Samenwerken in de keten is essentieel, net als samenwerken in de regio. Daardoor zijn we samen sneller circulair.

Missie: Samen sneller circulair!

De vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, terwijl de beschikbaarheid afneemt. De mondiale opgave is te komen tot een klimaatneutrale economie die natuurlijke hulpbronnen in stand houdt; oftewel duurzaam omgaan met de aarde. Hiervoor is de omschakeling naar een koolstof neutraal energiesysteem en de transitie naar een circulaire economie essentieel. Een circulaire economie houdt materialen in kringlopen, in plaats van steeds weer nieuwe grondstoffen te gebruiken voor nieuwe producten die uiteindelijk als afval verdwijnen.

Wij geloven dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook onze leverancier is van grondstoffen. Een samenleving die inclusief ondernemen omarmt en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen.

Het is belangrijk dat we kringlopen sluiten. Dit kunnen we niet alleen. We hebben onze stakeholders hard nodig om de regionale samenleving circulair te maken én om de werkgelegenheid regionaal te versterken en te bevorderen. Meerlanden is een maatschappelijke onderneming die de regio samen met haar stakeholders sneller circulair wil maken. Onze missie is “Samen sneller circulair!”

Om dat te realiseren investeren we in bestaande en nieuwe samenwerkingen met onze klanten en andere stakeholders door middel van zes strategische doelen:

 

Strategische doelen 2016 – 2020

  1. Meer winnen uit afval. Onze kerntaak is afvalinzameling en GFT-verwerking, maar wij noemen dat liever ‘terugwinnen van grondstof en energie’. Want hoe meer herbruikbare materialen we uit afval winnen, hoe beter. Meerlanden werkt aan een restafvalloze samenleving door steeds betere afvalscheiding aan de bron bij huishoudens en bedrijven. En in onze eigen kringloopwinkel krijgen afgedankte spullen een nieuw leven.
  2. Meer betrokken bij de buurt. Door samen te werken met bewoners, gemeenten en bedrijven creëren we meerwaarde en stimuleren de lokale economie en werkgelegenheid. Samen bevorderen we de saamhorigheid in de buurt en geven bewonersparticipatie een impuls.
  3. Meer groene energie en warmte. Organisch afval staat bij de meeste mensen bekend als groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Maar het is meer dan dat. Want brood, pasta, visgraten, eierschalen en koffiedik horen er ook bij. Meerlanden haalt het organisch afval op om het op innovatieve wijze tot groene energie en nieuwe producten te verwerken. Zo dragen we bij aan een duurzame regio.
  4. Meer mogelijkheden voor mensen. Duurzame inzetbaarheid en inclusief ondernemen zijn belangrijke waarden voor ons. Wij bieden arbeidskansen voor iedereen; op onze negen locaties werken meer dan 500 mensen op alle werk- en denkniveaus. We streven naar inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook bij onze ketenpartners. We zorgen ervoor dat onze medewerkers bijblijven in hun vak. Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling staan voorop.
  5. Meer biobased producten en biodiversiteit. Meerlanden zet organische grondstoffen uit de openbare ruimte en uit huishoudelijk en bedrijfsafval in om tot een regionale biobased economie te komen. Wij realiseren CO² reductie door schone energie op te wekken. Wij zorgen voor een toename van de biodiversiteit door de openbare ruimte duurzaam te beheren. Op deze manier dragen wij bij aan een circulaire economie en is de openbare ruimte ook van financiële waarde.
  6. Meer financiële waarde. Meerlanden is een financieel gezond bedrijf dat een redelijke winst maakt. Dit is de basis voor de continuïteit van ons bedrijf. Dit stelt ons in staat onze ambities te realiseren.

Meerlanden werkt aan een restafvalloze samenleving en richt zich op:

Logo Meerlanden
Meer winnen uit afval
Bank
Meer betrokkenheid bij de buurt
energie
Meer groene energie en warmte
Vest
Meer mogelijkheden voor mensen
biodiversiteit & biobased economy
Meer biobased producten en biodiversiteit
Groei
Meer financiële waarde