Page 11 - Strategie Meerlanden
P. 11

Wat willen we betekenen voor bewoners
Samen met negen gemeenten werken we aan een schone en duurzame leefomgeving waar iedereen in wil wonen, werken en recreƫren. Dit doen w  door buurten schoon, heel en veilig te houden en door afval innovatief in te zamelen en te verwerken tot grondstof, energie en nieuwe producten.
W  halen verschillende afvalsoorten en grofvuil op en bieden inwoners diensten zoals afvalpassen, rolcontainers, ongedierte- en gladheidsbestr ding. Ook beheren w  milieupleinen en zorgen we ervoor dat stoeptegels, straatverlichting en straatmeubilair heel z n en dat grasbermen en bloemperken goed z n onderhouden.
Begin van iets moois
Om de regio sneller circulair te maken wil Meerlanden samen met gemeenten inwoners bewustmaken om hun afval goed te scheiden. Dat kan alleen als iedereen z n steentje b draagt. Daarom is Meerlanden 'Begin van iets moois' gestart.
Op www.beginvanietsmoois.nl zie je hoe afval niet het einde is van een keten maar het begin van iets moois. Het initiatief wil zoveel mogel k waardevolle afvalstromen een tweede leven geven. Want hoe beter we afval scheiden en inzamelen, hoe meer grondstoffen, energie en nieuwe producten we kunnen maken. Afval is grondstof!
11


   8   9   10   11   12