Louis, Frans en Kees Bakker nemen de certificaten in ontvangst uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval

Mondo Verde en Meerlanden Bedrijfsafval vergroenen de regio

Mondo Verde en Meerlanden Bedrijfsafval vergroenen de regio

Potplantenkwekerij C.F.F. Bakker Mondo Verde heeft over 2016 ruim 64 ton CO2 bespaard door zijn afvalstromen te scheiden. Om die hoeveelheid CO2 te compenseren moeten 3250 bomen een jaar lang groeien. Hiervoor ontving directeur Louis Bakker uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval voor beide bedrijfslocaties een certificaat CO2-besparing. Louis en zijn zoons Frans en Kees zijn niet voor niets trots op dit resultaat: “Wij kijken voortdurend waar wij onze bedrijfsvoering verder kunnen vergroenen. De volgende generatie staat al klaar om Mondo Verde over te nemen en het zou mooi zijn als de generaties daarna die kans ook krijgen. Daarom gaan we ook heel bewust met onze afvalstromen om.”

Henny Rijsdijk, accountmanager bij Meerlanden Bedrijfsafval, adviseerde de kwekerij hierbij: “Samen met de mensen van Mondo Verde hebben we de reststromen van het bedrijf geanalyseerd en daarbij, vanuit onze kennis en ervaring in deze branche, de meest efficiënte afvalscheiding en –inzameling ingericht. Zowel op gebied van kosten als van milieu.”

Regionale circulaire economie
Mondo Verde houdt al in het bedrijf groenafval, kunststof (o.a. plastic potjes), papier en karton, hout en restafval apart in verschillende containers. Voor een kwekerij zijn dit de kenmerkende grote afvalstromen. Meerlanden Bedrijfsafval zamelt al het afval vervolgens apart in. Na inzameling zorgt Meerlanden ervoor dat de verschillende stromen bij de juiste verwerkingsbedrijven terechtkomen, zodat het verwerkt kan worden tot nieuwe grondstof. Het groenafval zet Meerlanden zelf om in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout. Hier wordt naast groengas en compost ook warmte en CO2 voor kwekers opgewekt. Een mooi voorbeeld van een regionale circulaire economie met Meerlanden als grondstoffenregisseur.

Louis, Frans en Kees Bakker nemen de certificaten in ontvangst uit handen van Henny Rijsdijk van Meerlanden Bedrijfsafval
co2-footprint Meerlanden 2016 per thema

Meerlanden vermindert CO2-footprint

Meerlanden vermindert CO2-footprint

Al sinds jaar en dag is Meerlanden zich bewust van het feit dat haar bedrijfsvoering impact heeft op het milieu. Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot en deze structureel aan te pakken en te beperken is Meerlanden in 2016 gecertificeerd op niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

CO2-footprint 2016

Binnen deze certificering presenteren wij jaarlijks onze CO2-footprint en stippelen maatregelen uit om de CO2-uitstoot actief te verminderen. De doelstelling die Meerlanden zichzelf stelde bij de deelname aan de CO2-prestatieladder is een CO2-reductie van 50% in 2020 t.o.v. van het jaar 2015.
In 2016 bedroeg de totale CO2-uitstoot van Meerlanden 7.360 ton CO2. De belangrijkste bronnen van onze CO2-uitstoot zijn Goederenvervoer met 4.015ton (55%) en Elektriciteit met 2.209 ton (30%).

Energiebesparende maatregelen

Op dit moment is Meerlanden bezig met doorvoeren van verschillende maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen. Brandstof vormt de grootste component in de footprint. Hier is veel winst te behalen. Zo wordt de komende jaren nog meer geïnvesteerd in verduurzaming van het wagenpark door de aanschaf van Bio-CNG voertuigen en schonere en meer energiezuinige dieselmotoren.

Ook is voor alle vestigingen van Meerlanden een energie-audit (onderzoek) afgerond waarbij energiebesparingsmaatregelen in kaart zijn gebracht die rendabel zijn om uit te voeren. Door het uitvoeren van deze maatregelen in de komende jaren verwacht Meerlanden haar elektriciteit- en gasverbruik met respectievelijk 190.000 kWh (4,5%) en 15.000 m3 (15%) terug te dringen. Zo is afgelopen mei gestart met het aanbrengen van duurzame verlichting in de GFT-ontvangsthal in Rijsenhout. Hierbij zijn alle energie slurpende gasontladingslampen vervangen door nieuwe energiezuinige LED verlichting. Dankzij het lagere vermogen van de LED lampen en een slim softwaresysteem dat een verlichtingsplan op maat creëert, wordt 35.000 kWh per jaar bespaard. Dit staat gelijk aan het gemiddeld verbruik van twaalf huishoudens in Nederland!

Verder is Meerlanden bezig met een grootschalig zonnepanelenproject op de hoofdvestiging in Rijsenhout. Dankzij dit project wordt ongeveer 20% van de elektriciteitsbehoefte van Meerlanden op jaarbasis, duurzaam opgewekt. Daarnaast is de wens van Meerlanden om in de komende jaren het resterende energieverbruik volledig groen in te kopen.

Transparante communicatie

Op de website van Meerlanden is een speciale pagina gewijd aan de CO2-prestatieladder waar meer informatie is terug te vinden. Hier kunnen belangstellenden o.a. het CO2-reductiebeleid en de jaarlijkse publicaties van de CO2-foorptint bekijken.

co2-footprint Meerlanden 2016 per thema