Page 9 - Strategie Meerlanden
P. 9

Investeren in samenwerkingen
Onze ambities voor het optimaliseren en innoveren van onze dienstverlening bereiken we sneller door samen te werken met gemeenten en ketenpartners. Het is essentieel op weg naar een circulaire economie. Daarom gaan we mogel ke nieuwe partnerships verkennen met businesspartners. Ook willen we transparanter en klantvriendel ker samenwerken met onze klanten door contracten waarin meer gestuurd wordt op kwaliteit van de dienstverlening in plaats van op traditionele, input gestuurde contracten. De gemeenten monitoren de dienstverlening dan met behulp van c fermatige sturings- en verantwoordingsinformatie die z  digitaal aangereikt kr gen via een dashboard op een eigen portal. Met behulp van managementrapportages analyseren we de huidige dienstverlening en voorzien we de klant van suggesties voor eventuele optimalisatie van de dienstverlening.
9


   7   8   9   10   11