Meerlanden en gemeenten voeren nieuwe systematiek in voor nog meer samenwerking in afvalbeheer

Meerlanden en gemeenten voeren nieuwe systematiek in voor nog meer samenwerking in afvalbeheer

Dezelfde tarieven voor gelijke dienstverlening: samen sneller circulair

De gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk gaan dezelfde tarieven betalen voor gelijke dienstverlening voor afvalbeheer door Meerlanden NV. Deze samenwerking krijgt zijn beslag in de nieuwe Uniforme Dienstverleningsovereenkomst. Op 10 juli vond de officiële ondertekening plaats, een moment met een feestelijk tintje!

De nieuwe systematiek zal op termijn voor de aandeelhoudende gemeenten voordeliger zijn en de administratie en het contractbeheer vereenvoudigen.

De uniforme manier van werken biedt de gemeenten ook de mogelijkheid om hun opdrachtgeversrol richting Meerlanden meer vanuit gezamenlijkheid in te vullen. Wethouder Mariëtte Sedee van Haarlemmermeer en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg met Meerlanden: “Ik vind het een mooie stap dat we nu gelijke tarieven hanteren. Daarnaast is het belangrijk dat er beleidsvrijheid blijft bestaan. We kunnen nog steeds éigen keuzes maken in het afvalbeheer. Maar, voor gelijke dienstverlening gelden nu gelijke tarieven. Een goede ontwikkeling.”

Door de standaard contractvorm en tarieven kunnen gemeenten de dienstverlening voor afvalbeheer gemakkelijker onderling vergelijken. Groot voordeel is dat financiële effecten van keuzes direct zichtbaar zijn en effecten van beleidskeuzes makkelijker zijn te vergelijken en door te rekenen voor de eigen gemeente.  Het afvalbeheer wordt door de gelijke tarieven efficiënter en zo blijft er meer energie over om ons te richten op waar het echt om gaat: de leefomgeving in onze regio mooier en duurzamer maken.

Meerlanden zet erop in om grondstoffen die zij bij huishoudens en bedrijven inzamelt, zo hoogwaardig mogelijk te (doen) verwerken; lokaal waar het kan, regionaal of landelijk waar het moet. Angeline Kierkels (algemeen directeur Meerlanden): “Binnen de samenwerking met onze gemeenten verschuift onze rol steeds meer op naar die van leverancier van grondstoffen. Door de nieuwe systematiek is er volledige transparantie en dat is ook aantrekkelijk voor eventueel nieuwe gemeenten om zich aan te sluiten bij Meerlanden. We zijn blij dat we dit samen met gemeenten hebben weten te realiseren.”

Regio Amsterdam zet in op Zero Emissie Stadslogistiek

Meer dan 50 publieke en private partijen ondertekenen Green Deal ZES tijdens State of the Region 2019

Om de gevolgen van de fors toenemende logistieke – en pendelstromen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het hoofd te bieden, ondertekenden meer dan 50 publieke en private partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) tijdens State of the Region 2019. Ondertekenaars zetten hiermee in op het zoveel mogelijk emissievrij beleveren van steden in 2025 en schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast vormen het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden en het beperken van geluid belangrijke doelen van Green Deal ZES.

Grootstedelijke regio’s, zoals de Metropoolregio Amsterdam, zijn de motoren van de economie. Inwoners van de MRA werken, wonen en recreëren in de MRA als ‘daily urban system’ en daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Tegelijkertijd is er het streven naar een verbetering van de leefbaarheid in de MRA. De regionale impuls van de landelijke Green Deal ZES is een initiatief van de Amsterdam Economic Board en draait om samenwerking en kennisdeling tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Deelnemers aan de Green Deal ZES testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving.

Richard Hoving, Challenge Lead Mobiliteit, Amsterdam Economic Board: “Samen zien we zien dat slimme en schone (stads)logistiek een belangrijke voorwaarde is voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden en de MRA als geheel. Het zorgt ervoor dat internetbestellingen thuis of op het werk worden afgeleverd, restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben, afval wordt ingezameld en een verbouwing probleemloos verloopt. We zien ook dat, door de veranderende klanteneisen, de dagelijkse bevoorrading van stad en regio steeds fijnmaziger en steeds vaker just-in-time wordt. Stadslogistiek wordt steeds belangrijker en blijft groeien. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we dit probleem beleidsmatig te lijf en zetten we vol in op leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de MRA”.

Ondertekenaars vanuit publieke sector zijn: de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Beemster, Beverwijk, Diemen, Haarlemmermeer, Heemskerk, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam. De gemeenten Amsterdam en Haarlem zijn al in een eerder stadium toegetreden.

Ondertekenaars vanuit (semi-)private sector zijn: AMS Institute, Apenkooi Events, Bam Regionaal Infra Amsterdam, Big Data Value Center, Breikers, City Hub, Dura Vermeer, Evanet, GO!-NH, Green Wave Urban Transports, Hulshoff, Izipack, IJmond Bereikbaar, Johan Cruijff Arena, Leaseplan, Meerlanden, OV IJmond, ORAM, Parcls, Port of Amsterdam, RAB Bouwcenter, Rabobank Amsterdam, RAI Amsterdam, RAVO, Rutte Groep, Shell Nederland, Simply Mile, StreetScooter Nederland, Van Keulen, Van ’t Hek, Voedsel Verbindt, Waalpaal en Zoev City.

Kringloopwinkel Meerwinkel ontvangt Keurmerk Kringloopbedrijven

Kringloopwinkel Meerwinkel ontvangt Keurmerk Kringloopbedrijven

Meerwinkel, het kringloopbedrijf van afval- grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden, is gecertificeerd voor het Keurmerk Kringloopbedrijven van Brancheorganisatie Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Dit kwaliteitskeurmerk voor kringloopbedrijven stelt kwaliteitseisen waarmee zij borgen op een professionele, veilige en verantwoordelijke manier met mensen en materialen om te gaan.

Een kringloopwarenhuis draagt bij aan het verder realiseren van een circulaire samenleving, waarin afval wordt hergebruikt en gerecycled, en waarin regionale werkgelegenheid wordt bevorderd, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door te voldoen aan het Keurmerk, tonen we aan dat dit op een professionele manier gebeurt: we borgen de kwaliteit van de dienstverlening, het realiseren van vertrouwen in de markt en het bevorderen van het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere aanbieders van tweedehands goederen. Het Keurmerk Kringloopbedrijven is in de basis afgeleid van ISO 9001, ISO 14001 en VCA-normering. Mans Everhardus van Meerwinkel: “Ons team werkt dagelijks met passie om onze bezoekers gastvrij te ontvangen en producten en diensten tegen een goede kwaliteit-prijsverhouding aan te bieden, het keurmerk is een zichtbaar bewijs van onze kwaliteit. Daar zijn we trots op!”

Gastvrij kringloopwarenhuis en leerwerkbedrijf

Meerwinkel biedt arbeids- en ontwikkelingskansen voor circa 30 mensen op verschillende doe- en denkniveaus. Bij Meerwinkel zijn betaalbare tweedehands producten van goede kwaliteit te vinden, het assortiment is overzichtelijk gepresenteerd en wisselt per dag. Voordat deze in de winkel worden aangeboden, wordt allerhande meubilair gecontroleerd en indien nodig schoongemaakt. Apparatuur en speelgoed wordt vooraf getest en in de fietswerkplaats zijn in de afgelopen tien jaar al meer dan 7.500 fietsen opgeknapt. Zo draagt Meerwinkel bij aan het hergebruik van tal van goederen en preventie van afval.

Bedrijfsafval

Vervangende inzameldagen Bedrijfsafval rond feestdagen

Afvalkalender Bedrijfsafval

Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren

Op Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren zamelen wij geen afval in bij onze zakelijke klanten. Ook onze milieustraten zijn die dagen gesloten.

De vervangende inzameldagen van rolcontainers voor rest- en GFT-afval zijn:

 • Pasen: maandag 22 april wordt ingehaald op dinsdag 23 april
 • Koningsdag: let op! Zaterdag 27 april is geen inzameldag
 • Hemelvaart: donderdag 30 mei wordt ingehaald op vrijdag 31 mei
 • Pinksteren: maandag 10 juni wordt ingehaald op dinsdag 11 juni

Wilt u:

 • Een vervangende dag voor oud papier, karton en/of folie (plastic)?
 • Uw container(s) niet laten legen wegens vakantie?
 • Eventueel een andere vervangende dag afspreken?

Stuurt u dan een e-mail naar bedrijfsafval@meerlanden.nl.

Bedrijfsafval

Goede Vrijdag weer Dag van de Moestuin

Goede Vrijdag weer Dag van de Moestuin

Gratis MeerCompost van GFT voor moes- en volkstuinen

 

Op Goede Vrijdag, 19 april, organiseert Meerlanden als vervolg op de Landelijke Compostdag weer de Dag van de Moestuin. Volkstuincomplexen en buurtmoestuinen uit de regio kunnen deze dag gratis MeerCompost laten bezorgen. Een goed moment voor de tuinders om aan het begin van de lente hun bodem nieuwe energie te geven met compost. Deze natuurlijke bodemverbeteraar wordt in de Groene Energiefabriek van Meerlanden gemaakt van organisch keuken- en tuinafval (GFT) dat ingezameld wordt bij huishoudens en bedrijven in de regio.

 

Aanvragen MeerCompost

Moestuinders die in aanmerking willen komen voor maximaal 5 m3 MeerCompost kunnen een e-mail sturen naar moestuinendag@meerlanden.nl. In de e-mail zetten ze de naam van het complex of buurtinitiatief, contactpersoon, het bezorgadres en de gewenste hoeveelheid compost. Maximaal 20 initiatieven komen in aanmerking voor de gratis MeerCompost, op volgorde van aanmelding.

 

Zelf groente verbouwen populair
Het idee voor deze actie ontsproot op de Landelijke Compostdag, waarop Meerlanden in vijftien gemeenten gratis meer dan 55.000 zakken MeerCompost uitdeelt. Onder moestuinders bleek ook vraag naar de natuurlijke compost uit keuken- en tuinafval. “Moestuinieren is de laatste jaren weer steeds populairder. Wat is ook mooier dan samen met buurt- of klasgenoten je eigen groenten en fruit te telen en op te eten? Zo ervaar je dat het scheiden van GFT letterlijk het begin van iets moois is,” aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden.

 

Lokale voedselketen sluiten
Door op de Dag van de Moestuin in de vraag naar compost te voorzien sluiten bewoners samen met gemeenten en Meerlanden de lokale voedselketen; van organisch afval naar voedsel. Van GFT wordt compost gemaakt. Door dit toe te voegen aan de bodem stimuleert het de groei van groente en fruit op milieuvriendelijke manier. Na het oogsten – en natuurlijk het eten – van de gewassen kunnen de schillen, loof en klokhuizen in de GFT-afvalcontainer zodat er weer compost van gemaakt kan worden. Dit gebeurt in de Groene Energiefabriek van Meerlanden door een combinatie van vergisting en compostering. Het eindproduct MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.

Eurocommissaris Frans Timmermans neemt Plastic Avengers Manifest in ontvangst

Eurocommissaris Frans Timmermans neemt Plastic Avengers Manifest in ontvangst

Meerlanden één van ondertekenaars duurzame omgang met plastic

Afgelopen dinsdag 3 april overhandigde Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer, in Leiden het Plastic Avengers Manifest aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Als één van de 100 ondertekenaars was Meerlanden met een afvaardiging bij dit moment aanwezig.

“Onder het motto “Samen sneller circulair” ondersteunt Meerlanden actief initiatieven die helpen om schone stromen – in dit geval plastic afval – in de vorm van grondstoffen terug in de productieketen te brengen,” licht Daniela Cizkova, programmamanager Educatie bij Meerlanden, de ondertekening toe.

 

Plastic Avengers Manifest
Op initiatief van de Plastic Soup Surfer Merijn Tinga en Zwerfinator Dirk Groot heeft op 8 februari 2019 de eerste Plastic Avengers Conference (PAC2019) plaatsgevonden. Deze conferentie heeft ongeveer 100 Nederlandse strijders tegen plastic vervuiling bij elkaar gebracht, waaronder Meerlanden, die zich met passie inzetten voor het – vaak in praktische zin – bestrijden van plastic afval.

Deze conferentie heeft met de inbreng van de deelnemers geresulteerd in een nieuw kader voor een duurzame omgang met plastic, vastgelegd in het Plastic Avengers Manifest. Aan het eind van de bijeenkomst is het concept-manifest aan GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger overhandigd.

Dinsdag 3 april kon een trotse Merijn Tinga, in bijzijn van Meerlanden, in Leiden de finale versie van het manifest aan Eurocommissaris Frans Timmermans overhandigen.

 

Europees verbod single use plastic

Het Plastic Avengers Manifest helpt meteen mee aan een Europees verbod op single use plastics. Onder leiding van Frans Timmermans heeft het Europees Parlement afgelopen week namelijk ingestemd met het verbod van tientallen plastic producten die veel op de stranden worden gevonden. Volgens de nieuwe regels verbiedt de EU de meest voorkomende artikelen voor eenmalig gebruik, zoals rietjes, bestek en wattenstaafjes. Ook introduceert zij een volledig verbod op plastic bekers en voedselcontainers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen, aangezien er goede alternatieven bestaan. EU-lidstaten zullen het aantal bekers en voedselverpakkingen gemaakt van plastic voor  2026 moeten verminderen. De regels stellen een reductiedoel van 77% van de plastic flessen in 2025 en 90% in 2029 voor. Het aandeel recyclaat in PET-flessen moet 25% zijn in 2025 en 30% in 2030.

 

Speerpunten van het Plastic Avengers Manifest
Een duurzame omgang met plastic zonder de vervuiling:

 

 1. DIE INBRENGT, DIE TERUGBRENGT.
 • Volledige verantwoordelijkheid milieu-impact bij bedrijven. Retailers, grootwinkelbedrijven, producenten en merkeigenaren zijn volledig verantwoordelijk en betalen voor het organiseren van hoogwaardige inzameling, sortering en de kosten van het opruimen.

 

 1. MINDER IS MEER, ANDERS IS BETER
 • Reductie, hergebruik en alternatieve materialen. Een jaarlijkse absolute reductie van de totale eenmalige plastic verpakkingseenheden. Investering in alternatieve aanbiedvormen en leveringssystemen op basis van hergebruik en navulling. Bio-afbreekbare plastics of andere ‘bioplastics’ zijn met de huidige stand van techniek geen alternatief.

 

 1. HET DIKKE PRIKKEL PRINCIPE
 • Goed gedrag aantrekkelijk; het veranderen van consumentengedrag. Zorgvuldige omgang met plastics is aantrekkelijk gemaakt. Verpakkingen zijn zo ontworpen dat consumenten er intuïtief het juiste mee doen.

 

 1. EENVOUD EERST
 • Terugdringen toxiciteit, typen plastic en aanpassen ontwerp. Producten bevatten aanzienlijk minder schadelijke additieven en er zijn veel minder typen plastic op de markt. Producten die schadelijke additieven bevatten zijn duidelijk gelabeld.

 

 1. DATA OPPAKKEN STOPT OPRUIMEN
 • Monitoring voorop bij opruimactiviteiten. Opruimen is nuttig en nodig, maar is symptoombestrijding als er geen data wordt verzameld over zwerfafval dat uit het milieu is verwijderd.

De volledige versie van het manifest is te vinden op https://plasticavengersmanifest.org/manifest/

Wat rondom de richtlijnen voor het gebruik van single use plastics (SUP) nog een aantal jaren geleden voor veel mensen als een 1-aprilgrap klonk, wordt langzamerhand de realiteit!

Leerlingen ’t Joppe starten april met scheiden afval – en het is geen grap!

Leerlingen ’t Joppe starten april met scheiden afval – en het is geen grap!

Wethouder Mariëtte Sedee geeft startschot voor Recycle-educatieprogramma Meerlanden

 

Op donderdag 28 maart gaf wethouder Mariëtte Sedee bij basisschool ‘t Joppe in Nieuw Vennep het officiële startschot voor het Recycle-educatieprogramma van Meerlanden. Een paar dagen later, op 1 april, beginnen de leerlingen en docenten met een mooie uitdaging: het scheiden van afval in de klas in vier grondstofstromen. In de klassen worden vanaf vandaag oud papier en karton, plastic en drinkpakken, GFT en restafval apart weggegooid in gekleurde bakken. Meerlanden zamelt deze stromen vervolgens apart in zodat ze grondstoffen worden voor nieuwe producten en energie.

 

“Wij zijn al lang bezig met duurzame initiatieven en wilden al heel lang afval scheiden op onze school. Nu kan dat en daar zijn wij heel blij mee”, aldus de trotse directrice Heidi Witjes.

 

Tijdens de officiële opening heeft wethouder Mariëtte Sedee aan de kinderen gevraagd wie al thuis afval aan het scheiden is. Er waren veel handjes in de lucht te zien! “Wat goed dat jullie meedoen met afval scheiden! Wat we niet scheiden wordt verbrand, en dat is zonde. Grondstoffen raken op terwijl wij meer dan de helft van de weggegooide spullen kunnen hergebruiken of uit elkaar halen en de onderdelen en materialen opnieuw gebruiken. Door goed scheiden hoeven we dus minder nieuwe kostbare grondstoffen aan te boren.”

NMCX Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag over recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

 

Samenwerking

Het Recycle-educatieprogramma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Haarlemmermeer, NMCX Centrum voor duurzaamheid en Meerlanden, met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten.

Zonnige zaterdag zorgt voor megadrukte op Landelijke Compostdag

Zonnige zaterdag zorgt voor megadrukte op Landelijke Compostdag

Grote vraag naar gratis compost en rondleidingen Groene Energiefabriek van Meerlanden

Gratis compost als dank voor het scheiden van GFT en een stralende zon zorgden voor veel vrolijkheid bij de ruim 13.000 bezoekers van de Landelijke Compostdag in de regio. Massaal kwamen ze op de ruim twintig uitdeellocaties in veertien gemeenten af om een paar zakken MeerCompost te halen voor in de tuin. En in nagenoeg iedere gemeente was er wel een wethouder om de zakken uit te delen. Ook de gratis tours in de Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout trokken tal van geïnteresseerden.

“Met deze jaarlijkse actie zetten gemeenten en Meerlanden de inwoners in het zonnetje. Vandaag zelfs letterlijk. Zij zijn namelijk dé spil in een goede scheiding van GFT en hebben daarmee direct invloed op de kwaliteit van onder andere onze MeerCompost,” licht algemeen directeur van Meerlanden Angeline Kierkels toe.

Waardering
Meer dan 100 medewerkers van Meerlanden en gemeenten in de regio Haarlemmermeer, Kennemerland en Duin- en Bollenstreek deelden 55.000 zakken MeerCompost uit. Voor dit aantal zakken was 1.250.000 kilo ingezameld GFT uit de regio nodig. De compost van dit GFT verrijkt als een natuurlijke bodemverbeteraar de bodem van (moes)tuinen. En dat werd gewaardeerd door een Aalsmeerse inwoner: “Wij scheiden ons afval vrij fanatiek en vinden deze actie heel goed voor de bewustwording. Het is toch geweldig dat je compost van je eigen GFT weer in je eigen tuin kunt gebruiken!”

Rondleidingen Groene Energiefabriek
Naast het ophalen van compost konden geïnteresseerden op de Landelijke Compostdag ook zelf zien hoe GFT in de Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout 100% wordt gerecycled tot zes nuttige producten. “Geweldig om te zien dat ons GFT dus echt niet op ‘de grote hoop’ terecht komt en zelfs grondstof is voor duurzame producten!” aldus één van de bezoekers.

MeerCompost
MeerCompost stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. De compost wordt gemaakt door een combinatie van vergisting en compostering van organische afvalstromen. MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.

Gratis MeerCompost als dank voor scheiden GFT op Landelijke Compostdag

Gratis MeerCompost als dank voor scheiden GFT op Landelijke Compostdag

Groene Energiefabriek Meerlanden open voor publiek

 

Zaterdag 30 maart is de Landelijke Compostdag. Bewoners van veertien gemeenten in de regio kunnen dan weer gratis MeerCompost ophalen bij de milieustraat in hun woonplaats of gemeente. Belangstellenden kunnen die dag ook een rondleiding krijgen in de Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout en zien hoe de compost gemaakt wordt.

Met deze actie bedanken Meerlanden en de gemeenten inwoners voor hun inspanningen om GFT (groente-, fruit- en tuinafval én etensresten) te scheiden. Op deze manier kunnen zij kennis maken met één van de zes producten afkomstig uit de Groene Energiefabriek waar het GFT wordt verwerkt: MeerCompost.

 

GFT scheiden begin van iets moois

Bewoners van veertien gemeenten in de regio kunnen op de Landelijke Compostdag gratis MeerCompost ophalen, als dank voor het apart houden van GFT. Met het scheiden van GFT beginnen inwoners letterlijk zelf iets moois; schone GFT levert goede kwaliteit compost dat de bodem van (moes)tuinen energie geeft. Het is een natuurlijke bodemverbeteraar, die de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze stimuleert. Het zorgt daarnaast voor de waterhuishouding en een natuurlijke balans in de bodem. Een gezonde bodem begint dus al thuis in de keuken, de tuin en op het balkon!

Voor het ontvangen van gratis zakken MeerCompost tijdens de Landelijke Compostdag kan om een legitimatie worden gevraagd. De zakken worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. Alle uitdeellocaties zijn hier te vinden.

 

Rondleiding in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout

Naast het ophalen van compost kan het publiek op de Landelijke Compostdag ook zelf zien hoe GFT in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout 100% wordt gerecycled tot zes nuttige producten. Rondleiders van Meerlanden laten geïnteresseerden in een half uur het hele proces van groen afval als grondstof voor groene producten zien.

De rondleidingen vinden doorlopend plaats van 9.00 tot 14.00 uur bij Meerlanden aan de Aarbergerweg 41 in Rijsenhout en zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. De toegang is gratis. Bezoekers kunnen parkeren op het terrein. Geïnteresseerden kunnen hier zich opgeven.

 

Over de Landelijke Compostdag

In 2005 is Meerlanden begonnen met het jaarlijks uitdelen van gratis compost. Sinds 2007 wordt deze actie ook landelijk uitgezet op initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven, waarbij GFT-composteerders zijn aangesloten, en de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR), waarbij groen-composteerders zijn aangesloten. Kijk voor meer informatie op www.compostdag.nl.

Met deze 8 tips voorkomt u bevriezing van uw GFT container!

Met deze 8 tips voorkomt u bevriezing van uw GFT container!

Uw keuken- en tuinafval (GFT en etensresten) kan in de winter bij vorst vast komen te zitten in uw rolcontainer. Soms kunnen onze inzamelwagens de container dan niet helemaal legen. Tijd voor een aantal tips.

 1. Leg een dunne krant of eierdoos op de bodem van de rolcontainer. Dit neemt vocht op en gaat vastvriezen tegen.
 2. Laat vochtig groente- en fruitafval, theezakjes en koffiefilters uitlekken voordat u het in uw container gooit.
 3. Ook tuin- en bladafval bevat veel vocht. Gooi dit niet onderop, maar tenminste op een dunne krant of stuk karton.
 4. Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval los van de wanden.
 5. Plaats een klein houtje, bijvoorbeeld een knijper, tussen het deksel de container om vastvriezen te voorkomen.
 6. Zet uw gft-container binnen of op een beschutte plek en pas op de inzameldag voor 7.30 uur buiten.
 7. Laat de container bij langere afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter.
 8. Let op: gooi geen zout of antivriesmiddel in uw gft-container om vastgevroren afval te ontdooien. Hierdoor kunnen wij het GFT niet verwerken tot o,a. groengas en compost in onze Groene Energiefabriek.

Geniet van het winterweer!