Louis, Frans en Kees Bakker nemen de certificaten in ontvangst uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval

Mondo Verde en Meerlanden Bedrijfsafval vergroenen de regio

Mondo Verde en Meerlanden Bedrijfsafval vergroenen de regio

Potplantenkwekerij C.F.F. Bakker Mondo Verde heeft over 2016 ruim 64 ton CO2 bespaard door zijn afvalstromen te scheiden. Om die hoeveelheid CO2 te compenseren moeten 3250 bomen een jaar lang groeien. Hiervoor ontving directeur Louis Bakker uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval voor beide bedrijfslocaties een certificaat CO2-besparing. Louis en zijn zoons Frans en Kees zijn niet voor niets trots op dit resultaat: “Wij kijken voortdurend waar wij onze bedrijfsvoering verder kunnen vergroenen. De volgende generatie staat al klaar om Mondo Verde over te nemen en het zou mooi zijn als de generaties daarna die kans ook krijgen. Daarom gaan we ook heel bewust met onze afvalstromen om.”

Henny Rijsdijk, accountmanager bij Meerlanden Bedrijfsafval, adviseerde de kwekerij hierbij: “Samen met de mensen van Mondo Verde hebben we de reststromen van het bedrijf geanalyseerd en daarbij, vanuit onze kennis en ervaring in deze branche, de meest efficiënte afvalscheiding en –inzameling ingericht. Zowel op gebied van kosten als van milieu.”

Regionale circulaire economie
Mondo Verde houdt al in het bedrijf groenafval, kunststof (o.a. plastic potjes), papier en karton, hout en restafval apart in verschillende containers. Voor een kwekerij zijn dit de kenmerkende grote afvalstromen. Meerlanden Bedrijfsafval zamelt al het afval vervolgens apart in. Na inzameling zorgt Meerlanden ervoor dat de verschillende stromen bij de juiste verwerkingsbedrijven terechtkomen, zodat het verwerkt kan worden tot nieuwe grondstof. Het groenafval zet Meerlanden zelf om in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Hier wordt naast groengas en compost ook warmte en CO2 voor kwekers opgewekt. Een mooi voorbeeld van een regionale circulaire economie met Meerlanden als grondstoffenregisseur.

Louis, Frans en Kees Bakker nemen de certificaten in ontvangst uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval
Bvim-artikel-Grondstoffen-gezocht-blauw

Meerlanden op zoek naar grondstoffen met de ‘Grondstofkar’

Grondstofkar

Meerlanden denkt, in samenwerking met de gemeenten Heemstede en Lisse, een oplossing te hebben gevonden om de hoeveelheid restafval in de gemeenten te verminderen. Hiervoor is een mobiele milieustraat ontwikkeld: de Grondstofkar. Deze kar is elke werkdag op een andere locatie te vinden. Zo willen beide partijen de drempel tot het scheiden van afval voor de inwoners verlagen. Als de proef na evaluatie positief blijkt, wordt deze uitgebreid naar andere gemeenten.

Een tweede leven

Hoewel Meerlanden en de gemeenten zich actief inzetten voor het inzamelen en scheiden van afval, leert de ervaring dat mensen nog veel waardevolle grondstoffen thuis hebben liggen. De wil om het afval op de juiste manier te scheiden is er wel, maar een ritje naar de milieustraat schiet er vaak bij in. Met de Grondstofkar wordt deze drempel verlaagd. Meerlanden kan deze producten, die normaal blijven liggen, vervolgens een tweede leven geven door ze om te zetten in grondstoffen.

Altijd een plek in de buurt

De Grondstofkar staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur op een locatie in de gemeente. Omdat de kar meerijdt met de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte, wisselt de locatie regelmatig en is hij voor iedereen een keer in de buurt. Op de website van Meerlanden staat aangegeven op welke locatie de kar exact staat, omdat hij is uitgerust met een GPS-zender. Deze informatie is terug te vinden op http://www.meerlanden.nl.

Inzamelen

De Grondstofkar is bedoeld voor de volgende producten en materialen:

  • Frituurvet
  • Spaarlampen
  • Tl-buizen
  • Kleine elektrische apparaten
  • Inktpatronen
  • Cartridges
  • Batterijen
  • Textiel
kind laat knikkertegel zien die ze van wethouder Nederstigt heeft ontvangen

Wethouder Nederstigt knikkert met kinderen van IKC Wereldwijs

Wethouder Nederstigt knikkert met kinderen van IKC Wereldwijs

Donderdag 13 oktober is IKC Wereldwijs in Hoofddorp gestart met het recycle-educatieprogramma van de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden. De kinderen en teamleden van het Integraal Kind Centrum (IKC) kregen les over recycling van het NMCX en zijn daarna gestart met het scheiden van het afval in de klas, waardoor het weer grondstof wordt voor nieuwe producten. Zo wordt afval het begin van iets moois. Als bewijs hiervan ontvingen de kinderen uit handen van wethouder Onderwijs en Duurzame Economische Ontwikkeling John Nederstigt en Joost Boermans van Meerlanden bovendien een knikkertegel gemaakt van gerecycled plastic, voor op het schoolplein.

“Het is heel goed en heel belangrijk dat jullie hiermee aan de slag gaan, want van de grondstoffen die van jullie afval worden gemaakt, kunnen we bijvoorbeeld weer deze tegels maken, zodat je lekker buiten kunt knikkeren,” aldus de wethouder.

Verduurzaming IKC Wereldwijs
Manon Groenenberg, directeur IKC Wereldwijs, en Gerdien Boerhout, leerkracht én projectleider duurzaamheid op het IKC, namen het cadeau verheugd in ontvangst: “Onze visie is dat kinderen vanaf hun jongste jaren met respect omgaan met hun omgeving, de natuur en grondstoffen. Afval scheiden op school maakt hier natuurlijk onderdeel van uit. Stapje voor stapje maken we het IKC en het schoolplein een steeds prettiger plek voor de kinderen en hun docenten. De knikkertegel krijgt straks een mooie plek op ons nieuwe, groene schoolplein, ons Wereldplein.”

Recycle-educatieprogramma
Het recycle-educatieprogramma van Meerlanden maakt mogelijk dat leerlingen van deelnemende basisscholen hun afval scheiden in gekleurde afvalbakken: groenafval (groen), papier (blauw), plastic en drinkpakjes (oranje) en restafval (grijs). Meerlanden haalt het gescheiden afval bij de school op zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Het recycle-educatieprogramma is geen commerciële activiteit, maar een samenwerking tussen gemeenten, scholen en Meerlanden.
De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden. Zij voeden op hun beurt hun directe omgeving weer op en zo is het effect vele malen groter. Binnen het project krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. Dit wordt verzorgd door het NMCX.
Scholen kunnen zich aanmelden voor of zich vrijblijvend laten informeren over het recycle-educatieprogramma.

Joost Boermans legt uit hoe de knikkertegel is gemaakt van gerecycled plastic
kind laat knikkertegel zien die ze van wethouder Nederstigt heeft ontvangen
op de groepsfoto met de wethouder en de knikkertegel
Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web

Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Wethouder Kruijswijk steunt leerlingen met bezoek aan groep 5

Afgelopen week bezocht wethouder Richard Kruijswijk groep 5 van de Bloemendaalse School Vereniging (BSV). De BSV is eind maart begonnen met scheiden van afval in de klas. De school wil zo min mogelijk restafval produceren om uiteindelijk afvalvrij te worden. De wethouder wilde wel eens van de leerlingen en de juf horen hoe dat gaat. In gesprek met de klas bleek dat het soms lastig is om alle afvalstromen goed te scheiden, maar dat het steeds beter gaat. Bovendien is het beter voor de aarde omdat er door recycling minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. “Goed dat jullie aan de toekomst van de aarde werken door het afval te scheiden en weet dat ik jullie steun met dit lastige werk!” concludeerde wethouder Kruijswijk aan het eind van het gesprek.

Het recyclingprogramma op de BSV is een samenwerking tussen de school, de gemeente Bloemendaal en Meerlanden met het doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

De Groene BSV

Het initiatief om mee te doen met het educatieprogramma Recycling van Meerlanden en Bloemendaal komt vanuit de Groene BSV. Een club van betrokken ouders die in overleg met directrice Jacqueline Schulte en de gemeente in vier jaar de hele school wil verduurzamen. Onder meer het vergroenen van het schoolplein met moestuinen en eigen energieopwekking maken onderdeel uit van dit programma. Afvalpreventie en –scheiding vallen hier ook onder. Door kinderen hierover te leren kunnen zij hun ouders weer opvoeden.

Educatieprogramma Recycling

De BSV wil de op zoveel mogelijk aspecten de school van Bloemendaal verduurzamen en start daarom met het educatieprogramma over recycling van Meerlanden. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in vier verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic en drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het educatieprogramma van Meerlanden is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op en zo heeft het effect in de gehele gemeente.

Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web
Nederstigt en Kierkels gooien drinkpakken bij het plastic

Drinkpakken vanaf nu bij plastic

Drinkpakken vanaf nu bij het plastic

Circulaire samenleving komt weer een stap dichterbij

Drinkpakken worden sinds deze maand in de gemeente Haarlemmermeer samen met het plastic ingezameld. Drinkpakken kunnen 100% gerecycled worden en hoeven nu niet meer met het restafval worden verbrand. De circulaire samenleving waarin alle bruikbare stoffen uit afval ook daadwerkelijk herbruikt worden, komt hiermee weer een stap dichterbij. Uiteindelijk doel is om het restafval per huishouden tot het minimale terug te dringen en om grondstoffen uit het huishoudelijk afval te halen en te gebruiken voor nieuwe producten.

Om deze nieuwe stap naar de circulaire samenleving te markeren, gooiden wethouder duurzame economische ontwikkeling, John Nederstigt en algemeen directeur Meerlanden, Angeline Kierkels symbolisch een drinkpak in de verzamelcontainer voor plastic verpakkingsmateriaal.

Plastic en drinkpakken worden 100% gerecycled

Nadat Meerlanden het plastic en de drinkpakken heeft ingezameld, worden deze soorten verpakkingsmateriaal van elkaar gescheiden bij afvalspecialist Suez in Rotterdam. Het plastic wordt vervolgens gesorteerd in zes verschillende materiaalsoorten die weer als grondstoffen worden verwerkt en waarvan nieuwe producten worden gemaakt zoals fleece kleding, tennisballen en speeltegels in openbare speeltuinen. De techniek is nu zo ver dat bij drinkpakken papier, folie en aluminium van elkaar kunnen worden gescheiden en worden verwerkt tot grondstof. Zo wordt bijvoorbeeld van drinkpakken WC-papier gemaakt.

Drinkpakken bij het plastic in de container

In de verzamelcontainer voor plastic in de buurt mogen nu ook alle soorten drinkpakken. Dus sap- en zuivelpakken, drinkpakjes en pakken voor soep en sauzen. Plastic verpakkingen zijn onder andere plastic flessen, tassen en verpakkingen voor vleeswaren en kaas. Belangrijk is wel dat de plastic verpakkingen en de sap- en zuivelpakken helemaal leeg zijn.

Beginvanietsmoois.nl

Op beginvanietsmoois.nl staat een volledig overzicht van wat bij plastic en drinkpakken mag. Verder vindt men hier informatie, regionaal nieuws en tips om goed te sorteren waardoor restafval wordt voorkomen. Het informatieplatform laat zien hoe door materialen beter te sorteren verspilling wordt tegengegaan en grondstoffen telkens opnieuw benut kunnen worden. Want hoe beter restafval wordt verminderd hoe meer grondstoffen, energie en

Nederstigt en Kierkels gooien drinkpakken bij het plastic