True Price berekent: arbeidsparticipatie loont

True Price berekent: arbeidsparticipatie loont

Investeren in sociale arbeidsparticipatie door bedrijven loont. Een baan draagt bij aan een beter leven, zowel voor de werkende als zijn omgeving. Welzijn en welvaart van deelnemers nemen toe. De kosten van gemeenten gaan omlaag en de inkomsten van het Rijk omhoog. Effecten die lang aanhouden, omdat mensen vanuit werk gemakkelijker doorstromen naar ander werk. Dit blijkt uit berekeningen van sociale onderneming en onderzoeksbureau True Price in opdracht van grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden.

Lees hier het volledige rapport van True Price.

Mes snijdt aan twee kanten

In de afgelopen vijf jaar heeft Meerlanden het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgebreid naar 120. True Price heeft de effecten van deze sociale arbeidsparticipatie in kaart gebracht. De belangrijkste conclusies: de banen die  zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking hebben een grote positieve impact op het leven van de werknemers en hun omgeving. Michel Scholte, directeur en medeoprichter van True Price: “Wat opvalt is dat het niet alleen de levenstevredenheid en financiële positie van werknemers vergroot, maar ook positief uitpakt voor de overheid”.

Ervaringen in de praktijk

Meerlanden fungeert als een werk-leerorganisatie voor mensen met een arbeidsbeperking in de regio. Thijs van der Valk is teamleider bij Meerwinkel, de kringloopwinkel van Meerlanden: “Ik voel me eindelijk weer helemaal thuis op mijn werk. Ik word geaccepteerd zoals ik ben, hier wordt juist naar mijn kwaliteiten  gekeken en niet alleen mijn beperkingen. Hierdoor is mijn  zelfvertrouwen gegroeid en kan ik me ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat ik er weer bij hoor.” 

Maak van arbeidsparticipatie niet iets bijzonders

Mogelijkheden bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zit in het DNA van Meerlanden. Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden: “Zolang wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als bijzonder blijven zien wordt het nooit normaal. Maar zo bijzonder is het niet. Wij vinden dat alle mensen in onze regio kansen moeten krijgen om via werk mee te kunnen doen aan de samenleving. We hebben zowel mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke arbeidsbeperking, als vanuit de bijstand gevraagd om samen met ons te kijken hoe en waar zij konden bijdragen in de keten.” Meerlanden werkt samen met gemeenten om aan kandidaten te komen. Inmiddels heeft het bedrijf 120 werkplekken georganiseerd en gevuld bovenop de bijna 300 medewerkers die al in dienst zijn. Kierkels: “Het True Price onderzoek bevestigt dat we op de goede weg zijn. We zetten graag de volgende stap om niet alleen vanuit onze positieve ervaring, maar nu ook vanuit een business-perspectief anderen enthousiast te krijgen deze stap te zetten”.

Raadsleden in de ‘schoolbanken’ bij Meerlanden

Op 26 juni jl. heeft Meerlanden 40 raads- en fractieleden uit haar verzorgingsgebied ontvangen tijdens een speciaal voor hen georganiseerde masterclass. De avond stond in het teken van een uitgebreide kennismaking met het bedrijf en een inhoudelijk verdieping rondom het thema van afvalscheiding.

Om zich een beeld te kunnen vormen van het brede dienstenpakket van Meerlanden, hebben de deelnemers een Meerlanden tour gevolgd langs de Groene Energiefabriek en informatiestands over onder meer het duurzaam beheer van de openbare ruimte, het Regionaal Sorteercentrum Schiphol en MeerWarmte.

Het inhoudelijke programma werd afgetrapt door Merijn Tinge, bekend als Plastic Soup Surfer, die aandacht vroeg voor de negatieve effecten van de plastic vervuiling op mens en milieu. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, schetste vervolgens de transitie die Meerlanden in de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt waarbij het bedrijf continu inspeelt op de veranderende omgeving en daardoor de veranderende behoeften van de gemeenten. Maarten Goorhuis, senior beleidsmedewerker bij de NVRD, en Sharon van der Spek, adviseur bij Ocelot advies & projecten, sloten het programma af met het delen van hun kennis en ervaring rondom het verbeteren van afval scheiden en het betrekken van inwoners daarbij.

Meerlanden mocht zich verheugen in enthousiaste en betrokken reacties van de deelnemers, en kijkt terug op een succesvolle avond.

2017 was mooi jaar voor Meerlanden

Afgelopen jaar heeft Meerlanden samen met inwoners, gemeenten en bedrijven grote stappen gezet naar een circulaire samenleving. Met elkaar is er hard gewerkt aan het zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen van grondstoffen. Kringlopen sluiten dus. Bovendien hebben we ons ingezet voor een duurzaam beheer van de openbare ruimte. Het jaarverslag is hier in te zien.
Angeline Kierkels, algemeen directeur: “Willen we een duurzame samenleving voor deze en toekomstige generaties creëren, dan is het van belang samen te werken met bewoners, gemeenten en bedrijven. Met elkaar kunnen we de transitie naar een duurzame samenleving versnellen. Meerlanden neemt hierin graag de positie in van grondstoffenregisseur in de regio.”
Afval weer beter gescheiden
Bewoners hebben in 2017 weer beter afval gescheiden dan in 2016: 184 kilogram per persoon ten opzichte van 193 kilogram per persoon in 2016.
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Nieuwe loot aan de stam is het regionaal sorteercentrum Schiphol. Hier worden afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) gesorteerd en gedemonteerd. Het centrum biedt werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal zijn er binnen Meerlanden 120 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.
Textiel
In meerdere gemeenten wordt textiel ingezameld. In 2017 kon 87 procent als textiel worden hergebruikt. Het textiel wordt gesorteerd in een sorteercentrum in Nieuw-Vennep, waarbij participatiemedewerkers worden ingezet. Het lossen van de containers gebeurt met een voertuig dat minder CO2 uitstoot.
Winst uit gft
Uit groente- fruit- en tuinafval (gft) winnen we vijf herbruikbare producten terug: groengas, compost, warmte, CO2 en water. Dit leverde in 2017 de volgende hoeveelheden op: 2,6M3 groengas, 5 miljoen liter water, 2,75 miljoen kwh warmte en 2,5 miljoen zakken compost. In 2018 is daar een nieuw product uit gft bijgekomen: citrusbrandstof. Door te vergisten en te composteren worden fossiele brandstoffen vermeden en daarmee ook de uitstoot van CO2.
Openbare ruimte
De openbare ruimte is een bron en bestemming van grondstoffen; verwijderd groenafval uit bijvoorbeeld plantsoenen wordt na compostering als compost weer teruggebracht in het plantsoen. Organische reststromen uit de openbare ruimte worden in onze groene energiefabriek omgezet in groengas. Dit groengas gebruiken wij vervolgens in de wijk voor het thermisch bestrijden van onkruid op verharding.
Financieel
We kijken tevreden terug op de financiële resultaten van Meerlanden over 2017. Zo steeg de omzet van Meerlanden in 2017 met € 2,5 miljoen tot een omzet van € 66,2 miljoen. Het netto resultaat daalde licht naar € 2,5 miljoen. De gezonde balansverhoudingen maken het mogelijk om van dit resultaat € 1,5 miljoen als dividend uit te keren aan de gemeentelijke aandeelhouders.

Regionaal Sorteercentrum Schiphol stimuleert circulaire en sociale economie

Meerlanden en Wecycle scheppen baankansen in regio

Met een bijeenkomst voor genodigden is het Regionaal Sorteercentrum Schiphol officieel geopend. Meerlanden en Wecycle geven hiermee een stimulans aan zowel de circulaire als de sociale economie in de regio. Medewerkers sorteren en demonteren jaarlijks 7 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten (e-waste) en volgen tegelijkertijd een re-integratietraject. Ze zijn afkomstig uit de omliggende gemeenten.

Gemeenten willen vanuit de Participatiewet mensen met een beperking snel weer aan het werk hebben. Meerlanden heeft veel ervaring op dit punt en biedt dagelijks aan meer dan 120 mensen werk die moeilijk aan een baan kunnen komen. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: ”Het Regionaal Sorteercentrum Schiphol is een toonbeeld van samenwerking in het streven naar een circulaire economie. Samen met gemeenten en onze partners op het gebied van hergebruik en recycling bieden we werk aan mensen die anders moeilijk aan een baan komen. Bovendien winnen we grondstoffen uit oude apparaten. Alles binnen onze Metropoolregio. Zo sluiten we meerdere lokale kringlopen tegelijkertijd.”

Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: “In onze Wecycle Service Centers verbinden we concreet de circulaire met de sociale economie. De mensen in het Regionaal Sorteercentrum Schiphol sorteren en demonteren jaarlijks zeven miljoen kilo e-waste. Naast het sociale aspect levert dit ook een meerwaarde op in de vorm van betere recycling. Daarnaast zijn ook andere werkzaamheden mogelijk, zoals het uitvoeren van steekproeven of het uitpakken van retourzendingen. Met de Service Centers spelen we goed in op de behoeften van zowel onze partnergemeenten als onze opdrachtgevers.”

Over Wecycle
Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dit doen we voor zes producentenorganisaties, waarbij 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn aangesloten. De inzameling en recycling organiseren we kostenefficiënt en met een maximaal milieurendement. We hebben 10.000 inzamelpunten in Nederland en werken samen met veel inzamelpartners waaronder gemeenten, winkels, installatiebedrijven, kringloopbedrijven en met vervoerders en verwerkers van e-waste. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan de circulaire economie.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen die moeilijk meekomen in de reguliere arbeidsmarkt perspectief op een baan en neemt de kwaliteit van recycling toe.

In 2017 hebben wij 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hierdoor is een uitstoot van 345 miljoen kilo CO2 vermeden.

Over Meerlanden
Meerlanden zet zich in voor duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en beheer van de openbare ruimte. We ontwikkelen ons tot grondstoffenregisseur in de keten. Eerst zamelden we alleen in, nu sorteren we ook en zorgen we ervoor dat materialen en afval worden gerecycled en hergebruikt. Dit leidt ertoe dat onze kennis groeit en we in staat zijn om steeds hoogwaardiger oplossingen te bedenken. Dit geldt ook voor de openbare ruimte van gemeenten die Meerlanden in onderhoud en beheer heeft.

Leerlingen De Bosrank scheiden afval in de klas

Leerlingen De Bosrank scheiden afval in de klas

Kick-off moment openbare basisschool in de wijk Overbos in Hoofddorp

Vanaf deze week scheiden alle leerlingen en docenten van De Bosrank in Hoofddorp op school hun afval. Wethouder John Nederstigt heeft het officiële startsein gegeven voor dit duurzame initiatief.

Met de start van het recycle-educatieprogramma is De Bosrank één van de negen scholen in Haarlemmermeer die vier afvalstromen in de klas scheidt; groenafval, papier, plastic & drinkpakjes en restafval. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren afval te scheiden, het is een onmisbaar onderdeel van het verduurzamen van onze school. De kinderen zijn heel gemotiveerd: een schone, groene omgeving staat bij onze Leerlingenraad hoog op de actielijst,” aldus een trotse directrice Susanne Pedersen.

Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. NMCX Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

Meerlanden en Roodenburg beheersen onkruid met sinaasappelschillen

Meerlanden en Roodenburg beheersen onkruid met sinaasappelschillen

Citrusbrandstof innovatie uit Groene Energiefabriek

De start van het onkruidseizoen begint met de introductie van een nieuw product: Citrusbrandstof. Deze innovatie is door Meerlanden en Loonbedrijf Roodenburg ontwikkeld in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Citrusbrandstof vervangt fossiele diesel in de heetwatermachines die gebruikt worden bij chemievrije onkruidbeheersing.

Het gebruik van Citrusbrandstof draagt bij aan een duurzame regio. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Dit is waar we het voor doen. Samen met onze partners zijn we altijd op zoek naar nieuwe toepassingen voor de grondstoffen die we inzamelen en verwerken. Met de introductie van Citrusbrandstof bij onkruidbeheersing zetten we weer een stap vooruit richting een regionale circulaire economie.”

Citrusbrandstof
Citrusbrandstof is een restproduct uit de vergisting van GFT. Het is een olieachtige substantie afkomstig van dennenhars, coniferen en citrusvruchten zoals sinaasappels. Aanvankelijk dacht Meerlanden toepassingsmogelijkheden gevonden te hebben binnen de cosmetica- en verfindustrie maar daarvoor bleek de substantie niet voldoende zuiver te zijn. De doorbraak kwam toen duidelijk werd dat de olieachtige substantie dezelfde calorische waarde heeft als diesel.

Duurzame onkruidbeheersing
Gert-Jan Klaasse Bos, manager vergisting & compostering bij Meerlanden en Martijn Roodenburg, directeur van Loonbedrijf Roodenburg, hebben samen onderzocht hoe de olieachtige substantie als dieselvervanger in de machines voor onkruidbeheersing gebruikt kon worden. Martijn Roodenburg: “We hebben uitvoerig getest om de nieuwe brandstof zo zuiver mogelijk te krijgen zodat onze machines erop kunnen draaien. Na aanpassingen aan de motoren van de verhitters is dit gelukt. Een mooi resultaat! Wij zoeken continu naar manieren om onkruid zo duurzaam mogelijk te verwijderen.” Citrusbrandstof wordt nu onder meer ingezet in gemeente Heemstede; een gemeente die zich al langer sterk maakt voor het vergroenen van de onkruidbeheersing.

Citrusbrandstof in het kort:

 • Meerlanden verwerkt jaarlijks 55.000 ton GFT tot o.a. groengas.
 • Bij de zuivering van biogas tot groengas ontstaat 12.000 liter Citrusbrandstof.
 • Citrusbrandstof bestaat uit koolwaterstoffen afkomstig van o.a. sinaasappelschillen.
 • Eén liter Citrusbrandstof vervangt één liter fossiele diesel.
 • Citrusbrandstof verwarmt water bij chemievrije onkruidbeheersing.
 • Loonbedrijf Roodenburg kan met Citrusbrandstof elk jaar 500 voetbalvelden aan onkruid stomen.
website bedrijfsafval extra lediging

Geen afvalinzameling tijdens feestdagen

Tijdens landelijk erkende feestdagen is de milieustraat gesloten en zamelt Meerlanden geen afval in. In het voorjaar gaat het om Tweede Paasdag (maandag 2 april), Koningsdag (vrijdag 27 april), Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 21 mei). Op Bevrijdingsdag (zaterdag 5 mei) is de milieustraat dus gewoon open.

Vervangende inzameldagen worden vermeld op de digitale afvalkalender http://afvalkalender.meerlanden.nl en de Meerlandenapp. De App is te downloaden via de App store of Google Play.

Voor inwoners van gemeente Hillegom geldt dat de inzamelrondes van papier en PMD (plastic, blik en drinkpakken) op Koningsdag komen te vervallen. Twee weken later, op vrijdag 11 mei, wordt het papier en PMD weer opgehaald conform het gebruikelijke ophaalschema. Inwoners die deze periode niet kunnen overbruggen, kunnen papier wegbrengen naar ondergrondse verzamelcontainers en PMD naar de milieustraat aan de Marconistraat 16 tijdens de regulier openingstijden.

Recordjaar voor Groene Energiefabriek!

Recordjaar voor Groene Energiefabriek!

Goede scheiding GFT huishoudens en bedrijven zorgt voor meer groengas

De verwerking van GFT van huishoudens en bedrijven in de Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout heeft in 2017 een recordopbrengst aan groengas opgeleverd. Uit de 55.000 ton verwerkte GFT werd 2,6 miljoen kuub groengas gehaald. Een equivalent van 38 miljoen autokilometers of het gemiddeld jaarlijks gasverbruik van bijna 1800 huishoudens.

Gert-Jan Klaasse Bos, manager Vergisting en Compostering bij Meerlanden, is trots op zijn team en op de fabriek: “De hoeveelheid en kwaliteit van het groenafval dat we in de regio inzamelden was het afgelopen jaar erg goed. Vooral de kliekjes en etensresten leverden veel energie op. Daarnaast kende de fabriek een goede performance in 2017 met erg weinig storingen. Toch gaan mijn team en ik samen met de bewoners en bedrijven de uitdaging aan om dit record het komend jaar te verbreken!”.

Waardevol
Naast groengas haalt Meerlanden ook andere waardevolle producten uit het GFT van huishoudens en bedrijven. Bekend is de compost, dat onder de naam MeerCompost, zijn weg vindt naar sier- en moestuinen en bollenkwekers in de regio. Daarnaast wekt de fabriek ook CO2, warmte en water op. CO2 is een groeibevorderaar in de tuinbouw. Met de warmte worden kassen en bedrijven in de omgeving verwarmd. Het water, dat ontstaat bij de warmtelevering, gebruikt Meerlanden bij het bestrijden van gladheid in de winter, in de veegmachines die de straten schoonhouden en bij het gifvrij bestrijden van onkruid.

Meerlanden organiseert vierde Dag van de Moestuin

Gratis compost voor moes-, school- en volkstuinen

Goede Vrijdag, 30 maart, organiseerde Meerlanden als vervolg op de Landelijke Compostdag voor de vierde keer de Dag van de Moestuin.  Volkstuincomplexen, buurtmoestuinen en schooltuinen uit de regio waar Meerlanden GFT inzamelt konden deze dag weer gratis MeerCompost laten bezorgen. Een goed moment voor de tuinders om aan het begin van de lente hun bodem nieuwe energie te geven met de natuurlijke mest die in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout gemaakt wordt van organisch keuken- en tuinafval (GFT).

Iets meer dan 20 tuinverenigingen maakten gebruik van het aanbod. “Het is een fijne kwaliteit compost, die veel goede voedingsstoffen bevat en de bodem van onze tuinen erg goed doet. Wij zijn er ieder jaar weer erg blij mee!” aldus de heer Koek, één van de deelnemende moestuinders. 

Zelf groente verbouwen populair
Het idee voor deze actie ontsproot op de Landelijke Compostdag, waarop Meerlanden in vijftien gemeenten gratis meer dan 55.000 zakken MeerCompost uitdeelt aan inwoners. Onder moestuinders bleek ook vraag naar de natuurlijke compost uit keuken- en tuinafval. “Moestuinieren is de laatste jaren weer steeds populairder. Wat is ook mooier dan samen met buurt- of klasgenoten je eigen groenten en fruit te telen en op te eten? Zo ervaar je dat het scheiden van GFT letterlijk het begin van iets moois is,” aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden.

Lokale voedselketen sluiten
Door op de Dag van de Moestuin in de vraag naar compost te voorzien sluiten bewoners samen met gemeenten en Meerlanden de lokale voedselketen; van organisch afval naar voedsel. Van GFT wordt compost gemaakt. Door dit toe te voegen aan de bodem stimuleert het de groei van groente en fruit op milieuvriendelijke manier. Na het oogsten – en natuurlijk het eten – van de gewassen kunnen de schillen, loof en klokhuizen in de GFT-afvalcontainer zodat er weer compost van gemaakt kan worden. Dit gebeurt in de Groene Energiefabriek van Meerlanden door een combinatie van vergisting en compostering. Het eindproduct MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.

MeerCompost
MeerCompost is uitermate geschikt voor de moestuin. Het stimuleert de groei van gewassen, bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans en energie in de bodem. De compost wordt gemaakt door een combinatie van vergisting en compostering van organische afvalstromen. MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen. Kijk hier voor de toepassing.

Bedrijfsafval

Vervangende inzameldagen bedrijfsafval rond feestdagen

Vervangende inzameldagen rond feestdagen voorjaar

Op de nationale feestdagen in april, mei en juni zamelen wij geen bedrijfsafval in. Ook zijn onze milieustraten op deze dagen gesloten.

De vervangende inzameldagen voor GFT en restafval zijn:

 • 2e Paasdag, maandag 2 april wordt ingehaald op dinsdag 3 april
 • Koningsdag, vrijdag 27 april wordt ingehaald op maandag 30 april
 • Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei wordt ingehaald op woensdag 9 mei
  • Let op! In Hillegom wordt Hemelvaartsdag ingehaald op vrijdag 11 mei
 • 2e Pinksterdag, maandag 21 mei wordt ingehaald op dinsdag 22 mei

Wilt u:

 • Een vervangende dag voor oud papier, karton en/of folie (plastic)?
 • Een andere vervangende dag afspreken?

Stuurt u dan een mail naar bedrijfsafval@meerlanden.nl.

Extra bedrijfsafval rond de feestdagen?

Het kan voorkomen dat uw rolcontainer eerder vol is dan de geplande inzameldag. Bijvoorbeeld door een evenement of ruimere openingstijden rond de feestdagen. Daar wilt u natuurlijk snel vanaf. Geen probleem!

Vraag eenvoudig en snel een extra lediging aan en wij plannen direct een inzamelmoment voor uw afval in.

Bedrijfsafval Meerlanden