Bedrijfsafval Meerlanden

Maatregelen afvalinzameling rondom coronavirus

Maatregelen afvalinzameling rondom coronavirus

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening rondom de uitbraak van het coronavirus op onze corona-pagina.

In verband met het coronavirus heeft het RIVM onlangs een lijst met cruciale beroepen opgesteld. Deze sectoren zijn volgens de overheid belangrijk om het land draaiende te houden. Als afvalinzamelaar valt Meerlanden ook onder deze beroepen. Wij zullen onze diensten dan ook blijven uitvoeren.  Wel hebben we enkele maatregelen genomen voor uw en onze gezondheid.

 

Anderhalve meter afstand

Het RIVM heeft gevraagd om, waar mogelijk, anderhalve meter afstand te nemen. We vragen u, bij contact met een van onze medewerkers, dit in acht te nemen.

 

Milieustraten

Onze milieustraten zijn op dit moment volgens normale openingstijden open. Wel proberen we het contact zoveel mogelijk te beperken. We hebben de komende tijd onze collega’s nog harder nodig dan normaal. Daarom vragen we u vriendelijk om een afweging te maken of een rit naar een van de milieustraten echt noodzakelijk is of dat het op een later moment kan. Zo beperken we het aantal bezoekers op de milieustraten.

 

Lunchen

In verband met het coronavirus hebben we op onze locaties alle gemeenschappelijke ruimtes, zoals kantines, tijdelijk gesloten. Onze inzamelaars zullen daarom in de wijk in de vrachtwagen lunchen. Hierdoor kunt u hier en daar stilstaande wagens zien. We hebben onze medewerkers gevraagd om tijdens de lunch het verkeer niet te hinderen.

Op nationale feestdagen haalt Meerlanden geen huishoudelijk afval op

Geen afvalinzameling tijdens de feestdagen

Geen afvalinzameling tijdens de feestdagen

Op Koningsdag (woensdag 27 april), Hemelvaartsdag (donderdag 5 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 16 mei) is de milieustraat gesloten. Ook haalt Meerlanden dan bij de inwoners uit haar verzorgingsgebied geen afval op. Vervangende inzameldagen worden vermeld op de digitale afvalkalender http://afvalkalender.meerlanden.nl en de Meerlandenapp. De App is te downloaden via de App store of Google Play.

Op nationale feestdagen haalt Meerlanden geen huishoudelijk afval op
Gemeente Diemen en Meerlanden verlengen contract over afvalinzameling

Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst Gemeente Diemen en Meerlanden biedt kansen voor betere afvalscheiding

Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst Gemeente Diemen en Meerlanden biedt kansen voor betere afvalscheiding

Wethouder Ruud Grondel van Milieu en Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, hebben maandag 11 april hun handtekeningen gezet onder een vernieuwd contract waarmee gemeente Diemen en Meerlanden afspraken hebben gemaakt tot en met 2020 op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking. In tegenstelling tot de voorgaande contracten is het nieuwe contract flexibel van opbouw. Hierdoor kunnen gemeente en Meerlanden in de dagelijkse praktijk sneller inspelen op ontwikkelingen binnen de afvalinzameling die aansluiten bij het landelijke VANG-programma ‘Van Afval Naar Grondstof’.

“De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk om meer op resultaat te sturen. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk de scheidingsresultaten verbeteren. De landelijke afvaldoelstelling ligt op 100 kilogram restafval per inwoner in 2020. In gemeente Diemen halen wij nu 232 kilogram restafval per inwoner per jaar op en er is dus ruimte voor verbetering,” aldus Angeline Kierkels.

VANG-programma

In 2020 wil de landelijke overheid via het VANG-programma de hoeveelheid huishoudelijk restafval teruggebracht hebben tot 100 kilogram per inwoner per jaar. Ook is het streven om dan 75% van het huishoudelijke afval gescheiden in te zamelen en als grondstof voor nieuwe producten te gebruiken.

Participatiemedewerkers

De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst betekent ook continuïteit voor de werknemers die via sociale werkvoorzieningen, zoals Pantar, bij Meerlanden werken. Meerlanden biedt werk op verschillende doe- en denkniveaus en kan daardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk aanbieden en hen laten participeren in de maatschappij.

Contractverlenging Jan Ronday