Bvim-artikel-Grondstoffen-gezocht-blauw

Meerlanden op zoek naar grondstoffen met de ‘Grondstofkar’

Grondstofkar

Meerlanden denkt, in samenwerking met de gemeenten Heemstede en Lisse, een oplossing te hebben gevonden om de hoeveelheid restafval in de gemeenten te verminderen. Hiervoor is een mobiele milieustraat ontwikkeld: de Grondstofkar. Deze kar is elke werkdag op een andere locatie te vinden. Zo willen beide partijen de drempel tot het scheiden van afval voor de inwoners verlagen. Als de proef na evaluatie positief blijkt, wordt deze uitgebreid naar andere gemeenten.

Een tweede leven

Hoewel Meerlanden en de gemeenten zich actief inzetten voor het inzamelen en scheiden van afval, leert de ervaring dat mensen nog veel waardevolle grondstoffen thuis hebben liggen. De wil om het afval op de juiste manier te scheiden is er wel, maar een ritje naar de milieustraat schiet er vaak bij in. Met de Grondstofkar wordt deze drempel verlaagd. Meerlanden kan deze producten, die normaal blijven liggen, vervolgens een tweede leven geven door ze om te zetten in grondstoffen.

Altijd een plek in de buurt

De Grondstofkar staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur op een locatie in de gemeente. Omdat de kar meerijdt met de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte, wisselt de locatie regelmatig en is hij voor iedereen een keer in de buurt. Op de website van Meerlanden staat aangegeven op welke locatie de kar exact staat, omdat hij is uitgerust met een GPS-zender. Deze informatie is terug te vinden op http://www.meerlanden.nl.

Inzamelen

De Grondstofkar is bedoeld voor de volgende producten en materialen:

 • Frituurvet
 • Spaarlampen
 • Tl-buizen
 • Kleine elektrische apparaten
 • Inktpatronen
 • Cartridges
 • Batterijen
 • Textiel
header[2]-uitn-masterclass-2017

Meerlanden nodigt raadsleden uit voor masterclass

Masterclass “Samen sneller circulair”

header[2]-uitn-masterclass-2017

Wethouders en raadsleden zijn van harte uitgenodigd voor de masterclass 2017; vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen praten wij deelnemers dan bij over de ontwikkelingen op onze dienstverleningsterreinen en over ons programma “Samen sneller circulair”.

“Samenwerken in de keten is essentieel, net als samenwerken in de regio. Daardoor zijn we samen sneller circulair.”

De masterclass vindt plaats op 31 mei en 15 juni 2017. Deelnemers beslissen zelf wanneer zij komen.

De masterclass is ontwikkeld voor de wethouders en raadsleden van alle gemeenten waar wij actief zijn. Ook campagneleden en fractieleden van de lokale politieke partijen zijn van harte welkom. Het programma is erop gericht om uw kennis over afval- en grondstoffenbeheer, en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te actualiseren. Ook nemen wij u mee in onze ambities om tot een regionale circulaire economie te komen en willen wij u graag inspireren voor toekomstige collegeprogramma’s.

Programma

16.45 uur  Inloop en ontvangst

17.15 uur  Start rondleiding Groene Energiefabriek

18.00 uur  Welkomstwoord, Angeline Kierkels, algemeen directeur

Tijdens de masterclass serveren wij een broodje.

18.30 uur  Van afval naar grondstof en omgekeerd inzamelen
U wordt bijgepraat over de landelijke ambities in het VANG (Van Afval naar Grondstof)-programma en wij maken de koppeling naar de huidige scheidingsresultaten binnen de gemeenten uit ons verzorgingsgebied. Ook staan we stil bij het besluitvormingsproces en de resultaten van het omgekeerd inzamelen in de gemeente Lisse.

Olaf Prinsen, directeur NVRD / Evert-Jan Nieuwenhuis, wethouder gemeente Lisse

19.30 uur  Duurzaam beheer openbare ruimte
Aan de hand van concrete casussen zetten wij de visie duurzaam beheer openbare ruimte uiteen. Hierbij wordt de koppeling gelegd naar ‘visie gerichte gebiedsinrichting’, het belang van het goed invullen van de beheerparagraaf bij reconstructie en gebiedsontwikkelingen. Tevens komt de vraag aan de orde “wordt de buitenruimte de productieomgeving van groene reststromen voor de toekomst?”

Diederik Notenboom, senior strategisch adviseur Meerlanden

19.50 uur  Pauze

20.30 uur  Programma circulaire economie

Schaarser wordende grondstoffen, consumptie en verspilling; hoe belangrijk is de circulaire economie voor u? Welke rol kunnen de gemeenten nemen en hoe gaat Meerlanden de rol van regionale grondstoffenregisseur innemen?

Just Zandhuis, programmadirecteur circulaire economie Meerlanden

21.00 uur  Begin van iets moois
Wij laten zien hoe het regionale kennisplatform ‘Begin van iets moois’ inwoners inspireert en aanzet tot een nog betere bronscheiding. Inwoners hebben een grote bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden van de leefomgeving.

Danielle Hermeler, communicatiespecialist Meerlanden

Informele netwerkborrel en sluiting rond 21.45 uur
We sluiten de masterclass af met een informele netwerkborrel.

R.S.V.P.
De masterclass wordt georganiseerd op ons hoofdkantoor, Aarbergerweg 41 in Rijsenhout. Graag ontmoeten wij u op 31 mei of 15 juni. Wilt u via directiesecretariaat@meerlanden.nl aangeven of u aanwezig bent bij de masterclass en op welke dag? Mocht u dieetwensen hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij uw aanmelding. Tevens horen we graag of u gebruik wilt maken van de rondleiding voorafgaand aan de masterclass. Alvast hartelijk dank.

tweede kamer

CEO’s aan informateur: Zorg dat duurzaam ondernemen loont!

CEO’s van grote bedrijven aan informateur: Zorg dat duurzaam ondernemen loont!

Een breed front van CEO’s van grote bedrijven, waaronder Angeline Kierkels van Meerlanden, en verder van bierbrouwer tot beddenfabrikant, van uitvaartverzekeraar tot advies- en ingenieursbureau, van ICT-dienstverlener tot bouwonderneming, roept de formerende partijen op tot een duurzaam regeerakkoord dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert. Met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen gaan bedrijven meer resultaten boeken en excelleren in schone verantwoorde oplossingen, aldus de CEO’s. Het Nederlandse regeerakkoord kan daarmee als voorbeeld dienen in Europa.

Volgens de CEO’s is er de afgelopen jaren door tal van duurzame koplopers in diverse sectoren van het bedrijfsleven aangetoond dat juist de innovatieve kracht van de markt klimaatafspraken van Parijs en de duurzame werelddoelen van de VN mogelijk kan maken, mits de juiste context geschapen wordt. Ze hopen dat de formerende partijen door hun oproep zien dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor vergaande duurzame maatregelen.

Als inspiratie leggen de vijftien CEO’s de informateur een 10-punten plan voor. Het zijn de CEO’s van Bavaria, BAM, Besi, BeterBed, DELA, Interface, Koninklijke Auping, KPN, Moonen Packaging, Meerlanden, PitPoint, Rockwool, Royal HaskoningDHV, Tauw en TBI. Samen vertegenwoordigen ze tienduizenden banen en miljarden euro’s omzet. Het initiatief kwam van Royal HaskoningDHV en De Groene Zaak.

De kansen en noodzaak van duurzaam ondernemen waren niet eerder zo groot en concreet, zo pleiten de CEO’s. Veel duurzame innovaties worden goedkoper, evenals kapitaal om te investeren. Bedrijven kunnen veel bereiken, maar veranderen gaat niet zonder prikkels. Met hulp van een volgend Kabinet kan Nederland het opbouwen van een structureel duurzame economie tot een succes maken en zo de samenleving verrijken.

CEO Erik Oostwegel van Royal HaskoningDHV: “In Nederland slaan bedrijfsleven en overheid vaak al de handen ineen om duurzame economische groei te realiseren. Met stimulerende maatregelen kan het nieuwe Kabinet de gewenste verandering definitief laten doorzetten.”

Directeur Marjolein Demmers van De Groene Zaak: “De opgave voor het komende Kabinet is om samen met ondernemers tempo te maken. Uiteindelijk is er duidelijkheid, uitdaging en beloning nodig – dan kunnen koplopers vooruit, en zien anderen ook de kansen.”

Zie onder het 10-punten plan in het kort. Lees hier de volledige brief aan de informateur.

 1. Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont
 2. Durf grenzen te stellen
 3. Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen
 4. Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties
 5. Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid
 6. Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten
 7. Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet
 8. Investeer in innovatie, duurzame en smart-technology
 9. Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid
 10. Stuur transities door samen te werken met duurzame koplopers
tweede kamer

Sebastiaan-Nieuwland-en-Angeline-Kierkels

Meerlanden introduceert Grondstoffenaanhanger voor inwoners Heemstede

Officiële overhandiging aan wethouder Heemstede
“Dat scheelt weer een ritje naar de milieustraat.”

Meerlanden heeft een Grondstoffenaanhanger geïntroduceerd voor inwoners van Heemstede. Deze aanhanger rijdt vanaf nu mee met de medewerkers van beheer openbare ruimte. Bewoners kunnen kleine afvalstromen in de aanhanger kwijt. Het gaat in eerste instantie om een proef van 3 maanden in Heemstede en daarna 3 maanden in Bloemendaal. In Lisse is de Grondstoffenaanhanger twee weken geleden al in gebruik genomen.  Wanneer de proef succesvol is, wordt deze uitgebreid naar andere gemeenten. Wethouder Nieuwland heeft de Grondstoffenaanhanger in ontvangst genomen uit handen van Angeline Kierkels (algemeen directeur Meerlanden).

Waar vindt u de Grondstoffenaanhanger?
De Grondstoffenaanhanger is op werkdagen tussen 08.30 en 15.30 uur op verschillende locaties te vinden:

Maandag        station Heemstede-Aerdenhout
Dinsdag          Rivierenwijk – Amstellaan
Woensdag      bij de rotonde Valkenburgerplein
Donderdag     Merlenhoven – Aletta Jacobslaan
Vrijdag            Laan van Dick Laan

De aanhanger is bovendien uitgerust met een GPS-zender en daardoor traceerbaar. Op meerlanden.nl is te volgen waar exact in Heemstede de aanhanger staat.

Wat kan er in de Grondstoffenaanhanger?
In de Grondstoffenaanhanger kunnen bewoners frituurvet, spaarlampen, TL-buizen, kleine elektrische apparaten, inktpatronen, cartridges, batterijen en textiel kwijt. Dit zijn de afvalsoorten die je doorgaans naar de milieustraat moet brengen, maar waar het negen van de tien keer niet van komt. Nu kun je dit in jouw eigen wijk kwijt als de Grondstoffenaanhanger aanwezig is. Dat scheelt weer een ritje naar de milieustraat!

Begin van Iets Moois
Door afvalstromen op de juiste manier te scheiden, draagt u direct bij aan iets moois. Deze waardevolle materialen worden dan hergebruikt tot grondstoffen en nieuwe producten en krijgen zo een tweede leven. Hoe meer grondstoffen we terugwinnen uit ons afval, hoe beter voor het milieu. Doel van Heemstede, Bloemendaal, Lisse en Meerlanden is om het restafval te verminderen en het scheidingspercentage van afval te verhogen. Help ook mee aan een duurzame toekomst en recycle zoveel mogelijk afval! Hoe? Kijk voor tips en ervaringen op beginvanietsmoois.nl.

Sebastiaan-Nieuwland-en-Angeline-Kierkels

Volktuinvereniging Toolenburg in Hoofddorp is blij met de gratis MeerCompost van Meerlanden

Moestuinen blij met gratis compost op Goede Vrijdag

MeerCompost van keuken- en tuinafval goed voor de bodem

Vrijdag 14 april, op Goede Vrijdag, organiseerde Meerlanden voor de derde maal de Dag van de Moestuin. Volkstuincomplexen, buurtmoestuinen en schooltuinen in de regio ontvingen die dag gratis maximaal 5m3 MeerCompost. Een goed moment voor de tuinders om hun bodem nieuwe energie te geven met de compost gemaakt van organisch keuken- en tuinafval (GFT), ingezameld bij huishoudens en bedrijven in de omgeving.

Volkstuindersvereniging Toolenburg maakte weer graag gebruik van het aanbod van Meerlanden. “Het is erg fijne compost, waar onze tuinen veel profijt van hebben. We zijn er erg blij mee!” aldus Jan Beelen namens de tuinders.

Lokale keten sluiten
Het idee voor deze actie ontsproot op de Landelijke Compostdag, waarop Meerlanden in veertien gemeenten gratis meer dan 55.000 zakken MeerCompost uitdeelt. Onder moestuinders bleek ook vraag naar de natuurlijke compost uit keuken- en tuinafval. “Door samen met buurt- of klasgenoten groenten en fruit te laten groeien in je eigen, met compost verrijkte moestuin ervaar je dat het scheiden van GFT letterlijk het begin van iets moois is. Zo werken we met elkaar aan een circulaire samenleving gebaseerd op hernieuwbaarheid en hergebruik,” aldus Angeline Kierkels.

Door op de Moestuinendag in deze vraag te voorzien sluiten bewoners, gemeenten en Meerlanden samen de lokale voedselketen, van organisch afval naar voedsel. Van GFT wordt compost gemaakt; door dit toe te voegen aan de bodem stimuleert het de groei van groente en fruit. Na het oogsten – en natuurlijk het eten – van de gewassen kunnen de schillen, loof en klokhuizen weer in de GFT-afvalcontainer om er compost van te maken.

MeerCompost
MeerCompost is uitermate geschikt voor de moestuin. Het stimuleert de groei van gewassen, bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans en energie in de bodem. De compost wordt gemaakt door een combinatie van vergisting en compostering van organische afvalstromen. MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen. Kijk voor het gebruiksvoorschrift op www.beginvanietsmoois.nl.

Volktuinvereniging Toolenburg in Hoofddorp is blij met de gratis MeerCompost van Meerlanden

lisse-grondstoffenaanhanger

Meerlanden lanceert Grondstoffenaanhanger

Tijdelijke pilot officieel gestart door wethouder Nieuwenhuis.
“Dat scheelt weer een ritje naar de milieustraat.”

Meerlanden introduceert in Lisse de Grondstoffenaanhanger. Deze aanhanger rijdt mee met de medewerkers van beheer openbare ruimte in Lisse. Bewoners kunnen kleine afvalstromen in de aanhanger kwijt. Via GPS is precies te volgen waar de aanhanger staat. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke pilot in Lisse. Wanneer de proef succesvol is, wordt deze uitgebreid naar andere gemeenten.

Wethouder Nieuwenhuis heeft de aanhanger officieel in gebruik genomen door wat frituurvet af te geven: “De Grondstoffenaanhanger sluit mooi aan bij de nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen in Lisse. Waardevolle grondstoffen worden thuis gescheiden én opgehaald. Het kleine beetje restafval dat dan nog overblijft, brengen bewoners naar ondergrondse containers en grof huishoudelijk afval naar de milieustraat. Dat kleine beetje wordt met de komst van de Grondstoffenaanhanger nu dus nog kleiner! Zo werken we samen aan een circulaire en duurzame samenleving.”

Wat kan er in de grondstoffenaanhanger?

In de Grondstoffenaanhanger kunnen bewoners frituurvet, spaarlampen, TL-buizen, kleine elektrische apparaten, inktpatronen, cartridges, batterijen en textiel kwijt. “Dit zijn de afvalsoorten die je doorgaans naar de milieustraat moet brengen, maar waar het negen van de tien keer niet van komt. Nu kun je dit in jouw eigen wijk kwijt als de Grondstoffenaanhanger aanwezig is. Dat scheelt weer een ritje naar de milieustraat!”

Waar vindt u de Grondstoffenaanhanger?

De Grondstoffenaanhanger rijdt mee met de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte in Lisse. De locatie wisselt dus regelmatig; zodra het ene plantsoen is bijgewerkt, rijdt het team naar een volgende locatie. De aanhanger is uitgerust met een GPS-zender en daardoor traceerbaar. Op www.meerlanden.nl is te volgen waar exact in Lisse de aanhanger staat. U vindt daar ook de planning van de komende dagen.


Begin van Iets Moois

Door afvalstromen op de juiste manier te scheiden, draag je direct bij aan iets moois. Deze waardevolle materialen worden dan hergebruikt tot grondstoffen en nieuwe producten en krijgen zo een tweede leven. Hoe meer grondstoffen we terugwinnen uit ons afval, hoe beter voor het milieu. Doel van de gemeente Lisse en Meerlanden is om het restafval te verminderen en het scheidingspercentage van afval te verhogen. Help ook mee aan een duurzame toekomst en recycle zoveel mogelijk afval! Hoe? Kijk voor tips en ervaringen op beginvanietsmoois.nl.

lisse-grondstoffenaanhanger

BVIM-bezoekers

Inwoners ervaren de waarde van afval tijdens Begin van iets moois festival

Gemeenten en Meerlanden bedanken inwoners voor scheiden GFT met gratis MeerCompost

Ruim 900 inwoners uit de regio Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek hebben vandaag, tijdens de Landelijke Compostdag, de eerste editie van het Begin van iets moois festival bezocht. Op deze prachtige lentedag opende Meerlanden haar deuren in en rondom de Groene Energiefabriek waar bezoekers hebben ervaren dat afval niet het einde is, maar het begin van iets moois. Ook deelden Meerlanden en gemeenten ruim 55.000 zakken MeerCompost uit op 17 locaties in 14 gemeenten aan inwoners als bedankje voor het scheiden van GFT. Deze compost is in de Groene Energiefabriek gemaakt van 1.250.000 kilo ingezameld GFT uit de regio.

“Wij vinden het fantastisch dat zoveel inwoners onze Groene Energiefabriek en het festival hebben bezocht. Ook zijn we blij met de grote belangstelling voor de Meercompost die we jaarlijks uitdelen. Als inwoners hun afval goed scheiden, kunnen wij het weer als grondstof hergebruiken en wordt afval het begin van iets moois. Dat kunnen we alleen met elkaar doen en daarom bedanken wij vandaag, mede namens de gemeenten, alle inwoners voor het scheiden van hun afval,” aldus Angeline Kierkels, Algemeen Directeur Meerlanden.

Inspirerend festivalprogramma 

Festivalbezoekers hebben ervaren dat afval waardevolle grondstof is. Elk half uur bezochten meerdere groepen belangstellenden de Groene Energiefabriek waar het lokaal ingezamelde GFT wordt verwerkt tot maar liefst vijf producten. De workshop ‘goud delven in oude apparaten’ trok de aandacht van nieuwsgierige kinderen die oude laptops, telefoons en beeldschermen mochten open schroeven en zo ontdekten dat vrijwel alle onderdelen hergebruikt kunnen worden.

Wethouders uit de verschillende Meerlanden gemeenten kregen een programma over circulaire economie voorgeschoteld en bezochten onder meer een demonstratie van textiel sorteren. Dat afval ook grondstof kan zijn voor een hippe hoed ontdekten de knutselaars die van drinkpakken een hoed of pet maakten. En kopers van de vrolijke, opgepimpte spijkerbroeken bij TripleG hebben de levensduur van een oude spijkerbroek verlengd.

Een absolute eyecatcher was het straattheatertrio The Re-Cyclists. Uitgedost in prachtige kostuums van blikjes, plastic tassen en kapotte fietsbanden lieten zij bezoekers zien hoe leuk en waardevol afval scheiden is. Bezoekers hebben bovendien genoten van lokale lekkernijen – met als topper Woody’s bakfrites van lokaal geteelde aardappelen – en konden bijkomen in de koffiecorner en woonkamer, ingericht met gebruikt meubilair uit de Meerwinkel.

MeerCompost

MeerCompost stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. De compost wordt gemaakt door een combinatie van vergisting en compostering van organische afvalstromen. MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen. Kijk voor het gebruiksvoorschrift op www.beginvanietsmoois.nl.

BVIM-bezoekers

Logo Meerlanden

Bereikbaarheid milieustraten 25 maart 2017

Zaterdag 25 maart ’17 verwachten wij i.v.m. ons Begin van iets moois Festival en Landelijke compostdag meer bezoekers op onze milieustraten (locatie Rijsenhout in het bijzonder). Wij hopen de verkeershinder tot een minimum te beperken, maar vragen om uw begrip als het langer duurt dan normaal voor u onze milieustraat bereikt.

Logo Meerlanden

BviM-festival-advertentie1

Kom ook naar het Begin van iets moois festival!

Het Begin van iets moois festival is een uniek festival in Rijsenhout waar je kunt ervaren dat afval het begin van iets moois is.

Boordevol superleuke activiteiten voor jong en oud! Maak bijvoorbeeld je eigen bloembom of volg een muziekworkshop trommelen op rommel. En zie tijdens een live tour hoe we van ingezameld keuken- en tuinafval compost en groengas maken. Liefhebbers van knutselen timmeren van sloophout een plantenbak of maken van lege drinkpakken een stevige hoed. Verwerkers van textiel, plastic en elektrische apparaten laten zien hoeveel waardevolle stoffen er nog in het afval zitten. Uiteraard kun je ook een kijkje nemen in een inzamelvoertuig. Gebruikte spullen komen tot leven in een door MeerWinkel ingerichte koffiebar en bij de foodtrucks proef je lokale lekkernijen. En dit is nog maar een greep uit alle activiteiten.

Nieuwsgierig of zin om iets leuks te doen met het hele gezin? Dan zien we je graag op zaterdag 25 maart! Meer informatie.

De toegang is gratis en je bent van harte welkom van 9:00 – 15:00 uur.

Locatie festival: Meerlanden, Aarbergerweg 41 in Rijsenhout

BviM-festival-advertentie1

Afvalapp

Vernieuwde online afvalkalender en afvalapp live!

De online afvalkalender en app van Meerlanden zijn vernieuwd.

De online kalender kan nu geraadpleegd worden op elk type smartphone, tablet of PC. De app voor Android en iOS is onder meer voorzien van een heldere lay-out en de pushnotificatie-functie is verbeterd. Gebruikers van de App wordt aangeraden de update te installeren. Bij de meeste gebruikers zal deze update automatisch plaatsvinden. De huidige app zal geen data meer doorgeven.
Via de online afvalkalender is het mogelijk om de inzameldagen in de eigen digitale agenda te laten zetten waarbij een wekelijkse automatische update ervoor zorgt dat eventuele wijzigingen ook worden verwerkt. Met de app kunnen inwoners nakijken wat de eerstvolgende inzameldag is en de inzameldata per maand inzien. Ook bevat de app informatie over wat wel en niet bij een bepaalde afvalstroom hoort.

 

Instellen notificatie en Pushnotificaties toestaan

De gebruiker kan in de app instellen of hij of zij een notificatie wilt ontvangen. Dat is een seintje dat de container aan de weg gezet moet worden. Het tijdstip waarop dit bericht ontvangen wordt, kan door de gebruiker zelf worden aangegeven bij instellingen. Van belang daarbij is dat de gebruiker controleert of hij ook bij de algemene instellingen van het toestel heeft aangegeven dat pushnotificaties worden toegestaan voor deze app. Alleen wanneer dit op toestelniveau en op app-niveau is geregeld, kunnen notificaties worden doorgegeven.

Afvalapp