Page 6 - Strategie Meerlanden
P. 6

Veranderingen met blijvende toegevoegde waarde
Om onze ambitie en doelstellingen te bereiken zullen we ons huis op orde moeten houden qua organisatie en dienstverlening. En wie kan onze dienstverlening nou beter beoordelen dan onze eigen klanten? Daarom hebben we gesprekken gevoerd met zowel gemeenten als onze publieke klanten. Deze waardevolle feedback is gebruikt b  het formuleren van verbeterpunten voor de interne bedr fsvoering, cultuur en dienstverlening.
Aankomende jaren ligt onze focus op:
• Duurzame afvallogistiek
In 2020 is het door standaardisatie van inzamelmiddelen, opnamesystemen, voertuigen en ondersteunende registratiesystemen mogel k om elke individuele aanbieder apart te registeren op lediging en volume. Hierdoor kunnen routes op aanbod en ledigingsbehoefte dynamisch worden samengesteld zonder hinder van vaste indelingen en gebiedsgrenzen. Daarnaast r dt minimaal 70% van ons wagenpark op hernieuwbare energie.
• Duurzaam integraal beheer openbare ruimte
In 2020 z n al onze klanten tevreden over de kwaliteit en transparantie van de dienstverlening en hebben we de bruikbare stromen van de openbare ruimte ingezet voor circulaire producten. De werkzaamheden worden waar mogel k uitgevoerd met inzet van sociale participatie in onze organisatie én in de keten. We realiseren hierb  een groei naar een inzet van 150 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (118 in 2015).
• Gladheidbestr ding
In 2020 wordt de natsproei techniek toegepast op alle  etspaden in het verzorgingsgebied van Meerlanden. Het is voor inwoners van het verzorgingsgebied mogel k om de strooiroutes inclusief real-time bewerking digitaal te volgen.
• CO2-reductie door schone energie
In 2020 realiseren we een daling van de CO2 emissie van 50% tot maximaal 3.500 ton op jaarbasis. 70% van ons wagenpark r dt op hernieuwbare energie.
• Professionaliseren relatie- en informatiemanagement
In 2020 wordt de klanttevredenheid in de publieke sector gewaardeerd met een 8 of hoger. Meerlanden stelt samen met de gemeenten jaarl ks een accountplan op met ambities, resultaten en acties voor het betreffende jaar.
• Bevorderen bewonersparticipatie
In 2020 werken w  actief samen met w k- en buurtraden en hebben w  een succesvol project op het gebied van bewoners- participatie afgerond.
• Klachten en meldingen
In 2020 wordt elke melder, indien gewenst, proactief geïnformeerd over de status van z n melding, heeft de gemeente real-time toegang tot statusinformatie en levert Meerlanden naast kwantitatieve ook kwalitatieve analyses.
6


   4   5   6   7   8