kind laat knikkertegel zien die ze van wethouder Nederstigt heeft ontvangen

Wethouder Nederstigt knikkert met kinderen van IKC Wereldwijs

Wethouder Nederstigt knikkert met kinderen van IKC Wereldwijs

Donderdag 13 oktober is IKC Wereldwijs in Hoofddorp gestart met het recycle-educatieprogramma van de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden. De kinderen en teamleden van het Integraal Kind Centrum (IKC) kregen les over recycling van het NMCX en zijn daarna gestart met het scheiden van het afval in de klas, waardoor het weer grondstof wordt voor nieuwe producten. Zo wordt afval het begin van iets moois. Als bewijs hiervan ontvingen de kinderen uit handen van wethouder Onderwijs en Duurzame Economische Ontwikkeling John Nederstigt en Joost Boermans van Meerlanden bovendien een knikkertegel gemaakt van gerecycled plastic, voor op het schoolplein.

“Het is heel goed en heel belangrijk dat jullie hiermee aan de slag gaan, want van de grondstoffen die van jullie afval worden gemaakt, kunnen we bijvoorbeeld weer deze tegels maken, zodat je lekker buiten kunt knikkeren,” aldus de wethouder.

Verduurzaming IKC Wereldwijs
Manon Groenenberg, directeur IKC Wereldwijs, en Gerdien Boerhout, leerkracht én projectleider duurzaamheid op het IKC, namen het cadeau verheugd in ontvangst: “Onze visie is dat kinderen vanaf hun jongste jaren met respect omgaan met hun omgeving, de natuur en grondstoffen. Afval scheiden op school maakt hier natuurlijk onderdeel van uit. Stapje voor stapje maken we het IKC en het schoolplein een steeds prettiger plek voor de kinderen en hun docenten. De knikkertegel krijgt straks een mooie plek op ons nieuwe, groene schoolplein, ons Wereldplein.”

Recycle-educatieprogramma
Het recycle-educatieprogramma van Meerlanden maakt mogelijk dat leerlingen van deelnemende basisscholen hun afval scheiden in gekleurde afvalbakken: groenafval (groen), papier (blauw), plastic en drinkpakjes (oranje) en restafval (grijs). Meerlanden haalt het gescheiden afval bij de school op zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Het recycle-educatieprogramma is geen commerciële activiteit, maar een samenwerking tussen gemeenten, scholen en Meerlanden.
De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden. Zij voeden op hun beurt hun directe omgeving weer op en zo is het effect vele malen groter. Binnen het project krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. Dit wordt verzorgd door het NMCX.
Scholen kunnen zich aanmelden voor of zich vrijblijvend laten informeren over het recycle-educatieprogramma.

Joost Boermans legt uit hoe de knikkertegel is gemaakt van gerecycled plastic
kind laat knikkertegel zien die ze van wethouder Nederstigt heeft ontvangen
op de groepsfoto met de wethouder en de knikkertegel
De Bosbouwers - zwerfvuilactie Kids for Kids School Olympics

Zwerfafval opruimen voor het goede doel

Zwerfafval opruimen voor het goede doel

Leerlingen & Meerlanden ruimen zwerfvuil op voor St. Leergeld

Samen met meer dan  500 leerlingen van 8 Haarlemmermeerse basisscholen gaat Meerlanden de komende twee weken zwerfafval opruimen om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld. Meerlanden beloont de leerlingen die meedoen door op 17 september aanstaande een donatie te doen aan Stichting Leergeld. De overhandiging vindt plaats tijdens Kids for Kids School Olympics.

520 leerlingen, 8 opschoonacties

Maandag hebben leerlingen van basisschool De Bosbouwers in Hoofddorp de aftrap gegeven. Met 96 leerlingen hebben zij zwerfafval in de omgeving van de school en het Haarlemmermeerse Bos opgeruimd. Ruim 300 kilo afval hebben zij ingezameld.

De volgende scholen gaan ook de strijd aan met zwerfvuil:
• Gaandeweg, Zwanenburg (1 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• De Zilvermeeuw, Lisserbroek (1 sept. 13.00 – 15.00 uur)
• Vesterhavet, Hoofddorp (3 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• De Ark, Nieuw Vennep (7 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• De Bosrank, Hoofddorp (8 sept. 13.00 – 15.00 uur)
• Twickel, Hoofddorp (10 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• IKC Wereldwijs, Hoofddorp (10 sept. 13.00 – 15.00 uur)

Kids for Kids School Olympics

Kort na de start van het nieuwe schooljaar vindt op 17 september ’15 voor kinderen uit de groepen 6,7 en 8 van 11 basisscholen in Haarlemmermeer een bijzondere sportdag plaats. Dit Kids for Kids School Olympics evenement wordt dan voor de 3e keer georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer in samenwerking met Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Uitgangspunt voor deze Olympische Sportdag is op de eerste plaats met zoveel mogelijk leerlingen van basisscholen in Haarlemmermeer een dag lekker bezig te zijn met verschillende sporten. Daarnaast is het doel van deze dag om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld Haarlemmermeer. De diverse sportonderdelen worden gesponsord door bedrijven uit de regio.

Donatie Stichting Leergeld

In Haarlemmermeer leven op dit moment meer dan 3.300 kinderen in gezinnen met lage inkomens. Dagelijks hebben zij te maken met spanning over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften, waardoor het voor hen vaak onmogelijk is om te sporten of aan andere (buiten)schoolse activiteiten mee te doen. Stichting Leergeld helpt (als laatste vangnet) schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een beperkt inkomen met het kunnen “meedoen”.

Het Kids for Kids School Olympics evenement en het zwerfafvalproject met Meerlanden leveren niet alleen een sportieve prestatie en een schone omgeving van de school op, maar ook een donatie voor Leergeld Haarlemmermeer.

Kinderen van de Savioschool met de juf, Jeroen Spanbroek en wethouder De Jong bij het milieuplein

Leerlingen Savioschool scheiden afval meteen in de klas

Leerlingen Savioschool scheiden afval meteen in de klas

Wethouder De Jong opent 1e milieuplein op school in Hillegom

Vanaf donderdag 2 juli scheiden alle leerlingen en docenten van de Savioschool uit Hillegom officieel al hun afval. Die dag openden ze samen met wethouder Anne de Jong, directeur Jeroen Spanbroek en Hans Baas van Meerlanden het milieuplein van de school en gaven daarmee het startschot voor het educatieprogramma Recycling. Hiermee is de Savioschool de 1e school in Hillegom die vijf afvalstromen al in de klas recyclet; groenafval, papier, plastic, drinkpakjes en restafval worden apart weggegooid in gekleurde bakken. Meerlanden zamelt deze stromen vervolgens apart in. “Hartstikke goed van jullie om als eerste school in Hillegom zo je best te doen om afval te scheiden en daarmee te recyclen!” aldus een trotse wethouder de Jong. Volgens directeur Jeroen Spanbroek en de leerlingen is het niet altijd even makkelijk om het afval in de juist bak te gooien: “maar door het er met elkaar over te hebben, gaat het steeds beter.”

Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Hillegom en Meerlanden met het doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

Over het educatieprogramma Recycling

De Savioschool start als eerste school in de gemeente Hillegom met een nieuw onderwijsprogramma over recycling. Het afval uit alle klassen worden voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic, drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel bovendien geld verdienen, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.