Page 10 - Strategie Meerlanden
P. 10

Wat willen we betekenen voor klanten
We denken graag proactief mee b  het vormgeven en uitwerken van de ambities van gemeenten en private klanten richting een circulaire economie. Met onze goede operationele kennis en ervaring bedenken we oplossingen en leveren maatwerk waar nodig.
Dienstverlening per gemeente
De deelnemende gemeenten hebben verschillende behoeften wat betreft onze dienstverlening. B  alle gemeenten zamelen we afval in. Daarnaast beheren we milieustraten en verwerken we afval tot nieuwe grondstoffen en energie. Ook zorgen we voor het beheer van de openbare ruimte zoals gladheidbestr ding, straatreiniging, rioleringswerken, groenonderhoud en onderhoud aan straatmeubilair.
Maatwerk voor klanten
Naast gemeenten bieden we onze 4.000 private klanten maatwerk afgestemd op de speci eke situatie en branche. We zetten ons in om hier zoveel mogel k waardevolle afvalstromen gescheiden in te zamelen. Reststromen uit productie en kantoren worden op die manier ook gerecycled en bl ven in de kringloop. Met ons zero waste concept adviseren en begeleiden we bedr ven naar een restafvalloze organisatie.
Proactieve partner
W  worden gezien als proactieve partner. Onze innovatieve voorstellen aan onze klanten sluiten goed aan op hun wensen. Door onze schaalgrootte en sterke verankering in de regio kunnen we een grote meerwaarde bieden voor onze private klanten.
10 


   8   9   10   11   12