werk zo kan worden ingericht dat medewerkers het afval beter kunnen scheiden en de hoeveelheid afval verminderd kan worden. Doordat Biemond & van Wijk de registratie van de afvalstromen hiermee extern belegt en niet langer met verschillende inzamelaars hoeft af te stemmen, wordt het afvalbeheer bovendien gemakkelijker en transparanter.

Lokale samenwerking

Met de nieuwe overeenkomst verstevigen de bedrijven hun wederzijdse relatie. Biemond & van Wijk levert sinds het begin van de eeuw vuilniswagens aan Meerlanden en Meerlanden zamelde al afval in op de bedrijfslocatie in Aalsmeer. Daarnaast is de keuze voor een lokale partner voor het beheer van afval vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen een bewuste. Op deze manier worden de lokale economie en lokale werkgelegenheid bevorderd.

Over Biemond & van Wijk

Biemond & van Wijk is officieel dealer van Mercedes-Benz personenauto’s en bedrijfswagens in het centrum van de Randstad: van de A2 tot de Noordzeekust en van het Noorzeekanaal tot de zuidgrens van de Haarlemmermeer. Met een sterke focus op klanttevredenheid, de spreekwoordelijke kwaliteit van het topmerk Mercedes-Benz en de inzet en het enthousiasme van nu zo’n 150 medewerkers wordt dagelijks gewerkt aan duurzame en toekomstgerichte mobiliteits- en vervoersoplossingen. Samen met de tot de groep behorende carwash-, tankservice- en autoschadeherstelactiviteiten bieden zij een totaalpakket op het gebied van mobiliteit.

Kierkels en Van den Hoed blij met hernieuwde samenwerking Meerlanden en AM Groep

Meerlanden en AM Groep zetten samenwerking voort

Meerlanden en AM Groep zetten samenwerking voort

Participatiemedewerkers blijven aan het werk bij Meerlanden team in Haarlemmermeer

Op 8 juni 2015 om 13:00 uur ondertekenden Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden, en Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep, een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Hiermee committeren beide organisaties zich opnieuw om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij het Meerlanden team dat in gemeente Haarlemmermeer de groenvoorzieningen onderhoudt.
Met het aanbieden van werkplekken aan participatiemedewerkers uit Haarlemmermeer en directe omgeving, draagt Meerlanden bij aan een verhoging van de lokale, sociale participatie en ondersteunt hiermee de gemeente Haarlemmermeer bij de uitvoering van de Participatiewet.
“Binnen het takenpakket van Meerlanden hebben wij werk op verschillende doe- en denkniveaus. Via AM Groep kunnen wij dan ook participatiemedewerkers een baan aanbieden bij een regulier bedrijf”, aldus Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden.

Gedetacheerd in plaats van ingehuurd

De participatiemedewerkers worden nu gedetacheerd bij Meerlanden in plaats van ingehuurd en worden direct aangestuurd door een meewerkend voorman van Meerlanden. Voor de medewerkers die voorheen werkzaam waren bij een sociale werkvoorziening of die uit de bijstand kwamen, is deze nieuwe afspraak tussen AM Groep en Meerlanden een verbetering. De medewerkers hebben nu in hun beleving een volwaardige plek binnen het Meerlandenteam.
“Wij zijn blij dat Meerlanden onze medewerkers al lange tijd de kans geeft om volwaardig mee te doen binnen het reguliere arbeidsproces. Met de continuering van onze samenwerking geven wij verder vorm aan de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in de Participatiewet,” aldus Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep.

Samenwerking Meerlanden en AM Groep

Meerlanden en AM Groep werken al sinds vele jaren samen. Momenteel werken medewerkers van AM Groep bij Meerlanden in verschillende bedrijfsonderdelen waaronder De Meerwinkel, milieustraten, straatreiniging en plantsoenendienst in gemeente Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer.

Compost Meerlanden

Moestuinen krijgen MeerCompost van Meerlanden

Moestuinen krijgen MeerCompost van Meerlanden

Compost van keuken- en tuinafval goed voor de bodem

Moestuinen en volkstuincomplexen in Aalsmeer, Hoofddorp, Nieuw Vennep, Rijsenhout en Hillegom hebben op Goede Vrijdag en de dagen erna gratis een lading MeerCompost ontvangen van Meerlanden. Het idee voor deze actie ontsproot op de Landelijke Compostdag van 21 maart, waarop Meerlanden in veertien gemeenten 55.000 zakken gratis compost uitdeelde. Onder moestuinders bleek ook vraag naar de natuurlijke compost uit keuken- en tuinafval (GFT). Bijvoorbeeld van Miriam Geurts van De Groen(s)te Tuin in Nieuw-Vennep: “in onze tuin werken we samen met buurtbewoners om biologische groente en fruit te oogsten en deze compost geeft onze bodem de juiste extra energie.”

Begin van iets moois

Met deze geste laat Meerlanden aan de tuinders zien dat GFT-afval letterlijk het begin is van iets moois. Van groente-, fruit- en tuinafval wordt compost gemaakt. Groente en fruit groeit beter op een met compost bewerkte bodem. Na het oogsten – en eten – van de gewassen kunnen de schillen, loof en klokhuizen weer in de groene afvalcontainer om er compost van te maken. Bovendien is 2015 door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationaal Jaar van de Bodem.

MeerCompost

MeerCompost is uitermate geschikt voor de moestuin. Het stimuleert de groei van gewassen, bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. De compost wordt gemaakt door een combinatie van vergisting en compostering van organische afvalstromen. MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en dierziekten. Kijk voor het gebruiksvoorschrift op www.beginvanietsmoois.nl.

Meerlanden en compost