Page 8 - Strategie Meerlanden
P. 8

Blijven innoveren
Als we voorop willen bl ven lopen op het gebied van circulaire economie is het belangr k om te k ken waar we kunnen innoveren en welke nieuwe wegen we moeten inslaan. We gaan daarom door met het ontwikkelen van onze vergistings- en composteringsinstallatie en onderzoeken of het mogel k is om in de toekomst biobased grondstoffenproducent te worden , waarb  w  de openbare ruimte inrichten als productie-omgeving van organische grondstoffen.
Om de doelstellingen voor 2020 van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner en 75% recycling te realiseren, verbeteren
w  de oplossingen b  gemeenten die afvalscheiding stimuleren. Zoals b voorbeeld het optimaliseren van recyclepleinen en extra inzamelmiddelen zoals ondergrondse containers. Ook breiden we onze dienstverlening steeds meer uit en nemen we initiatieven om de waardevolle stromen zoals kunststof, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en textiel te recyclen. Zo komt de circulaire economie steeds een stap dichterb .
Meerlanden in 2020
• In 2020 worden alle vrijgekomen (organische) grondstoffen uit de openbare ruimte 100% hergebruikt. Op deze manier dragen wij bij aan een circulaire economie en is de openbare ruimte van  nanciële waarde. Onder hergebruik verstaan we tevens het maken van nieuwe producten zoals banken en hekwerk.
• Meerlanden streeft ernaar in 2020 de kunststof kringloop zoveel mogelijk gesloten te hebben door het inzetten van regionaal nuttige toepassingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van regionale samenwerking.
• In 2020 sorteren en demonteren we lokaal afgedankte elektrische en electronische apparaten (AEEA). Zo zijn er minder transportkilometers nodig en creeren we meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit zoveel mogelijk gemeenten voor wie wij deze dienstverlening doen.
• In 2020 heeft Meerlanden samenwerkingspartners waarmee ook het percentage textiel, waar nu nog geen nuttige toepassing voor is, zo hoogwaardig mogelijk wordt hergebruikt. Alle Meerlanden gemeenten hebben vanwege de toegevoegde waarden op het gebied van milieu, sociale participatie en economie, de textielstroom toegevoegd aan de dienstverlening van Meerlanden.
8


   6   7   8   9   10