Samen sneller circulair

samen sneller circulair

Samen sneller circulair

Strategie 2016-2020

Samen mét onze stakeholders, opdrachtgevers en klanten hebben wij onze strategie opgesteld om ‘Samen sneller circulair’ te worden. Graag delen we − in de Week van de Circulaire Economie − met u onze ambities, doelen en de manier waarop we dit willen bereiken. U kunt deze nalezen in de samenvatting van onze strategie.

Samen sneller circulair!

Wij geloven dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook onze leverancier is van grondstoffen. Een samenleving die inclusief ondernemen omarmt en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Het is belangrijk dat we kringlopen sluiten. Dit kunnen we niet alleen. We hebben onze stakeholders hard nodig om de regionale samenleving circulair te maken én om de werkgelegenheid regionaal te versterken en te bevorderen. Meerlanden is een maatschappelijke onderneming die de regio samen met haar stakeholders sneller circulair wil maken. Onze missie is “Samen sneller circulair!” en ziet u in deze korte video.