Eerste E-waste Race in Haarlemmermeer van start

Eerste E-waste Race in Haarlemmermeer van start

Wethouder Nederstigt geeft startschot op basisschool ’t Joppe

De komende weken nemen 8 groepen van vijf basisscholen het tegen elkaar op om de grootste hoeveelheid E-waste in te zamelen. Donderdagochtend 19 oktober gaf Wethouder John Nederstigt hiervoor het startschot op Basisschool ’t Joppe in Nieuw-Vennep door het eerste klein elektronische afval symbolisch in een van de containers te werpen. Hij werd daarbij bijgestaan door een van de deelnemende leerlingen.

De race startte voor de deelnemende kinderen met een gastles over grondstoffen, elektronisch afval en het belang van hergebruik en recyclen. Er wordt uitgelegd waarom verschillende apparaten in verschillende containers moeten en ze konden bestuderen uit hoeveel verschillende materialen producten gemaakt zijn. Een van de kinderen: “Het is toch zonde om dingen weg te gooien als je onderdelen nog goed kan gebruiken!”

Na vele succesvolle races in heel Nederland organiseert het E-waste race team in samenwerking met NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Meerlanden dit schooljaar voor de eerste keer de E-waste race in Haarlemmermeer! De E-waste race is een inzamelactie van vier weken, waarin de kinderen kleine oude elektronica inzamelen. Meerlanden plaatst per school verschillende containers om e-waste gesorteerd te kunnen verzamelen.  De groep die het meeste e-waste verzamelt in deze containers wint de race en gaat met de groep op een schoolreis naar NEMO Science Museum. Naast Basisschool ’t Joppe doen de basisscholen De Wilgen, De Zwanebloem, Juliana van Stolberg en Bikube mee aan de race.

Leerlingen De Meiboom scheiden afval in de klas

Leerlingen De Meiboom scheiden afval in de klas

Kick-off moment en overeenkomst getekend op vrije school in Hoofddorp

Vanaf maandag 16 oktober scheiden alle leerlingen en docenten van De Meiboom uit Hoofddorp officieel hun afval. Op donderdag 12 oktober heeft de directeur Ed Lucas de overeenkomst met Meerlanden getekend en twee scholieren hebben een symbolisch lintje om drie containers losgemaakt. Niet geknipt, want een losgemaakt lintje kan nog hergebruikt worden!

Met de start van het recycle-educatieprogramma is De Meiboom één van de weinige scholen in Hoofddorp die vier afvalstromen in de klas recyclet; groenafval, papier, plastic & drinkpakjes en restafval worden apart weggegooid in gekleurde bakken. Voor groenafval heeft De Meiboom een aantal bokashi emmers van NMCX gekregen. In deze emmers wordt compost gemaakt die De Meiboom in hun eigen moestuin goed kan gebruiken. De andere drie stromen worden door Meerlanden apart ingezameld. “Duurzaamheid gaat over ons bewustzijn en ons gedrag. Wij zijn heel blij dat wij met Meerlanden deze stap, op weg naar een verdere verduurzaming van onze school, hebben kunnen zetten,” aldus een trotse directeur Lucas.

Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

Over het recycle-educatieprogramma
In 2013 introduceerde Meerlanden het recycle-educatieprogramma voor basisscholen. Dit programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden –logistiek en educatie. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic & drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel geld verdienen waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.

Gladheidbestrijders Meerlanden bereiden zich voor op winterseizoen

Gladheidbestrijders Meerlanden bereiden zich voor op winterseizoen

Het prachtige nazomerweer doet niet vermoeden dat Meerlanden is gestart met de voorbereidingen voor het gladheidseizoen. Afgelopen week vond de jaarlijkse vlootschouw van het materieel voor de gladheidbestrijding plaats in Rijsenhout, Hillegom en Lisse. Samen met leverancier Schuitemaker controleerden de chauffeurs en coördinatoren al het materieel op een goede werking. Hierna bouwden de chauffeurs hun voertuigen op met de strooi-units en reden ter controle de verschillende strooiroutes. In de komende weken worden ruim 200 zoutkisten in Haarlemmermeer en Heemstede uitgezet, zo’n 25 permanente zoutkisten in Aalsmeer worden bijgevuld en de voorraden strooizout en pekelwater worden aangevuld. Meerlanden bestrijdt de gladheid in acht gemeenten: Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse.

Oog voor milieu

Ook in het bestrijden van gladheid is Meerlanden samen met de opdrachtgevende gemeenten voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Een deel van het materieel rijdt op groengas, opgewekt uit GFT. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater. Bij de natzoutmethode wordt het zout gemengd met pekelwater en op de wegen verspreid. Naast een betere werking is hierbij minder zout nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden uit het  eigen composteringsproces van GFT. Tenslotte worden de voorraden steenzout, nadat ze zijn opgebruikt, vervangen door BIO-zout. BIO-zout is een restproduct uit de vervaardiging van biobrandstof.

Samenwerking

Ieder jaar voert Meerlanden voorafgaand aan het zogenaamde gladheidseizoen een technische controle uit op de 55 weg- en fietspadstrooiers. Vervolgens rijden alle chauffeurs hun strooiroute om te controleren of deze geen obstakels kent die de gladheidbestrijding kunnen belemmeren. In overleg met de coördinatoren en gemeenten worden deze routes vervolgens eventueel aangepast en vastgesteld. Meerlanden werkt in de gladheidbestrijding samen met Heemskerk en onderaannemers PC van der Wiel, Vrijbloed Transport, Roodenburgh en De Jong Transport. Daarnaast worden medewerkers van De Waterwolf en AM Match ingezet bij het handmatig strooien op bijvoorbeeld bruggen. Bij extreem winterweer kan Meerlanden tenslotte een beroep doen op extra veeg- en borstelmachines van de Meerboeren.

Grootste areaal van Nederland

Vanuit Rijsenhout, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout coördineert Meerlanden met een team van zo’n tachtig mensen de gladheidbestrijding voor acht gemeenten en voert de werkzaamheden ook uit. Dit werk doet het team naast hun reguliere baan. Meerlanden bedient het grootste areaal aan gemeentelijke wegen van Nederland.

Logo Meerlanden

Milieustraat Heemstede weer open

Milieustraat Heemstede weer open

De milieustraat in Heemstede, die gisteren was gesloten vanwege een calamiteit met chemisch afval, is weer open. De brandweer heeft het vat met chemisch afval opgeruimd en de milieustraat is weer toegankelijk voor publiek.

Logo Meerlanden

Logo Meerlanden

Milieustraat Heemstede gesloten

 

Afgelopen zaterdag zijn er op de milieustraat in Heemstede in de grofvuilcontainer enkele vaten met chemisch materiaal aangetroffen. Twee medewerkers van de milieustraat zijn hierdoor bedwelmd geraakt. Eén medewerker is voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest en mocht na onderzoek weer naar huis. In overleg met de Veiligheidsregio is de milieustraat de rest van de middag afgesloten geweest voor publiek.

Op maandag is nog een vat met chemisch materiaal ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse om het vat veilig te stellen. De brandweer doet onderzoek naar de stof. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het materiaal. De milieustraat is tot nader order gesloten. Inwoners kunnen tot die tijd terecht bij milieustraat Rijsenhout.

Meerlanden opent inschrijving Meerlandenfonds

Inschrijven Meerlandenfonds

Goede doelen en verenigingen kunnen weer online aanvragen indienen 
Er wordt gekeken naar bevorderen milieu en welzijn mensen

De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2017 start op 1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van € 50.000,- in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

“Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor een groene duurzame, schone en veilige omgeving, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Goede doelen en (sport)verenigingen maken de maatschappij ook mooier. Daarom steunen wij regionale initiatieven met ons Meerlandenfonds,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Dit jaar zullen wij kijken naar hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt en naar het bevorderen van welzijn van mensen. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving en een circulaire economie.”

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500,- en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000,-.
De sluiting is 1 november 2017. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds is op 7 december 2017. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/Over_Meerlandenfonds.

Samen sneller circulair

Meerlanden gelooft dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook leverancier is van grondstoffen. Een samenleving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Samen met haar stakeholders wil Meerlanden de regionale samenleving circulair maken én de werkgelegenheid regionaal versterken en bevorderen. Haar missie: “Samen sneller circulair!”

plastic2

Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is succesvol. Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor worden grondstoffen gerecycled en wordt CO2 bespaard. Het is dan ook belangrijk om hier mee door te gaan. Het succes van de kunststofinzameling leidt ook tot nieuwe uitdagingen. De vorige week door het CPB gepubliceerde notitie over de circulaire economie van kunststoffen schetst deze uitdagingen heel duidelijk. Bijstelling van het systeem is nodig om tot een hogere kwaliteit en daarmee meer milieuwinst te komen.

De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen is de laatste jaren sterk gegroeid. Veel gemeenten zetten op dit moment grote stappen in het verbeteren van de afvalscheiding door huishoudens. Daarmee geven ze invulling aan de ambities van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie, wat beoogt om afvalstoffen zo veel mogelijk opnieuw in te zetten als grondstoffen.
Ca. 80% van het ingezamelde kunststof wordt gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is. Om dit kunststof beter en hoogwaardiger te recyclen is het belangrijk dat de kunststoffen die op de markt komen beter te recyclen zijn, dat burgers het kunststof goed scheiden en gemeenten het zo zuiver mogelijk inzamelen, dat de sorteerfabrieken de kunststoffen zorgvuldig uit elkaar halen en dat producenten meer gerecycled kunststof toepassen in nieuwe producten. Daardoor kan de milieuwinst van de kunststofrecycling, nog verder toenemen.

De partijen die hierbij betrokken zijn: producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk zijn zich ten volle bewust van deze uitdagingen en werken al samen om tot oplossingen tot komen. Duidelijk is wel dat hier een serieuze opgave ligt en dat de kunststofrecycling niet van de ene dag op de andere een circulaire business case zal zijn. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is hiervoor essentieel.

Wat niet werkt is de indruk wekken dat het allemaal geen zin heeft, dat is feitelijk onjuist en doet afbreuk aan het draagvlak wat nodig is om tot verbetering te komen. Belangrijk is juist om de blik op de toekomst gericht te houden. De notitie van het CPB geeft daarvoor goede aanknopingspunten. (bron: NVRD)

plastic2

Nooit meer twijfel bij afval scheiden

Nooit meer twijfel bij afval scheiden

We scheiden steeds meer afval in Nederland. Dat is goed nieuws. Alleen hebben we door het recyclen van zoveel verschillende afvalstromen wel eens twijfel in welke bak welk afval thuishoort. Bijvoorbeeld blik, mag dat bij plastic of niet? Om deze twijfel weg te nemen introduceert Meerlanden in samenwerking met gemeenten de Afvalzoeker. Een handige app waarmee inwoners precies weten in welke bak ze hun blik, spaarlampen, chipszakken en andere twijfelgevallen mogen gooien in hun gemeente.

Voor wie is de app bedoeld?
Afvalzoeker.nl is ontwikkeld voor alle inwoners van de gemeenten in de Meerlanden regio: Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen. Maar ook andere gemeenten kunnen later aan de app worden toegevoegd.

Wat kun je met de app
Naast afval zoeken in je eigen gemeente, vind je in de app ook complete overzichten per afvalsoort: GFT, plastic, papier, KCA, Textiel, Glas, Grofvuil, Elektrische apparaten en restafval. In deze lijsten kun je zien wat er allemaal in jouw gemeente bij het plastic of papier mag. De app kan eenvoudig worden toegevoegd aan het beginscherm van je mobiel. Handig, dan heb je deze altijd bij de hand.

Welk moois wordt er van afval gemaakt?
Wat gebeurt er met alle ingezamelde GFT, plastic verpakkingen en ander afval? In de Afvalzoeker zie je direct tot welke grondstoffen en producten het afval wordt gerecycled. Mag je afval bijvoorbeeld bij het plastic, dan zie je: PET-flessen, kleding, tennisballen, emmers, kratten en speeltegels.

Nederland in 2050 circulair
Het kabinet wil dat in 2050 al het afval in Nederland wordt hergebruikt. Het is daarom goed nieuws dat er per huishouden steeds minder restafval overblijft. Want hoe beter we afval scheiden en hoe “schoner” het ingezamelde materiaal, hoe meer grondstof en producten we ervan kunnen maken. De Afvalzoeker helpt hierbij.

Afvalzoeker altijd up-to-date
Meerlanden houdt de Afvalzoeker up-to-date. Staat een soort afval nog niet in de afvalzoeker.nl? Dan kun je direct je suggestie doorsturen. Alle ingezonden nieuwe afvalsoorten en twijfelgevallen worden door Meerlanden beoordeeld en toegevoegd. Ook recente recycle ontwikkelingen bij gemeenten kunnen in de app worden toegevoegd of aangepast. Mag blik in jouw gemeente binnenkort bij het plastic? Meerlanden past dit direct aan.

Campagne Afvalzoeker
Op maandag 18 september start Meerlanden in samenwerking met gemeenten een regionale campagne om de Afvalzoeker onder de aandacht te brengen van alle inwoners in de Meerlanden regio. De campagne haakt in op twijfels bij het scheiden: “Blik, mag dat bij het plastic of niet?” Of: “Botjes, mogen die bij het GFT of niet?”

Meerlanden en HVC slaan handen ineen

Samen halen we meer groen gas en compost uit de groene energiefabriek in Middenmeer

Het gaat goed met het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT). In 2016 is substantieel meer GFT ingezameld, bij HVC 9% en bij Meerlanden 8%. Het aanbod groeit in belangrijke mate dankzij de inzet van inwoners in de inzamelgebieden van Meerlanden en HVC. HVC en Meerlanden investeren daarom in een capaciteitsuitbreiding van de groene energiefabriek in Middenmeer met een extra verwerkingscapaciteit van 28.000 ton. Beide partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten.

Groene energiefabriek
De installatie in Middenmeer beschikt straks na uitbreiding over vier vergistingslijnen in plaats van drie en over een gasfabriek die het biogas, dat wordt gemaakt uit het gft en etensresten, opwerkt. Het biogas wordt daarna omgezet in groen gas en ingevoerd op het openbare Nederlandse gasnet voor gebruik door huishoudens en gastankstations in het hele land. Zo kunnen door GFT-afval woningen worden verwarmd, kan op gas worden gekookt en rijden (vracht)auto’s op biogas, waaronder inzamelvoertuigen van Meerlanden.

Samen kennis bundelen voor innovaties
GFT en etensresten zijn de moeite waard om goed te scheiden. Eén volle groene container van 140 liter levert genoeg groen gas op om 21 dagen van te koken en bijna een dag je huis mee te verwarmen. Daarnaast levert het vijftien tot twintig kilo compost op. Als groene grondstof kan GFT de basis zijn voor meer producten. Meerlanden en HVC gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de technologie van morgen, de biobased economy, en bundelen hun kennis op weg naar innovaties in gft-verwerking.

Louis, Frans en Kees Bakker nemen de certificaten in ontvangst uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval

Mondo Verde en Meerlanden Bedrijfsafval vergroenen de regio

Mondo Verde en Meerlanden Bedrijfsafval vergroenen de regio

Potplantenkwekerij C.F.F. Bakker Mondo Verde heeft over 2016 ruim 64 ton CO2 bespaard door zijn afvalstromen te scheiden. Om die hoeveelheid CO2 te compenseren moeten 3250 bomen een jaar lang groeien. Hiervoor ontving directeur Louis Bakker uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval voor beide bedrijfslocaties een certificaat CO2-besparing. Louis en zijn zoons Frans en Kees zijn niet voor niets trots op dit resultaat: “Wij kijken voortdurend waar wij onze bedrijfsvoering verder kunnen vergroenen. De volgende generatie staat al klaar om Mondo Verde over te nemen en het zou mooi zijn als de generaties daarna die kans ook krijgen. Daarom gaan we ook heel bewust met onze afvalstromen om.”

Henny Rijsdijk, accountmanager bij Meerlanden Bedrijfsafval, adviseerde de kwekerij hierbij: “Samen met de mensen van Mondo Verde hebben we de reststromen van het bedrijf geanalyseerd en daarbij, vanuit onze kennis en ervaring in deze branche, de meest efficiënte afvalscheiding en –inzameling ingericht. Zowel op gebied van kosten als van milieu.”

Regionale circulaire economie
Mondo Verde houdt al in het bedrijf groenafval, kunststof (o.a. plastic potjes), papier en karton, hout en restafval apart in verschillende containers. Voor een kwekerij zijn dit de kenmerkende grote afvalstromen. Meerlanden Bedrijfsafval zamelt al het afval vervolgens apart in. Na inzameling zorgt Meerlanden ervoor dat de verschillende stromen bij de juiste verwerkingsbedrijven terechtkomen, zodat het verwerkt kan worden tot nieuwe grondstof. Het groenafval zet Meerlanden zelf om in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Hier wordt naast groengas en compost ook warmte en CO2 voor kwekers opgewekt. Een mooi voorbeeld van een regionale circulaire economie met Meerlanden als grondstoffenregisseur.

Louis, Frans en Kees Bakker nemen de certificaten in ontvangst uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval