Wil jij vanuit inkoop een bijdrage leveren aan de circulaire economie?

Meerlanden is nu drie jaar bezig met het gecoördineerde inkoopmodel en er zijn al mooie resultaten behaald. Komend jaar faciliteren we dat de business verantwoordelijken in hun inkooptaak kunnen groeien en dat we het contractbeheer en contractmanagement verder inrichten en optimaliseren. De afdeling inkoop bestaat uit een (tactisch) inkoper en een inkoopcoördinator en rapporteert aan de financieel directeur. Wij zijn op zoek naar een ervaren en ondernemende

Inkoopcoördinator
32-40 uur

De functie

Je coördineert en adviseert over (duurzame) inkooptrajecten en draagt zorg voor communicatie en afstemming met directie en management. Je formuleert daarnaast het inkoopbeleid op tactisch en strategisch niveau, realiseert het inkoop jaar(actie)plan en stuurt de (tactisch) inkoper aan.

Werkzaamheden

 • Actualiseert het inkoopbeleid en -strategie, als afgeleide van de business strategie.
 • Vertaalt trends en ontwikkelingen naar kansen voor inkoop.
 • Stemt inkoopbehoeften af van directie en management en vertaalt deze naar concrete trajecten.
 • Inspireert en adviseert management en directie over diensten, volumes en soorten aanbestedingen met als resultaat kostenreductie, verhoging van duurzaamheidsdoelstellingen.
 • Coördineert (duurzame) inkooptrajecten.
 • Monitort en signaleert onregelmatigheden en risico’s in het inkoopproces.
 • Stelt op, dient in en bewaakt de jaarlijkse planning en begroting voor investeringen.

De ideale kandidaat beschikt over: 

 • Hbo diploma, aangevuld met NEVI 1 en 2 diploma.
 • Ruime ervaring met EMVI inkoop- en (Europese) aanbestedingstrajecten in publieke omgeving.
 • Ervaring met het opstellen en implementeren van prestatie- en geïntegreerde contracten is een pré.
 • Ervaring met SAP en/of Negometrix is een pré.

De belangrijkste competenties zijn:

 • Visie
 • (Probleem) analytisch vermogen
 • Adviseren
 • Onderhandelen
 • Besluitvaardig
 • Relatiebeheerder

Wij bieden

 • Uitdagende functie waar je inhoudelijke invulling mag geven aan verdere groei en ontwikkeling van de functie en haar processen.
 • Organisatie die koploper is in duurzaamheid, waar klantgerichtheid en verdere professionalisering centraal staan.
 • Online opleidingsaanbod met meer dan 100 opleidingen.

Interesse?

Reageer door een motivatie met cv per e-mail te zenden aan werken@meerlanden.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Edwin Bergman, Inkoopcoördinator a.i., via 06-22244064 of Marlies van der Greft, Senior HRM Business Partner, via 0297-381777.

 

Meerlanden is vanuit negen locaties actief op het vlak van afvalinzameling, verwerking van afval tot nieuwe grondstoffen en energie, beheer van recyclepleinen, business park management, beheer en onderhoud van openbare ruimte (o.a. groenonderhoud, straatreiniging en gladheidbestrijding), en marktbeheer. Als partner van 9 gemeenten en 4.000 bedrijven werken wij aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Wij bouwen aan een samenleving met gesloten kringlopen (100% recycling) en initiëren duurzame projecten in de regio. Zo produceren wij groene energie uit gft-afval die we zelf ook weer gebruiken voor onze voertuigen.

Meerlanden is een vitale en innovatieve organisatie die in de top zit van de Nederlandse afvalbedrijven op het vlak van duurzaamheid. Meerlanden biedt werkgelegenheid aan ruim 450 enthousiaste medewerkers waarbij de organisatie nadrukkelijk oog heeft voor sociale participatie.