Afgelopen jaren heeft Meerlanden geïnvesteerd in het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en verbeteren van de werkprocessen. Om het KAM beleid te herzien, KAM processen en certificeringstrajecten gestructureerd te integreren en veilig werken onderdeel te laten zijn van onze cultuur zijn we op zoek naar een ervaren, gestructureerd werkenden en ondernemende

PROCESMANAGER KAM
36-40 uur

De functie
Je bent verantwoordelijk voor behoud van certificeringen en begeleiden van in- en externe audits. Je verhoogt het kwaliteit- en veiligheidsbewustzijn, het veilig, efficiënt laten vastleggen en borgen van processen en werkinstructies. Je werkt gestructureerd en nauwkeurig. Je bent analytisch sterk. Je stuurt de het KAM team aan, bestaande uit een KAM coördinator die tevens beheerder van het kwaliteitsmanagementsysteem (I-PROVA) is en een projectmedewerker duurzaamheid en innovatie.

Werkzaamheden
• actualiseert en borgt wet- en regelgeving in het KAM beleid (compliance) en draagt zorg voor planmatige uitvoering en rapporteert periodiek de voortgang aan directie en management;
• draagt zorg voor auditplan, trainingsplan en certificeringsactiviteiten van diverse certificeringen en normen en bewaakt de uitvoering van daaruit voortvloeiende verbeteracties;
• coacht en adviseert (on)gevraagd directie, leidinggevende en medewerkers bij veilig en kwaliteitsbewust handelen;
• initieert en stimuleert het denken in verbeteringen;
• stuurt het KAM team aan en beheert de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit en borgt het kennisniveau;
• initieert en onderhoudt in- en externe contacten.

De ideale kandidaat beschikt over:
• HBO diploma bijvoorbeeld (technisch)bedrijfskundig, commerciële economie;
• Ruime ervaring en actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en certificeringen/normen interne en externe proces auditing en risicomanagement;
• Is op de hoogte van recente ontwikkelingen en methodieken in het werkveld;
• Ruime kennis en ervaring met het doorvoeren van veranderingen;
• Kennis en ervaring op het gebied van procesoptimalisatie (LEAN / 6-Sigma) en procesbeschrijvingen (flowchart en workflows);
• In het bezit van een lean yellow, green of black belt is een pré.

De belangrijkste competenties zijn:
• Communicatief vaardig
• Overtuigend
• Kwaliteitsgericht
• Plannen en organiseren
• Samenwerken

Wij bieden
• uitdagende functie waar je inhoudelijke invulling mag geven aan verdere groei en ontwikkeling van de functie en haar processen;
• organisatie die koploper is op duurzaamheid, klantgerichtheid en verdere professionalisering centraal staan;
• online opleidingsaanbod met meer dan 100 opleidingen. Daarnaast bieden wij ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Interesse?
Reageer door een motivatie met cv per e-mail te zenden aan werken@meerlanden.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Maarten-Jasper Brandts, KAM manager a.i. 0297-382370 of Marlies van der Greft, Senior HRM Business Partner, via 0297-381777.

Meerlanden is vanuit negen locaties actief op het vlak van afvalinzameling, verwerking van afval tot nieuwe grondstoffen en energie, beheer van recyclepleinen, business park management, beheer en onderhoud van openbare ruimte (o.a. groenonderhoud, straatreiniging en gladheidbestrijding), en marktbeheer. Als partner van 9 gemeenten en 4.000 bedrijven werken wij aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Wij bouwen aan een samenleving met gesloten kringlopen (100% recycling) en initiëren duurzame projecten in de regio. Zo produceren wij groene energie uit gft-afval die we zelf ook weer gebruiken voor onze voertuigen.
Meerlanden is een vitale en innovatieve organisatie die in de top zit van de Nederlandse afvalbedrijven op het vlak van duurzaamheid. Meerlanden biedt werkgelegenheid aan ruim 450 enthousiaste medewerkers waarbij de organisatie nadrukkelijk oog heeft voor sociale participatie.