Vlag uit bij Meerlanden voor nieuwe lichting MBO-geslaagden

mbo-geslaagden

Vlag uit bij Meerlanden voor nieuwe lichting MBO-geslaagden

De vlag hangt weer uit bij Meerlanden! In navolging op vijftien medewerkers die in maart slaagden voor hun MBO-diploma, hebben afgelopen week zes medewerkers hun diploma voor beroepsopleiding MBO1 Afvalinzameling ontvangen. De totale groep bestond uit vijftien deelnemers: de opleiding werd ook gevolgd door medewerkers van collegabedrijven Avalex en Spaarnelanden.

Meer mogelijkheden voor mensen

Duurzame inzetbaarheid en inclusief ondernemen zijn belangrijke waarden voor Meerlanden. Niet voor niets is één van de strategische doelstellingen ‘Meer mogelijkheden voor mensen’.  Het grondstoffen- & energiebedrijf biedt arbeidskansen voor iedereen; op negen locaties werken meer dan 500 mensen op alle werk- en denkniveaus. Meerlanden streeft naar inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook bij ketenpartners zodat social return een vaste waarde wordt in de samenwerking met anderen. Meerlanden zorgt ervoor dat haar medewerkers bijblijven in hun vak. Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling staan hierbij voorop.
Opleidingsplan

Meerlanden heeft een vijfjarig opleidingsplan voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de bedrijfsonderdelen Afval & Milieu en Openbare Ruimte. Dat plan bestaat uit functiegerichte trainingen en MBO-1 en -2 opleidingen. Ook zijn er verschillende communicatietrainingen en coachingtrajecten. Dit draagt niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan de kwaliteit van de dienstverlening aan gemeenten, bewoners en bedrijven.

Samen sneller circulair

Meerlanden gelooft dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook leverancier is van grondstoffen. Een samenleving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Samen met haar stakeholders wil Meerlanden de regionale samenleving circulair maken én de werkgelegenheid regionaal versterken en bevorderen. Haar missie: “Samen sneller circulair!”

mbo-geslaagden