Logo Meerlanden

Milieustraat Heemstede gesloten

 

Afgelopen zaterdag zijn er op de milieustraat in Heemstede in de grofvuilcontainer enkele vaten met chemisch materiaal aangetroffen. Twee medewerkers van de milieustraat zijn hierdoor bedwelmd geraakt. Eén medewerker is voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest en mocht na onderzoek weer naar huis. In overleg met de Veiligheidsregio is de milieustraat de rest van de middag afgesloten geweest voor publiek.

Op maandag is nog een vat met chemisch materiaal ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse om het vat veilig te stellen. De brandweer doet onderzoek naar de stof. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het materiaal. De milieustraat is tot nader order gesloten. Inwoners kunnen tot die tijd terecht bij milieustraat Rijsenhout.

Meerlanden opent inschrijving Meerlandenfonds

Inschrijven Meerlandenfonds

Goede doelen en verenigingen kunnen weer online aanvragen indienen 
Er wordt gekeken naar bevorderen milieu en welzijn mensen

De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2017 start op 1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van € 50.000,- in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

“Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor een groene duurzame, schone en veilige omgeving, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Goede doelen en (sport)verenigingen maken de maatschappij ook mooier. Daarom steunen wij regionale initiatieven met ons Meerlandenfonds,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Dit jaar zullen wij kijken naar hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt en naar het bevorderen van welzijn van mensen. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving en een circulaire economie.”

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500,- en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000,-.
De sluiting is 1 november 2017. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds is op 7 december 2017. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/Over_Meerlandenfonds.

Samen sneller circulair

Meerlanden gelooft dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook leverancier is van grondstoffen. Een samenleving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Samen met haar stakeholders wil Meerlanden de regionale samenleving circulair maken én de werkgelegenheid regionaal versterken en bevorderen. Haar missie: “Samen sneller circulair!”

plastic2

Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is succesvol. Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor worden grondstoffen gerecycled en wordt CO2 bespaard. Het is dan ook belangrijk om hier mee door te gaan. Het succes van de kunststofinzameling leidt ook tot nieuwe uitdagingen. De vorige week door het CPB gepubliceerde notitie over de circulaire economie van kunststoffen schetst deze uitdagingen heel duidelijk. Bijstelling van het systeem is nodig om tot een hogere kwaliteit en daarmee meer milieuwinst te komen.

De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen is de laatste jaren sterk gegroeid. Veel gemeenten zetten op dit moment grote stappen in het verbeteren van de afvalscheiding door huishoudens. Daarmee geven ze invulling aan de ambities van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie, wat beoogt om afvalstoffen zo veel mogelijk opnieuw in te zetten als grondstoffen.
Ca. 80% van het ingezamelde kunststof wordt gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is. Om dit kunststof beter en hoogwaardiger te recyclen is het belangrijk dat de kunststoffen die op de markt komen beter te recyclen zijn, dat burgers het kunststof goed scheiden en gemeenten het zo zuiver mogelijk inzamelen, dat de sorteerfabrieken de kunststoffen zorgvuldig uit elkaar halen en dat producenten meer gerecycled kunststof toepassen in nieuwe producten. Daardoor kan de milieuwinst van de kunststofrecycling, nog verder toenemen.

De partijen die hierbij betrokken zijn: producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk zijn zich ten volle bewust van deze uitdagingen en werken al samen om tot oplossingen tot komen. Duidelijk is wel dat hier een serieuze opgave ligt en dat de kunststofrecycling niet van de ene dag op de andere een circulaire business case zal zijn. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is hiervoor essentieel.

Wat niet werkt is de indruk wekken dat het allemaal geen zin heeft, dat is feitelijk onjuist en doet afbreuk aan het draagvlak wat nodig is om tot verbetering te komen. Belangrijk is juist om de blik op de toekomst gericht te houden. De notitie van het CPB geeft daarvoor goede aanknopingspunten. (bron: NVRD)

plastic2

Nooit meer twijfel bij afval scheiden

Nooit meer twijfel bij afval scheiden

We scheiden steeds meer afval in Nederland. Dat is goed nieuws. Alleen hebben we door het recyclen van zoveel verschillende afvalstromen wel eens twijfel in welke bak welk afval thuishoort. Bijvoorbeeld blik, mag dat bij plastic of niet? Om deze twijfel weg te nemen introduceert Meerlanden in samenwerking met gemeenten de Afvalzoeker. Een handige app waarmee inwoners precies weten in welke bak ze hun blik, spaarlampen, chipszakken en andere twijfelgevallen mogen gooien in hun gemeente.

Voor wie is de app bedoeld?
Afvalzoeker.nl is ontwikkeld voor alle inwoners van de gemeenten in de Meerlanden regio: Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen. Maar ook andere gemeenten kunnen later aan de app worden toegevoegd.

Wat kun je met de app
Naast afval zoeken in je eigen gemeente, vind je in de app ook complete overzichten per afvalsoort: GFT, plastic, papier, KCA, Textiel, Glas, Grofvuil, Elektrische apparaten en restafval. In deze lijsten kun je zien wat er allemaal in jouw gemeente bij het plastic of papier mag. De app kan eenvoudig worden toegevoegd aan het beginscherm van je mobiel. Handig, dan heb je deze altijd bij de hand.

Welk moois wordt er van afval gemaakt?
Wat gebeurt er met alle ingezamelde GFT, plastic verpakkingen en ander afval? In de Afvalzoeker zie je direct tot welke grondstoffen en producten het afval wordt gerecycled. Mag je afval bijvoorbeeld bij het plastic, dan zie je: PET-flessen, kleding, tennisballen, emmers, kratten en speeltegels.

Nederland in 2050 circulair
Het kabinet wil dat in 2050 al het afval in Nederland wordt hergebruikt. Het is daarom goed nieuws dat er per huishouden steeds minder restafval overblijft. Want hoe beter we afval scheiden en hoe “schoner” het ingezamelde materiaal, hoe meer grondstof en producten we ervan kunnen maken. De Afvalzoeker helpt hierbij.

Afvalzoeker altijd up-to-date
Meerlanden houdt de Afvalzoeker up-to-date. Staat een soort afval nog niet in de afvalzoeker.nl? Dan kun je direct je suggestie doorsturen. Alle ingezonden nieuwe afvalsoorten en twijfelgevallen worden door Meerlanden beoordeeld en toegevoegd. Ook recente recycle ontwikkelingen bij gemeenten kunnen in de app worden toegevoegd of aangepast. Mag blik in jouw gemeente binnenkort bij het plastic? Meerlanden past dit direct aan.

Campagne Afvalzoeker
Op maandag 18 september start Meerlanden in samenwerking met gemeenten een regionale campagne om de Afvalzoeker onder de aandacht te brengen van alle inwoners in de Meerlanden regio. De campagne haakt in op twijfels bij het scheiden: “Blik, mag dat bij het plastic of niet?” Of: “Botjes, mogen die bij het GFT of niet?”

Meerlanden en HVC slaan handen ineen

Samen halen we meer groen gas en compost uit de groene energiefabriek in Middenmeer

Het gaat goed met het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT). In 2016 is substantieel meer GFT ingezameld, bij HVC 9% en bij Meerlanden 8%. Het aanbod groeit in belangrijke mate dankzij de inzet van inwoners in de inzamelgebieden van Meerlanden en HVC. HVC en Meerlanden investeren daarom in een capaciteitsuitbreiding van de groene energiefabriek in Middenmeer met een extra verwerkingscapaciteit van 28.000 ton. Beide partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten.

Groene energiefabriek
De installatie in Middenmeer beschikt straks na uitbreiding over vier vergistingslijnen in plaats van drie en over een gasfabriek die het biogas, dat wordt gemaakt uit het gft en etensresten, opwerkt. Het biogas wordt daarna omgezet in groen gas en ingevoerd op het openbare Nederlandse gasnet voor gebruik door huishoudens en gastankstations in het hele land. Zo kunnen door GFT-afval woningen worden verwarmd, kan op gas worden gekookt en rijden (vracht)auto’s op biogas, waaronder inzamelvoertuigen van Meerlanden.

Samen kennis bundelen voor innovaties
GFT en etensresten zijn de moeite waard om goed te scheiden. Eén volle groene container van 140 liter levert genoeg groen gas op om 21 dagen van te koken en bijna een dag je huis mee te verwarmen. Daarnaast levert het vijftien tot twintig kilo compost op. Als groene grondstof kan GFT de basis zijn voor meer producten. Meerlanden en HVC gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de technologie van morgen, de biobased economy, en bundelen hun kennis op weg naar innovaties in gft-verwerking.

Louis, Frans en Kees Bakker nemen de certificaten in ontvangst uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval

Mondo Verde en Meerlanden Bedrijfsafval vergroenen de regio

Mondo Verde en Meerlanden Bedrijfsafval vergroenen de regio

Potplantenkwekerij C.F.F. Bakker Mondo Verde heeft over 2016 ruim 64 ton CO2 bespaard door zijn afvalstromen te scheiden. Om die hoeveelheid CO2 te compenseren moeten 3250 bomen een jaar lang groeien. Hiervoor ontving directeur Louis Bakker uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval voor beide bedrijfslocaties een certificaat CO2-besparing. Louis en zijn zoons Frans en Kees zijn niet voor niets trots op dit resultaat: “Wij kijken voortdurend waar wij onze bedrijfsvoering verder kunnen vergroenen. De volgende generatie staat al klaar om Mondo Verde over te nemen en het zou mooi zijn als de generaties daarna die kans ook krijgen. Daarom gaan we ook heel bewust met onze afvalstromen om.”

Henny Rijsdijk, accountmanager bij Meerlanden Bedrijfsafval, adviseerde de kwekerij hierbij: “Samen met de mensen van Mondo Verde hebben we de reststromen van het bedrijf geanalyseerd en daarbij, vanuit onze kennis en ervaring in deze branche, de meest efficiënte afvalscheiding en –inzameling ingericht. Zowel op gebied van kosten als van milieu.”

Regionale circulaire economie
Mondo Verde houdt al in het bedrijf groenafval, kunststof (o.a. plastic potjes), papier en karton, hout en restafval apart in verschillende containers. Voor een kwekerij zijn dit de kenmerkende grote afvalstromen. Meerlanden Bedrijfsafval zamelt al het afval vervolgens apart in. Na inzameling zorgt Meerlanden ervoor dat de verschillende stromen bij de juiste verwerkingsbedrijven terechtkomen, zodat het verwerkt kan worden tot nieuwe grondstof. Het groenafval zet Meerlanden zelf om in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Hier wordt naast groengas en compost ook warmte en CO2 voor kwekers opgewekt. Een mooi voorbeeld van een regionale circulaire economie met Meerlanden als grondstoffenregisseur.

Louis, Frans en Kees Bakker nemen de certificaten in ontvangst uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval
Logo Meerlanden

Noodlottig ongeval

Op dinsdag 18 juli heeft er in Abbenes in de gemeente Haarlemmermeer een tragisch ongeval plaatsgevonden tussen een inzamelwagen van Meerlanden en een fietser. De fietser is daarbij om het leven gekomen. Het slachtoffer maakte onderdeel uit van een groep fietsers. Hij is gevallen en vervolgens door een op dat moment passerende inzamelwagen van Meerlanden geraakt. De wagen reed op een voorrangsweg en kon de fietser niet meer ontwijken. De chauffeur van Meerlanden is ontzettend geschrokken.

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer en naar onze collega. Wij wensen hen veel sterkte. Ook wensen wij de mensen die getuige zijn geweest van het ongeluk veel sterkte.

co2-footprint Meerlanden 2016 per thema

Meerlanden vermindert CO2-footprint

Meerlanden vermindert CO2-footprint

Al sinds jaar en dag is Meerlanden zich bewust van het feit dat haar bedrijfsvoering impact heeft op het milieu. Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot en deze structureel aan te pakken en te beperken is Meerlanden in 2016 gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

CO2-footprint 2016

Binnen deze certificering presenteren wij jaarlijks onze CO2-footprint en stippelen maatregelen uit om de CO2-uitstoot actief te verminderen. De doelstelling die Meerlanden zichzelf stelde bij de deelname aan de CO2-prestatieladder is een CO2-reductie van 50% in 2020 t.o.v. van het jaar 2015.
In 2016 bedroeg de totale CO2-uitstoot van Meerlanden 7.360 ton CO2. De belangrijkste bronnen van onze CO2-uitstoot zijn Goederenvervoer met 4.015ton (55%) en Elektriciteit met 2.209 ton (30%).

Energiebesparende maatregelen

Op dit moment is Meerlanden bezig met doorvoeren van verschillende maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen. Brandstof vormt de grootste component in de footprint. Hier is veel winst te behalen. Zo wordt de komende jaren nog meer geïnvesteerd in verduurzaming van het wagenpark door de aanschaf van Bio-CNG voertuigen en schonere en meer energiezuinige dieselmotoren.

Ook is voor alle vestigingen van Meerlanden een energie-audit (onderzoek) afgerond waarbij energiebesparingsmaatregelen in kaart zijn gebracht die rendabel zijn om uit te voeren. Door het uitvoeren van deze maatregelen in de komende jaren verwacht Meerlanden haar elektriciteit- en gasverbruik met respectievelijk 190.000 kWh (4,5%) en 15.000 m3 (15%) terug te dringen. Zo is afgelopen mei gestart met het aanbrengen van duurzame verlichting in de GFT-ontvangsthal in Rijsenhout. Hierbij zijn alle energie slurpende gasontladingslampen vervangen door nieuwe energiezuinige LED verlichting. Dankzij het lagere vermogen van de LED lampen en een slim softwaresysteem dat een verlichtingsplan op maat creëert, wordt 35.000 kWh per jaar bespaard. Dit staat gelijk aan het gemiddeld verbruik van twaalf huishoudens in Nederland!

Verder is Meerlanden bezig met een grootschalig zonnepanelenproject op de hoofdvestiging in Rijsenhout. Dankzij dit project wordt ongeveer 20% van de elektriciteitsbehoefte van Meerlanden op jaarbasis, duurzaam opgewekt. Daarnaast is de wens van Meerlanden om in de komende jaren het resterende energieverbruik volledig groen in te kopen.

Transparante communicatie

Op de website van Meerlanden is een speciale pagina gewijd aan de CO2-prestatieladder waar meer informatie is terug te vinden. Hier kunnen belangstellenden o.a. het CO2-reductiebeleid en de jaarlijkse publicaties van de CO2-foorptint bekijken.

co2-footprint Meerlanden 2016 per thema

Reactie op berichtgeving NOS over plastic in zwart/grijze, ondoorzichtige zakken

Reactie op berichtgeving NOS over plastic in zwart/grijze, ondoorzichtige zakken

De NOS berichtte afgelopen week dat PMD verpakkingsmateriaal in zwart/grijze, ondoorzichtige zakken wordt verbrand. Dit klopt niet. Voordat de zakken met PMD verpakkingsmateriaal de sorteerinstallatie ingaan, vindt er een visuele check plaats. De complete vracht wordt bekeken en zakken waar restafval in zit, worden eruit gehaald. Deze zakken zijn zwaarder en hebben een andere vorm dan zakken waarin PMD in zit.

Belangrijkste ‘vervuilers’

Het komt voor dat er vrachten met PMD verpakkingsmateriaal gedeeltelijk of helemaal worden afgekeurd. De reden hiervoor is dat er dan te veel materialen (stoorstoffen/vervuiling) in het PMD zitten die er niet in thuishoren. Het zijn materialen waardoor de sorteermachine stukloopt of materialen die het PMD vervuilen, waardoor het niet meer hergebruikt kan worden. De belangrijkste vervuilers zijn grote plastic folies/zeilen (zoals campingzeil, bouwzeil, landbouwfolie of partytenten), touwen, medisch afval, harde kunststoffen (zoals emmers, tuinstoelen en speelgoed), karton en restafval. Als deze materialen worden aangetroffen dan kan een vracht worden afgekeurd. De zakken worden dan als restafval verwerkt.

Landing page image jaarverslagen

Jaarverslag 2016 online: meer winst uit afval

Jaarverslag 2016 online: meer winst uit afval

In 2016 heeft Meerlanden in samenwerking met gemeenten opnieuw gekeken naar nieuwe manieren van afval inzamelen en grondstoffen recyclen. Ook zijn er meer werkplekken gekomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Angeline Kierkels, algemeen directeur: “Voor het creëren van een circulaire economie is samenwerken belangrijk. Samen met bewoners, gemeenten en bedrijven zetten wij ons in om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.”

In 2016 hebben inwoners hun afval weer beter gescheiden dan in 2015. We zijn samen met de gemeenten initiatieven gestart die hieraan bijdragen. Een voorbeeld is het omgekeerd inzamelen in een van de gemeenten waarmee wij samenwerken: waardevolle afvalsoorten worden aan huis opgehaald en het kleine beetje restafval dat dan nog overblijft, brengen inwoners tegen een vergoeding per ingeworpen zak naar verzamelcontainers in de buurt. In een andere gemeente is in 2016 de proef ‘Winst uit je afval’ gestart om het restafval binnen vijf jaar te verminderen van 198 kilo in 2015 naar 24 kilo per inwoner per jaar. Bewoners uit drie proefwijken bepalen hierbij zelf het inzamelsysteem. Deze proef loopt door in 2017 en uiteindelijk zal het systeem in de hele gemeente worden uitgerold.

Textiel
Sinds juni 2016 wordt al het textiel van Meerlanden gesorteerd bij Hits Service in Nieuw- Vennep. Er wordt op een andere manier textiel gelost waardoor er meer, hoogwaardig textiel overblijft. En het textielcentrum levert weer nieuwe werkplekken op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2016 werd 70 procent van het textiel hergebruikt. Achttien procent werd gerecycled tot nieuwe producten.

Plastic, metaal en drinkkartons (PMD)
In 2016 hebben we gezamenlijk 4.192 ton aan plastic verpakkingen verwerkt. Dit is 30% meer dan in 2015. De stijging komt doordat in zes gemeenten nu ook drankkartons bij het plastic mogen en in vier gemeenten drankkartons en metalen verpakkingen, zoals blik. Gewijzigde inzamelmethodes dragen daarnaast ook bij aan de stijging. In een groeiend aantal gemeenten hoeven inwoners verpakkingen niet meer weg te brengen, maar worden deze aan huis opgehaald.

Winst uit gft
Uit groente- fruit- en tuinafval (gft) winnen we vijf herbruikbare producten terug: groengas, compost, warmte groen CO2 en water. Dit leverde in 2016 de volgende hoeveelheden op: 2,4M3 groengas, 4,5 miljoen liter water, 10 miljoen kwh warmte en 20.000 ton compost. Door te vergisten en te composteren worden fossiele brandstoffen vermeden en daarmee ook de uitstoot van CO2. Onze aandeelhouders maakten de bouw van de vergister mogelijk. Financieel gezien draagt de vergister bij aan het resultaat van Meerlanden. Door de vermeden uitstoot van CObesparen onze aandeelhouders aan maatschappelijke kosten ongeveer €11 per ton geleverd gft.

Openbare ruimte
De openbare ruimte is een bron en bestemming van grondstoffen; verwijderd groenafval uit bijvoorbeeld plantsoenen wordt na compostering als compost weer teruggebracht in het plantsoen. Organische reststromen uit de openbare ruimte worden in onze groene energiefabriek omgezet in groengas. Dit groengas gebruiken wij vervolgens in de wijk voor het thermisch bestrijden van onkruid op verharding. Dit zijn twee mooie voorbeelden van biobased ondernemen en het sluiten van kringlopen.

Financieel
Meerlanden had in 2016 een omzet van 63,7 miljoen en een netto resultaat van 2,7 miljoen.

Bekijk hier het jaarverslag 2016 online.