Samenwerkingspartners

Wij zijn lid van diverse verenigingen en belangenorganisaties. Op deze pagina vindt u een overzicht en kunt u zien bij welke duurzame projecten we betrokken zijn.

Meerlanden is actief vertegenwoordigd binnen de volgende brancheorganisaties:

 • Vereniging Afvalbedrijven VA
 • Nederlandse Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement NVRD

Voor het creëren van een circulaire economie (inclusief biobased economie) is samenwerking van essentieel belang. Wij zien de volgende partijen als (potentiële) samenwerkingspartners:

Businesspartners

 • Metropoolregio Amsterdam ook bekend als MRA: bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.
 • MVO Nederland: stimuleert en ondersteunt bedrijven en overheden bij het verduurzamen van hun activiteiten.
 • Werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak: een initiatief van MVO Nederland, Start Foundation en werkgeversvereniging AWVN.
 • Pitpoint: onze partner in de verduurzaming van de mobiliteit, die zorgt voor afzet van ons groengas.
 • NMCX: een advies- en educatiecentrum op het gebied van natuur, milieu, energie en duurzaamheid in Haarlemmermeer.
 • MeerBusiness: een regionaal zakenplatform.
 • Midwaste: een coöperatieve vereniging van dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven.
 • Park 2020: ontwikkelproject van een duurzaam bedrijvenpark in Haarlemmermeer.
 • Schiphol Trade Park: het middelpunt van Nederland als circulaire hotspot.
 • The Blue Valley: transitieproject van Bouwland Regio Schiphol.

Kennispartners

 • Greenport Duin- en Bollenstreek
 • UR Wageningen
 • TU Delft
Icoon Meerlanden

Samen met onze partners zetten wij ons in om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.