Logo Meerlanden

Noodlottig ongeval

Op dinsdag 18 juli heeft er in Abbenes in de gemeente Haarlemmermeer een tragisch ongeval plaatsgevonden tussen een inzamelwagen van Meerlanden en een fietser. De fietser is daarbij om het leven gekomen. Het slachtoffer maakte onderdeel uit van een groep fietsers. Hij is gevallen en vervolgens door een op dat moment passerende inzamelwagen van Meerlanden geraakt. De wagen reed op een voorrangsweg en kon de fietser niet meer ontwijken. De chauffeur van Meerlanden is ontzettend geschrokken.

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer en naar onze collega. Wij wensen hen veel sterkte. Ook wensen wij de mensen die getuige zijn geweest van het ongeluk veel sterkte.

co2-footprint Meerlanden 2016 per thema

Meerlanden vermindert CO2-footprint

Meerlanden vermindert CO2-footprint

Al sinds jaar en dag is Meerlanden zich bewust van het feit dat haar bedrijfsvoering impact heeft op het milieu. Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot en deze structureel aan te pakken en te beperken is Meerlanden in 2016 gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

CO2-footprint 2016

Binnen deze certificering presenteren wij jaarlijks onze CO2-footprint en stippelen maatregelen uit om de CO2-uitstoot actief te verminderen. De doelstelling die Meerlanden zichzelf stelde bij de deelname aan de CO2-prestatieladder is een CO2-reductie van 50% in 2020 t.o.v. van het jaar 2015.
In 2016 bedroeg de totale CO2-uitstoot van Meerlanden 7.360 ton CO2. De belangrijkste bronnen van onze CO2-uitstoot zijn Goederenvervoer met 4.015ton (55%) en Elektriciteit met 2.209 ton (30%).

Energiebesparende maatregelen

Op dit moment is Meerlanden bezig met doorvoeren van verschillende maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen. Brandstof vormt de grootste component in de footprint. Hier is veel winst te behalen. Zo wordt de komende jaren nog meer geïnvesteerd in verduurzaming van het wagenpark door de aanschaf van Bio-CNG voertuigen en schonere en meer energiezuinige dieselmotoren.

Ook is voor alle vestigingen van Meerlanden een energie-audit (onderzoek) afgerond waarbij energiebesparingsmaatregelen in kaart zijn gebracht die rendabel zijn om uit te voeren. Door het uitvoeren van deze maatregelen in de komende jaren verwacht Meerlanden haar elektriciteit- en gasverbruik met respectievelijk 190.000 kWh (4,5%) en 15.000 m3 (15%) terug te dringen. Zo is afgelopen mei gestart met het aanbrengen van duurzame verlichting in de GFT-ontvangsthal in Rijsenhout. Hierbij zijn alle energie slurpende gasontladingslampen vervangen door nieuwe energiezuinige LED verlichting. Dankzij het lagere vermogen van de LED lampen en een slim softwaresysteem dat een verlichtingsplan op maat creëert, wordt 35.000 kWh per jaar bespaard. Dit staat gelijk aan het gemiddeld verbruik van twaalf huishoudens in Nederland!

Verder is Meerlanden bezig met een grootschalig zonnepanelenproject op de hoofdvestiging in Rijsenhout. Dankzij dit project wordt ongeveer 20% van de elektriciteitsbehoefte van Meerlanden op jaarbasis, duurzaam opgewekt. Daarnaast is de wens van Meerlanden om in de komende jaren het resterende energieverbruik volledig groen in te kopen.

Transparante communicatie

Op de website van Meerlanden is een speciale pagina gewijd aan de CO2-prestatieladder waar meer informatie is terug te vinden. Hier kunnen belangstellenden o.a. het CO2-reductiebeleid en de jaarlijkse publicaties van de CO2-foorptint bekijken.

co2-footprint Meerlanden 2016 per thema

Reactie op berichtgeving NOS over plastic in zwart/grijze, ondoorzichtige zakken

Reactie op berichtgeving NOS over plastic in zwart/grijze, ondoorzichtige zakken

De NOS berichtte afgelopen week dat PMD verpakkingsmateriaal in zwart/grijze, ondoorzichtige zakken wordt verbrand. Dit klopt niet. Voordat de zakken met PMD verpakkingsmateriaal de sorteerinstallatie ingaan, vindt er een visuele check plaats. De complete vracht wordt bekeken en zakken waar restafval in zit, worden eruit gehaald. Deze zakken zijn zwaarder en hebben een andere vorm dan zakken waarin PMD in zit.

Belangrijkste ‘vervuilers’

Het komt voor dat er vrachten met PMD verpakkingsmateriaal gedeeltelijk of helemaal worden afgekeurd. De reden hiervoor is dat er dan te veel materialen (stoorstoffen/vervuiling) in het PMD zitten die er niet in thuishoren. Het zijn materialen waardoor de sorteermachine stukloopt of materialen die het PMD vervuilen, waardoor het niet meer hergebruikt kan worden. De belangrijkste vervuilers zijn grote plastic folies/zeilen (zoals campingzeil, bouwzeil, landbouwfolie of partytenten), touwen, medisch afval, harde kunststoffen (zoals emmers, tuinstoelen en speelgoed), karton en restafval. Als deze materialen worden aangetroffen dan kan een vracht worden afgekeurd. De zakken worden dan als restafval verwerkt.

Landing page image jaarverslagen

Jaarverslag 2016 online: meer winst uit afval

Jaarverslag 2016 online: meer winst uit afval

In 2016 heeft Meerlanden in samenwerking met gemeenten opnieuw gekeken naar nieuwe manieren van afval inzamelen en grondstoffen recyclen. Ook zijn er meer werkplekken gekomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Angeline Kierkels, algemeen directeur: “Voor het creëren van een circulaire economie is samenwerken belangrijk. Samen met bewoners, gemeenten en bedrijven zetten wij ons in om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.”

In 2016 hebben inwoners hun afval weer beter gescheiden dan in 2015. We zijn samen met de gemeenten initiatieven gestart die hieraan bijdragen. Een voorbeeld is het omgekeerd inzamelen in een van de gemeenten waarmee wij samenwerken: waardevolle afvalsoorten worden aan huis opgehaald en het kleine beetje restafval dat dan nog overblijft, brengen inwoners tegen een vergoeding per ingeworpen zak naar verzamelcontainers in de buurt. In een andere gemeente is in 2016 de proef ‘Winst uit je afval’ gestart om het restafval binnen vijf jaar te verminderen van 198 kilo in 2015 naar 24 kilo per inwoner per jaar. Bewoners uit drie proefwijken bepalen hierbij zelf het inzamelsysteem. Deze proef loopt door in 2017 en uiteindelijk zal het systeem in de hele gemeente worden uitgerold.

Textiel
Sinds juni 2016 wordt al het textiel van Meerlanden gesorteerd bij Hits Service in Nieuw- Vennep. Er wordt op een andere manier textiel gelost waardoor er meer, hoogwaardig textiel overblijft. En het textielcentrum levert weer nieuwe werkplekken op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2016 werd 70 procent van het textiel hergebruikt. Achttien procent werd gerecycled tot nieuwe producten.

Plastic, metaal en drinkkartons (PMD)
In 2016 hebben we gezamenlijk 4.192 ton aan plastic verpakkingen verwerkt. Dit is 30% meer dan in 2015. De stijging komt doordat in zes gemeenten nu ook drankkartons bij het plastic mogen en in vier gemeenten drankkartons en metalen verpakkingen, zoals blik. Gewijzigde inzamelmethodes dragen daarnaast ook bij aan de stijging. In een groeiend aantal gemeenten hoeven inwoners verpakkingen niet meer weg te brengen, maar worden deze aan huis opgehaald.

Winst uit gft
Uit groente- fruit- en tuinafval (gft) winnen we vijf herbruikbare producten terug: groengas, compost, warmte groen CO2 en water. Dit leverde in 2016 de volgende hoeveelheden op: 2,4M3 groengas, 4,5 miljoen liter water, 10 miljoen kwh warmte en 20.000 ton compost. Door te vergisten en te composteren worden fossiele brandstoffen vermeden en daarmee ook de uitstoot van CO2. Onze aandeelhouders maakten de bouw van de vergister mogelijk. Financieel gezien draagt de vergister bij aan het resultaat van Meerlanden. Door de vermeden uitstoot van CObesparen onze aandeelhouders aan maatschappelijke kosten ongeveer €11 per ton geleverd gft.

Openbare ruimte
De openbare ruimte is een bron en bestemming van grondstoffen; verwijderd groenafval uit bijvoorbeeld plantsoenen wordt na compostering als compost weer teruggebracht in het plantsoen. Organische reststromen uit de openbare ruimte worden in onze groene energiefabriek omgezet in groengas. Dit groengas gebruiken wij vervolgens in de wijk voor het thermisch bestrijden van onkruid op verharding. Dit zijn twee mooie voorbeelden van biobased ondernemen en het sluiten van kringlopen.

Financieel
Meerlanden had in 2016 een omzet van 63,7 miljoen en een netto resultaat van 2,7 miljoen.

Bekijk hier het jaarverslag 2016 online.

Bvim-artikel-Grondstoffen-gezocht-blauw

Meerlanden op zoek naar grondstoffen met de ‘Grondstofkar’

Grondstofkar

Meerlanden denkt, in samenwerking met de gemeenten Heemstede en Lisse, een oplossing te hebben gevonden om de hoeveelheid restafval in de gemeenten te verminderen. Hiervoor is een mobiele milieustraat ontwikkeld: de Grondstofkar. Deze kar is elke werkdag op een andere locatie te vinden. Zo willen beide partijen de drempel tot het scheiden van afval voor de inwoners verlagen. Als de proef na evaluatie positief blijkt, wordt deze uitgebreid naar andere gemeenten.

Een tweede leven

Hoewel Meerlanden en de gemeenten zich actief inzetten voor het inzamelen en scheiden van afval, leert de ervaring dat mensen nog veel waardevolle grondstoffen thuis hebben liggen. De wil om het afval op de juiste manier te scheiden is er wel, maar een ritje naar de milieustraat schiet er vaak bij in. Met de Grondstofkar wordt deze drempel verlaagd. Meerlanden kan deze producten, die normaal blijven liggen, vervolgens een tweede leven geven door ze om te zetten in grondstoffen.

Altijd een plek in de buurt

De Grondstofkar staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur op een locatie in de gemeente. Omdat de kar meerijdt met de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte, wisselt de locatie regelmatig en is hij voor iedereen een keer in de buurt. Op de website van Meerlanden staat aangegeven op welke locatie de kar exact staat, omdat hij is uitgerust met een GPS-zender. Deze informatie is terug te vinden op http://www.meerlanden.nl.

Inzamelen

De Grondstofkar is bedoeld voor de volgende producten en materialen:

 • Frituurvet
 • Spaarlampen
 • Tl-buizen
 • Kleine elektrische apparaten
 • Inktpatronen
 • Cartridges
 • Batterijen
 • Textiel
header[2]-uitn-masterclass-2017

Meerlanden nodigt raadsleden uit voor masterclass

Masterclass “Samen sneller circulair”

header[2]-uitn-masterclass-2017

Wethouders en raadsleden zijn van harte uitgenodigd voor de masterclass 2017; vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen praten wij deelnemers dan bij over de ontwikkelingen op onze dienstverleningsterreinen en over ons programma “Samen sneller circulair”.

“Samenwerken in de keten is essentieel, net als samenwerken in de regio. Daardoor zijn we samen sneller circulair.”

De masterclass vindt plaats op 31 mei en 15 juni 2017. Deelnemers beslissen zelf wanneer zij komen.

De masterclass is ontwikkeld voor de wethouders en raadsleden van alle gemeenten waar wij actief zijn. Ook campagneleden en fractieleden van de lokale politieke partijen zijn van harte welkom. Het programma is erop gericht om uw kennis over afval- en grondstoffenbeheer, en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te actualiseren. Ook nemen wij u mee in onze ambities om tot een regionale circulaire economie te komen en willen wij u graag inspireren voor toekomstige collegeprogramma’s.

Programma

16.45 uur  Inloop en ontvangst

17.15 uur  Start rondleiding Groene Energiefabriek

18.00 uur  Welkomstwoord, Angeline Kierkels, algemeen directeur

Tijdens de masterclass serveren wij een broodje.

18.30 uur  Van afval naar grondstof en omgekeerd inzamelen
U wordt bijgepraat over de landelijke ambities in het VANG (Van Afval naar Grondstof)-programma en wij maken de koppeling naar de huidige scheidingsresultaten binnen de gemeenten uit ons verzorgingsgebied. Ook staan we stil bij het besluitvormingsproces en de resultaten van het omgekeerd inzamelen in de gemeente Lisse.

Olaf Prinsen, directeur NVRD / Evert-Jan Nieuwenhuis, wethouder gemeente Lisse

19.30 uur  Duurzaam beheer openbare ruimte
Aan de hand van concrete casussen zetten wij de visie duurzaam beheer openbare ruimte uiteen. Hierbij wordt de koppeling gelegd naar ‘visie gerichte gebiedsinrichting’, het belang van het goed invullen van de beheerparagraaf bij reconstructie en gebiedsontwikkelingen. Tevens komt de vraag aan de orde “wordt de buitenruimte de productieomgeving van groene reststromen voor de toekomst?”

Diederik Notenboom, senior strategisch adviseur Meerlanden

19.50 uur  Pauze

20.30 uur  Programma circulaire economie

Schaarser wordende grondstoffen, consumptie en verspilling; hoe belangrijk is de circulaire economie voor u? Welke rol kunnen de gemeenten nemen en hoe gaat Meerlanden de rol van regionale grondstoffenregisseur innemen?

Just Zandhuis, programmadirecteur circulaire economie Meerlanden

21.00 uur  Begin van iets moois
Wij laten zien hoe het regionale kennisplatform ‘Begin van iets moois’ inwoners inspireert en aanzet tot een nog betere bronscheiding. Inwoners hebben een grote bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden van de leefomgeving.

Danielle Hermeler, communicatiespecialist Meerlanden

Informele netwerkborrel en sluiting rond 21.45 uur
We sluiten de masterclass af met een informele netwerkborrel.

R.S.V.P.
De masterclass wordt georganiseerd op ons hoofdkantoor, Aarbergerweg 41 in Rijsenhout. Graag ontmoeten wij u op 31 mei of 15 juni. Wilt u via directiesecretariaat@meerlanden.nl aangeven of u aanwezig bent bij de masterclass en op welke dag? Mocht u dieetwensen hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij uw aanmelding. Tevens horen we graag of u gebruik wilt maken van de rondleiding voorafgaand aan de masterclass. Alvast hartelijk dank.

tweede kamer

CEO’s aan informateur: Zorg dat duurzaam ondernemen loont!

CEO’s van grote bedrijven aan informateur: Zorg dat duurzaam ondernemen loont!

Een breed front van CEO’s van grote bedrijven, waaronder Angeline Kierkels van Meerlanden, en verder van bierbrouwer tot beddenfabrikant, van uitvaartverzekeraar tot advies- en ingenieursbureau, van ICT-dienstverlener tot bouwonderneming, roept de formerende partijen op tot een duurzaam regeerakkoord dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert. Met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen gaan bedrijven meer resultaten boeken en excelleren in schone verantwoorde oplossingen, aldus de CEO’s. Het Nederlandse regeerakkoord kan daarmee als voorbeeld dienen in Europa.

Volgens de CEO’s is er de afgelopen jaren door tal van duurzame koplopers in diverse sectoren van het bedrijfsleven aangetoond dat juist de innovatieve kracht van de markt klimaatafspraken van Parijs en de duurzame werelddoelen van de VN mogelijk kan maken, mits de juiste context geschapen wordt. Ze hopen dat de formerende partijen door hun oproep zien dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor vergaande duurzame maatregelen.

Als inspiratie leggen de vijftien CEO’s de informateur een 10-punten plan voor. Het zijn de CEO’s van Bavaria, BAM, Besi, BeterBed, DELA, Interface, Koninklijke Auping, KPN, Moonen Packaging, Meerlanden, PitPoint, Rockwool, Royal HaskoningDHV, Tauw en TBI. Samen vertegenwoordigen ze tienduizenden banen en miljarden euro’s omzet. Het initiatief kwam van Royal HaskoningDHV en De Groene Zaak.

De kansen en noodzaak van duurzaam ondernemen waren niet eerder zo groot en concreet, zo pleiten de CEO’s. Veel duurzame innovaties worden goedkoper, evenals kapitaal om te investeren. Bedrijven kunnen veel bereiken, maar veranderen gaat niet zonder prikkels. Met hulp van een volgend Kabinet kan Nederland het opbouwen van een structureel duurzame economie tot een succes maken en zo de samenleving verrijken.

CEO Erik Oostwegel van Royal HaskoningDHV: “In Nederland slaan bedrijfsleven en overheid vaak al de handen ineen om duurzame economische groei te realiseren. Met stimulerende maatregelen kan het nieuwe Kabinet de gewenste verandering definitief laten doorzetten.”

Directeur Marjolein Demmers van De Groene Zaak: “De opgave voor het komende Kabinet is om samen met ondernemers tempo te maken. Uiteindelijk is er duidelijkheid, uitdaging en beloning nodig – dan kunnen koplopers vooruit, en zien anderen ook de kansen.”

Zie onder het 10-punten plan in het kort. Lees hier de volledige brief aan de informateur.

 1. Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont
 2. Durf grenzen te stellen
 3. Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen
 4. Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties
 5. Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid
 6. Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten
 7. Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet
 8. Investeer in innovatie, duurzame en smart-technology
 9. Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid
 10. Stuur transities door samen te werken met duurzame koplopers
tweede kamer

Sebastiaan-Nieuwland-en-Angeline-Kierkels

Meerlanden introduceert Grondstoffenaanhanger voor inwoners Heemstede

Officiële overhandiging aan wethouder Heemstede
“Dat scheelt weer een ritje naar de milieustraat.”

Meerlanden heeft een Grondstoffenaanhanger geïntroduceerd voor inwoners van Heemstede. Deze aanhanger rijdt vanaf nu mee met de medewerkers van beheer openbare ruimte. Bewoners kunnen kleine afvalstromen in de aanhanger kwijt. Het gaat in eerste instantie om een proef van 3 maanden in Heemstede en daarna 3 maanden in Bloemendaal. In Lisse is de Grondstoffenaanhanger twee weken geleden al in gebruik genomen.  Wanneer de proef succesvol is, wordt deze uitgebreid naar andere gemeenten. Wethouder Nieuwland heeft de Grondstoffenaanhanger in ontvangst genomen uit handen van Angeline Kierkels (algemeen directeur Meerlanden).

Waar vindt u de Grondstoffenaanhanger?
De Grondstoffenaanhanger is op werkdagen tussen 08.30 en 15.30 uur op verschillende locaties te vinden:

Maandag        station Heemstede-Aerdenhout
Dinsdag          Rivierenwijk – Amstellaan
Woensdag      bij de rotonde Valkenburgerplein
Donderdag     Merlenhoven – Aletta Jacobslaan
Vrijdag            Laan van Dick Laan

De aanhanger is bovendien uitgerust met een GPS-zender en daardoor traceerbaar. Op meerlanden.nl is te volgen waar exact in Heemstede de aanhanger staat.

Wat kan er in de Grondstoffenaanhanger?
In de Grondstoffenaanhanger kunnen bewoners frituurvet, spaarlampen, TL-buizen, kleine elektrische apparaten, inktpatronen, cartridges, batterijen en textiel kwijt. Dit zijn de afvalsoorten die je doorgaans naar de milieustraat moet brengen, maar waar het negen van de tien keer niet van komt. Nu kun je dit in jouw eigen wijk kwijt als de Grondstoffenaanhanger aanwezig is. Dat scheelt weer een ritje naar de milieustraat!

Begin van Iets Moois
Door afvalstromen op de juiste manier te scheiden, draagt u direct bij aan iets moois. Deze waardevolle materialen worden dan hergebruikt tot grondstoffen en nieuwe producten en krijgen zo een tweede leven. Hoe meer grondstoffen we terugwinnen uit ons afval, hoe beter voor het milieu. Doel van Heemstede, Bloemendaal, Lisse en Meerlanden is om het restafval te verminderen en het scheidingspercentage van afval te verhogen. Help ook mee aan een duurzame toekomst en recycle zoveel mogelijk afval! Hoe? Kijk voor tips en ervaringen op beginvanietsmoois.nl.

Sebastiaan-Nieuwland-en-Angeline-Kierkels

Volktuinvereniging Toolenburg in Hoofddorp is blij met de gratis MeerCompost van Meerlanden

Moestuinen blij met gratis compost op Goede Vrijdag

MeerCompost van keuken- en tuinafval goed voor de bodem

Vrijdag 14 april, op Goede Vrijdag, organiseerde Meerlanden voor de derde maal de Dag van de Moestuin. Volkstuincomplexen, buurtmoestuinen en schooltuinen in de regio ontvingen die dag gratis maximaal 5m3 MeerCompost. Een goed moment voor de tuinders om hun bodem nieuwe energie te geven met de compost gemaakt van organisch keuken- en tuinafval (GFT), ingezameld bij huishoudens en bedrijven in de omgeving.

Volkstuindersvereniging Toolenburg maakte weer graag gebruik van het aanbod van Meerlanden. “Het is erg fijne compost, waar onze tuinen veel profijt van hebben. We zijn er erg blij mee!” aldus Jan Beelen namens de tuinders.

Lokale keten sluiten
Het idee voor deze actie ontsproot op de Landelijke Compostdag, waarop Meerlanden in veertien gemeenten gratis meer dan 55.000 zakken MeerCompost uitdeelt. Onder moestuinders bleek ook vraag naar de natuurlijke compost uit keuken- en tuinafval. “Door samen met buurt- of klasgenoten groenten en fruit te laten groeien in je eigen, met compost verrijkte moestuin ervaar je dat het scheiden van GFT letterlijk het begin van iets moois is. Zo werken we met elkaar aan een circulaire samenleving gebaseerd op hernieuwbaarheid en hergebruik,” aldus Angeline Kierkels.

Door op de Moestuinendag in deze vraag te voorzien sluiten bewoners, gemeenten en Meerlanden samen de lokale voedselketen, van organisch afval naar voedsel. Van GFT wordt compost gemaakt; door dit toe te voegen aan de bodem stimuleert het de groei van groente en fruit. Na het oogsten – en natuurlijk het eten – van de gewassen kunnen de schillen, loof en klokhuizen weer in de GFT-afvalcontainer om er compost van te maken.

MeerCompost
MeerCompost is uitermate geschikt voor de moestuin. Het stimuleert de groei van gewassen, bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans en energie in de bodem. De compost wordt gemaakt door een combinatie van vergisting en compostering van organische afvalstromen. MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen. Kijk voor het gebruiksvoorschrift op www.beginvanietsmoois.nl.

Volktuinvereniging Toolenburg in Hoofddorp is blij met de gratis MeerCompost van Meerlanden

lisse-grondstoffenaanhanger

Meerlanden lanceert Grondstoffenaanhanger

Tijdelijke pilot officieel gestart door wethouder Nieuwenhuis.
“Dat scheelt weer een ritje naar de milieustraat.”

Meerlanden introduceert in Lisse de Grondstoffenaanhanger. Deze aanhanger rijdt mee met de medewerkers van beheer openbare ruimte in Lisse. Bewoners kunnen kleine afvalstromen in de aanhanger kwijt. Via GPS is precies te volgen waar de aanhanger staat. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke pilot in Lisse. Wanneer de proef succesvol is, wordt deze uitgebreid naar andere gemeenten.

Wethouder Nieuwenhuis heeft de aanhanger officieel in gebruik genomen door wat frituurvet af te geven: “De Grondstoffenaanhanger sluit mooi aan bij de nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen in Lisse. Waardevolle grondstoffen worden thuis gescheiden én opgehaald. Het kleine beetje restafval dat dan nog overblijft, brengen bewoners naar ondergrondse containers en grof huishoudelijk afval naar de milieustraat. Dat kleine beetje wordt met de komst van de Grondstoffenaanhanger nu dus nog kleiner! Zo werken we samen aan een circulaire en duurzame samenleving.”

Wat kan er in de grondstoffenaanhanger?

In de Grondstoffenaanhanger kunnen bewoners frituurvet, spaarlampen, TL-buizen, kleine elektrische apparaten, inktpatronen, cartridges, batterijen en textiel kwijt. “Dit zijn de afvalsoorten die je doorgaans naar de milieustraat moet brengen, maar waar het negen van de tien keer niet van komt. Nu kun je dit in jouw eigen wijk kwijt als de Grondstoffenaanhanger aanwezig is. Dat scheelt weer een ritje naar de milieustraat!”

Waar vindt u de Grondstoffenaanhanger?

De Grondstoffenaanhanger rijdt mee met de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte in Lisse. De locatie wisselt dus regelmatig; zodra het ene plantsoen is bijgewerkt, rijdt het team naar een volgende locatie. De aanhanger is uitgerust met een GPS-zender en daardoor traceerbaar. Op www.meerlanden.nl is te volgen waar exact in Lisse de aanhanger staat. U vindt daar ook de planning van de komende dagen.


Begin van Iets Moois

Door afvalstromen op de juiste manier te scheiden, draag je direct bij aan iets moois. Deze waardevolle materialen worden dan hergebruikt tot grondstoffen en nieuwe producten en krijgen zo een tweede leven. Hoe meer grondstoffen we terugwinnen uit ons afval, hoe beter voor het milieu. Doel van de gemeente Lisse en Meerlanden is om het restafval te verminderen en het scheidingspercentage van afval te verhogen. Help ook mee aan een duurzame toekomst en recycle zoveel mogelijk afval! Hoe? Kijk voor tips en ervaringen op beginvanietsmoois.nl.

lisse-grondstoffenaanhanger